Praktické kroky

Narcisti chcú moc. Nauč sa na zneužívanie nereagovať, ale konať strategicky

Každý z nás dokáže zneužívať, keď je frustrovaný alebo zranený. Dokážeme kritizovať, súdiť, uťahovať sa a kontrolovať, no niektorí tyrani – vrátane narcistov – týrajú na úplne inej úrovni. Narcistické týranie môže byť fyzické, duševné, emocionálne, sexuálne, finančné a duchovné. Niektoré druhy emocionálneho týrania, vrátane manipulácie, sa nedajú ľahko rozpoznať. Môžu zahŕňať emocionálne vydieranie, vyhrážanie a zastrašovanie kvôli udržaniu si kontroly. Narcisti sú majstri slovného zneužívania a manipulácie. Dokážu zájsť tak ďaleko, až začneš spochybňovať svoje vlastné vnímanie (gaslighting).

Motivácia narcistického týrania

Pamätaj, že porucha narcistickej osobnosti a týranie sú kontinuálne a prejavujú sa v rozsahu od mlčania až po násilie. Narcista zriedkakedy preberie zodpovednosť za svoje správanie. Vo všeobecnosti popierajú svoje činy a zintenzívňujú týranie tým, že z neho obviňujú obeť. Obzvlášť malígnych narcistov netrápi vina. Majú sadistické črty a teší ich, keď môžu spôsobovať bolesť. Môžu byť takí konkurenciechtiví a bezcharakterní, že sa dokážu správať protispoločensky. No nezamieňajme si narcizmus s protispoločenskou poruchou osobnosti.

Cieľom narcistického týrania je moc. Títo tyrani konajú so zámerom ponižovať či dokonca ubližovať iným. To, na čo je najdôležitejšie pamätať, je skutočnosť, že cieľom zámerného zneužívania je ovládať toho druhého. Cieľom zneužívateľov je zvyšovať svoju kontrolu a autoritu a zároveň u svojich obetí vytvárať pochybnosti, hanbu a závislosť. Chcú sa cítiť nadradene, aby zakryli svoje skryté pocity podradnosti. Ak to pochopíš, pomôže ti to získať silu. Rovnako ako všetci násilníci – napriek svojej obrane vo forme zúrivosti, arogancie a vlastnej nadutosti – trpia hanbou. Ich najväčším strachom je, že by sa mohli javiť ako slabí a pokorení. Keďže to vieme, je nevyhnutné NEBRAŤ slová a činy tyrana OSOBNE. To ti pomôže konfrontovať narcistické týranie.

Chyby pri jednaní s tyranom

Keď zabudneš na jeho motívy, môžeš prirodzene reagovať niektorými z nasledovných neefektívnych spôsobov:

