Ako sa uzdraviť z toxického vzťahu

Veľmi často sa stáva, že žena zostane v toxickom vzťahu oveľa dlhšie než je zdravé. Jej priatelia a rodina vidia, ako upadá do stavu bezvládnosti, akoby sa stala väzňom svojej vlastnej situácie a apatie. Smutná realita je, že v mnohých prípadoch sú ženy v toxických tyranizujúcich vzťahoch doslova vo väzení, z ktorého nevidia žiadne východisko.

Stav, kedy sa obeť cíti paralyzovaná v toxickom tyranizujúcom vzťahu, nie je len problémom žien. Aj muži môžu uviaznuť v rovnakom stave v role obete. Keď človek v takomto nezdravom vzťahu zostane príliš dlho, bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena, môže to zanechať dlhodobé následky na jeho mysli, tele aj duchu.

Negatívne dopady toho, keď sa človek drží „toxickej lásky“, presahujú pohlavie, sexuálne preferencie, stav alebo typ záväzku. Vo všetkých druhoch vzťahov sa môže vyskytovať týranie či toxicita – tam, kde sa dynamika medzi dvomi ľuďmi stane nezdravá. Nanešťastie dôsledky zotrvávania v týchto vzťahoch vidíme vtedy, keď je už takmer príliš neskoro. Keď obete dospejú k rozhodnutiu, že odídu, už bolo napáchané veľmi veľa škody na ich psychike, či už to bolo fyzické, emocionálne alebo verbálne poškodzovanie.

Dôvody, pre ktoré ľudia zostávajú v toxických vzťahoch

Je veľmi ľahké spochybňovať a odsudzovať tých, ktorí zostávajú v zlých vzťahoch. Keď človek nemá skúsenosti ani poznatky o tomto type vzťahov, nepochopí to. No sú oprávnené dôvody, pre ktoré sa ľudia rozhodujú zostať alebo sú k tomu nútení, pretože vnímajú, že iná možnosť neexistuje.

Predtým, ako zovšeobecníme to, ako by ľudia mali riešiť svoje toxické situácie, je dôležité pochopiť komplikovanú dynamiku toxického vzťahu. Tiež je dôležité, aby sme v obeti nevyvolávali pocit viny kvôli dôvodom, pre ktoré s toxickým človekom zostáva. Medzi najrozšírenejšie dôvody, prečo ľudia v tomto vzťahu zostávajú, patrí:

Strach – Realita strachu je veľmi reálny problém pre mužov a ženy, ktorí sa nachádzajú vo vzťahoch fyzicky aj verbálne tyranizujúcich. Výsledkom hrozieb a útokov je, že sa boja o svoju bezpečnosť alebo v mnohých prípadoch tam, kde nie je prítomné násilie, majú strach z toho, ako by to zvládli sami a boja sa nezávislosti.

Emocionálna závislosť – Môže byť ťažké veriť, že inak schopní jednotlivci môžu vnímať silnú potrebu mať pri sebe niekoho, kto mi poradí pri robení rozhodnutí, poskytne emocionálnu podporu a spoločnosť. Len myšlienka na to, že by mali byť sami, v nich vyvoláva väčšiu úzkosť než nezdravé prostredie, ktoré zdieľajú so svojím toxickým partnerom.

Finančná závislosť – Ekonomika zohráva obrovskú rolu v tom, čo dvoch ľudí drží spolu v nezdravej domácnosti. Nedostatok finančných zdrojov spôsobuje, že pre zneužívaného človeka je takmer nemožné odísť z toxickej situácie.

Rodinná stabilita pre deti/domáce zvieratá – Veľa nešťastných partnerov sa obetuje kvôli udržaniu stabilného prostredia, aby predišli neprimeranej zmene v životoch ostatných členov rodiny. Oveľa viac než v minulosti sa rozhodnutia krútia aj okolo toho, čo sa stane s domácim miláčikom.

Spoločenské a náboženské očakávania – Udržať osobné veci v tajnosti, udržiavať vonkajšie zdanie, že všetko je v poriadku a dodržať manželskú prísahu je to, čo drží mnohých partnerov v zlom vzťahu. Nedokážu zniesť hanbu a vinu zo sklamania ich rodiny, priateľov a Boha. Zostávajú, aby naplnili očakávania „v dobrom aj v zlom“. Aj vtedy, keď nie sú zosobášení, platí pravidlo, že je lepšie byť vo dvojici ako single.

Láska – Hoci sa to dá označiť ako „toxická láska“, niektorí zostávajú v nezdravom vzťahu, pretože skutočne svojho partnera milujú. Sú ich vzťahu úplne oddaní, pretože spolu zažili aj pekné chvíle a investujú do budúcnosti s tým, čo vnímajú ako partnerstvo.