  • Ustupovanie, uzmierovanie – ak sa budeš snažiť o zmier, aby si sa vyhla konfliktu a hnevu, to tyranovi dodáva silu, pretože to vníma ako slabosť a príležitosť uplatniť ešte väčšiu kontrolu.
  • Úpenlivé prosby – to takisto ukazuje slabosť, čím narcisti pohŕdajú – u seba aj u iných. Môžu teda reagovať s pohŕdaním a odporom.
  • Utiahnutie sa – toto je dobrá dočasná taktika, aby si si zozbierala svoje myšlienky a emócie, no nie je to efektívna stratégia na riešenie týrania.
  • Hádky – argumentovaním faktami iba mrháš svojou energiou. Väčšinu tyranov fakty nezaujímajú; zaujíma ich iba odôvodňovanie svojej pozície a to, že oni majú pravdu. Slovné argumenty môžu rýchlo prerásť do hádok, ktoré ťa vyčerpávajú a škodia ti. Nezískaš nič. Prehráš a môžeš sa cítiť ešte viac viktimizovaná, zranená a beznádejná.
  • Vysvetľovanie a obraňovanie – všetko, čo presahuje jednoduché popieranie falošných obvinení ťa zanecháva otvorenú pre ďalšie týranie. Keď hovoríš o tom, čo bolo práve povedané a vysvetľuješ a brániš svoju pozíciu, dávaš tým tyranovi právo súdiť ťa a týrať. Tvoja reakcia mu vysiela tento odkaz: „Máš moc nad mojou sebahodnotou. Máš právo so mnou súhlasiť alebo nesúhlasiť. Máš právo byť mojím sudcom.“
  • Hľadanie porozumenia – toto môže poháňať tvoje správanie, ak chceš byť zúfalo pochopená. Je založené na falošnej nádeji, že narcistu zaujíma to, aby ťa pochopil; no jeho v skutočnosti zaujíma iba to, aby vyhral v konflikte a získal nadradenú pozíciu. V závislosti od intenzity narcizmu ťa zdieľanie svojich pocitov môže vystaviť ďalšiemu zraňovaniu či manipulácii. Oveľa lepšie je zdieľať svoje pocity s niekým dôveryhodným, komu na tebe naozaj záleží.
  • Kritizovanie a sťažovanie sa – hoci sa môžu správať neústupčivo, v skutočnosti sú neistí a vo vnútri veľmi krehkí. Dokážu to na teba „vykydať“, ale nedokážu to prijať. Sťažovanie sa či kritizovanie môže u tyrana vyprovokovať zúrivosť a pomstychtivosť.
  • Hrozby – môžu viesť k odvete, ak ich nesplníš. Nikdy sa nevyhrážaj, ak nie si pripravená splniť to. Efektívnejšie sú hranice s priamymi dôsledkami.
  • Popieranie – nepadni do pasce popierania ospravedlňovaním, minimalizovaním či racionalizovaním týrania. A nefantazíruj o tom, že to pominie alebo sa to v budúcnosti zlepší. Čím dlhšie to trvá, tým viac to narastá a tým slabšia si ty.
  • Sebaobviňovanie – neobviňuj sa za činy tyrana a neusiluj sa byť lepšia. Je to falošná predstava. Nemôžeš u nikoho spôsobiť to, aby ťa týral. Si zodpovedná iba za svoje vlastné správanie. Nikdy nebudeš pre tyrana dostatočne dokonalá, aby ťa prestal zneužívať, pretože to vychádza z jeho vlastnej neistoty, nízkej sebadôvery a nie z teba.

Čo máš robiť?

1. Efektívne konfrontuj týranie – umožňovať týranie poškodzuje tvoju sebaúctu, preto je dôležité konfrontovať ho. Neznamená to hádať sa s ním. Znamená to stáť si za svojím a jasne a pokojne povedať to, čo treba; takisto mať hranice, aby si si chránila svoju myseľ, emócie a telo.

2. Poznaj svoje práva – musíš vnímať svoju oprávnenosť toho, že si zasluhuješ, aby s tebou bolo zaobchádzané s úctou a že máš konkrétne práva, napr. právo na svoje pocity, právo odmietnuť sex, právo na súkromie, právo, aby po tebe nevrieskal, nedotýkal sa ťa či nezaobchádzal s tebou neúctivo. Ak si týraná už dlho (alebo ak si to zažila v detstve), pravdepodobne máš veľmi nízku sebaúctu. Možno si už neveríš a nemáš sebaistotu. Vyhľadaj terapiu, podporu, prečítaj si 10 Krokov k sebaúcte – príručka pre zastavenie sebakritiky (10 Steps to Self-Esteem-The Ultimate Guide to Stop Self-Criticism) a sleduj webinar „Ako si zvýšiť svoju sebaúctu“ („How to Raise Your Self-Esteem„).