Oveľa častejšie sa stáva, že ľudia, ktorí sa rozhodnú odísť z toxického vzťahu, o tom uvažovali už veľmi dlho. Počas tohto obdobia môžu tiež zistiť, že žijú v rolách, v ktorých sami seba nespoznávajú. Tieto roly môžeme označiť ako „spoluzávislý“, „týraný“ alebo „obeť“.

Predtým, ako sa rozhodli odísť, stále uvažovali o plusoch a mínusoch toho, čo sa stane, keď zostanú a keď odídu. No v tých dlhých obdobiach nerozhodnosti už pravdepodobne stratili príliš veľa. Nasledujúci zoznam obsahuje niečo z toho, čo spoluzávislý, týraný alebo viktimizovaný v toxickom vzťahu už kompromitoval tým, že v ňom zostal príliš dlho:

  • jasná identita
  • sebadôvera a sebavnímanie
  • schopnosť vyjadriť svoj názor a pohľad na vec
  • sebaúcta a zdravé sebavnímanie
  • finančné povedomie a nezávislosť
  • schopnosť rozhodovať sa
  • fyzické a duševné zdravie
  • sebahodnota
  • dôstojnosť

Dotyčný sa preberie v hodine dvanástej, keď si už jasne uvedomuje to, o čo prišiel. Strata uvedených vecí ovplyvňuje schopnosť človeka byť v interakcii s druhými. Ovplyvňuje jeho schopnosť byť produktívnym a fungovať bez úzkostí. Strata sebahodnoty bráni schopnosti dotyčného byť úspešným a so zdravým sebavedomím dosahovať svoje ciele. Viac nedokáže fungovať, keďže stratil svoju sebahodnotu a cenu.

V momente, kedy si to uvedomí, začne pociťovať potrebu opäť získať samého seba, postaviť sa na vlastné nohy bez toho, aby sa musel o kohokoľvek opierať. Začne vidieť, že jeho prežitie závisí od jeho schopnosti samostatne dýchať.

Štyri kroky k uzdraveniu

Teraz je čas podniknúť určité kroky smerom k opätovnému získaniu samého seba a obnoveniu dôstojnosti, sebadôvery a vnímania sebahodnoty, ktorá ti patrí. Prečítaj si nasledujúce body, aby si začal svoje uzdravovanie z poškodenia v dôsledku toxického vzťahu.

1. Vytvor si podpornú sieť – Je životne dôležité, aby si mal podporný systém, ktorý ti pomôže mentálne vystúpiť zo svojej toxickej situácie a vnímať ju z iného uhla. Keď si príliš blízko, nemusíš vidieť poškodenie, na ktoré si si buď zvykol alebo si voči nemu otupel. Podporná sieť môže zahŕňať podpornú skupinu, dobrých priateľov či členov rodiny, ktorým môžeš dôverovať. Taktiež môže zahŕňať zdroje ako sú svojpomocné knihy, ktoré môžeš mať k dispozícii neustále, aby si pokračoval vo svojom programe uzdravovania.

2. Obnovenie vlastnej identity – Opätovné uvedomenie si všetkého, čo vytvára to, kým si ako jednotlivec. Čo máš a nemáš rád, ktoré sú tvoje obľúbené veci, záujmy a úspechy? Uvedom si, že zmysel tvojho života a tvoja identita sa nemôžu krútiť iba okolo iného človeka. V akomkoľvek vzťahu musíš udržiavať časť svojej vlastnej identity.

3. Urob pre seba rozhodnutie, že zvýšiš svoje sebavedomie – Rozvíjaj poznanie vecí, ktorým si sa vyhýbal, lebo si bol príliš nesmelý; stanov si ciele, ktoré chceš dosiahnuť a ktoré malé úlohy chceš splniť, po ktorých budú nasledovať väčšie úlohy, aby si mal pocit, že si dosiahol niečo sám.

4. Očisti si myseľ, telo a ducha od toxicity – Zapoj sa do nejakého hnutia alebo duchovnej aktivity, aby si sa po opustení toxického prostredia/vzťahu očistil a obnovil. Ukonči kontakt s toxickým človekom. Príklady aktivít môžu zahŕňať jógu, tai chi, aerobic, meditáciu, písanie denníka, detoxifikáciu, terapiu rozhovorom alebo náboženské praktiky v rámci podporujúcej komunity viery.

Teraz si na ceste k skutočnej nezávislosti, slobode a zdravej sebaláske. Venuj si dostatok času, keď si vydýchneš… a nauč sa opäť dýchať.

Janis Leslie Evans

https://pairedlife.com/problems/Toxic-Relationship-Recovery-How-to-Heal-from-the-Damage