3. Buď asertívna – vyžaduje si to učenie sa a prax, aby človek nebol pasívny či agresívny. Prečítaj si „Ako hovoriť to, čo máš na mysli – staň sa asertívny a stanov si hranice“ (How to Speak Your Mind―Become Assertive and Set Limits) a sleduj webinar „Ako byť asertívny“ („How to Be Assertive„). Vyskúšaj tieto krátke odpovede pri zvládaní slovného zneužívania:

“Budem o tom premýšľať.”
“Nikdy nebudem taká dobrá manželka (manžel), akú si chcel mať.”
“Nemám rada, keď ma kritizuješ. Prestaň s tým.” (Potom odíď.)
“To je tvoj názor. Nesúhlasím s tým. (alebo) Mám na to iný názor.“
“Hovoríš….” (zopakuj, čo povedal . Potom pridaj: „Aha. Chápem.“)
“Nebudem s tebou rozprávať, keď….“ (Opíš zneužívanie, napr. „ma zhadzuješ“. Potom odíď.)
Súhlas s tým, čo je pravda: “Áno, pripálila som obed.” Ignoruj: “Si mizerná kuchárka.”
Použi humor: „Si veľmi milý, keď sa hneváš.“

4. Konaj strategicky – Vedz, čo konkrétne chceš, čo chce narcista, aké sú tvoje limity a v čom je vo vzťahu tvoja sila. Máš do činenia s niekým, kto je vysoko defenzívny a kto má poruchu osobnosti. Existujú konkrétne stratégie, ktoré sú efektívne. Prečítaj si „Ako jednať s narcistom: 8 krokov pre zvýšenie sebaúcty a stanovenie hraníc s komplikovanými ľuďmi“ (Dealing with a Narcissist: 8 Steps to Raise Self-Esteem and Set Boundaries with Difficult People).

5. Stanov si hranice – Hranice sú pravidlá, ktoré riadia spôsob, akým druhí s tebou jednajú. Ľudia sa k tebe budú správať tak, ako im to dovolíš. Musíš poznať svoje hranice predtým, než ich budeš komunikovať. Znamená to dostať sa do kontaktu so svojimi pocitmi, počúvať svoje telo, poznať svoje práva a učiť sa asertivite. Musí to byť jasné. Nečakaj, že ľudia budú čítať tvoje myšlienky.

6. Stanov dôsledky – po stanovení hraníc – ak budú ignorované – je dôležité komunikovať a uplatniť dôsledky. Nie sú to hrozby, ale činy, ktoré urobíš, aby si chránila seba alebo naplnila svoje potreby.

7. Vzdelávaj sa – výskumy ukazujú, že narcisti majú neurologický deficit, ktorý ovplyvňuje ich medziľudské reakcie. Najlepší prístup je vzdelávať narcistu ako dieťa. Vysvetli mu dopad jeho správania a poskytni pohnútky a povzbudenie k odlišnému správaniu. Môže to zahŕňať komunikovanie následkov. Vyžaduje si to naplánovať si, čo povieš bez toho, aby tam boli emócie.

Vyhľadaj podporu

Aby si efektívne reagovala, vyžaduje si to mať podporu. Bez nej sa môžeš trápiť sebapochybnosťami a podľahnúť zneužívajúcim dezinformáciám a očierňovaniu. Zmeniť svoje reakcie je výzva, nehovoriac o reakciách druhého. Keď sa postavíš za seba, očakávaj reakciu. To je ďalší dôvod, prečo musíš mať podporu. Budeš potrebovať odvahu a dôslednosť. Bez ohľadu na to, či narcista urobí nejaké zmeny alebo nie, budeš mať nástroje, aby si chránila seba a zvýšila si svoju sebahodnotu, čo spôsobí, že sa budeš cítiť lepšie bez ohľadu na to, či pri ňom zostaneš alebo odídeš. Ďalšie usmernenie ti môžu poskytnúť stretnutia CoDA a psychoterapia.

Varovanie: Ak zažívaš fyzické týranie, bude to pokračovať ďalej a môže sa to ešte zhoršovať. Okamžite vyhľadaj pomoc.

© Darlene Lancer 2018

https://www.psychologytoday.com/us/blog/toxic-relationships/201806/how-handle-narcissistic-abuse