Pre tých, čo prežili traumu, nie sú samovraždené myšlienky iba o samovražde

Súčasťou informovanosti o traume je pochopenie toho, že tí, čo prežili traumu, často používajú ako nástroje prežitia samovražedné myšlienky. Ak ste si to ešte nevšimli, svet niekedy panikári, ak vyjadríme myšlienky na samovraždu. Mnohí, čo to čítajú, majú skúsenosti s vyjadrovaním takýchto myšlienok, na ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (alebo člen rodiny či priateľ) reaguje zle.… Pokračovať v čítaní Pre tých, čo prežili traumu, nie sú samovraždené myšlienky iba o samovražde

Publikované
Kategorizované ako Blog

Problémy s kognitívnou terapiou, ktorej chýbajú poznatky o traume

Jedna z terapií, o ktorej sa najviac publikuje a ktorá sa najviac skúma – obzvlášť v súvislosti s depresiou – je kognitívna terapia (niekedy sa označuje ako kognitívno-behaviorálna terapia alebo KBT). Centrálnou myšlienkou tejto terapie je to, že naše emocionálne stavy primárne reagujú na naše myšlienky a presvedčenia. Kognitívni terapeuti sú presvedčení, že bolestivé emocionálne… Pokračovať v čítaní Problémy s kognitívnou terapiou, ktorej chýbajú poznatky o traume

Publikované
Kategorizované ako Blog

O vine preživšieho

Mnohí, ktorí to čítajú vedia, o čom je „vina preživšieho“: pocity o tom, že to prežili alebo unikli z bolestivej či nebezpečnej situácie… kým iným sa to možno nepodarilo. Vidíme, že o tejto vine sa veľa hovorí v kontexte vojenskej traumy – o emocionálnej dileme vojakov, ktorí sa vrátili z konfliktu, no ich spolubojovníci nie.… Pokračovať v čítaní O vine preživšieho

Publikované
Kategorizované ako Blog

Predátorom sú naše hranice ukradnuté

Môže sa to zdať jasné – prečo by malo predátorom záležať na našich hraniciach? No je dôležité hovoriť o tom, pretože v našej kultúre je istá podskupina ľudí, ktorí z týrania obviňujú práve obeť kvôli tomu, že si nestanovila primerané hranice. Tento názor sa často vyjadruje ako: „Ty učíš ľudí ako sa k tebe majú… Pokračovať v čítaní Predátorom sú naše hranice ukradnuté

Publikované
Kategorizované ako Blog

Osem znakov toho, že narcista sa nemôže zmeniť

Silným indikátorom osobnej zrelosti je ochota, túžba učiť sa a napredovať. Každé životné štádium ponúka potenciál rozšíriť lekcie, ktoré sa človek v minulosti naučil. S pribúdajúcim vekom sa tvoje skúsenosti stávajú silným učebným nástrojom a ak zostaneš otvorená lekciám, ktoré máš pred sebou, môžu sa stať dobré veci. V protiklade k tomu je definujúcou črtou… Pokračovať v čítaní Osem znakov toho, že narcista sa nemôže zmeniť

Publikované
Kategorizované ako Blog

Post-traumatická emocionálna regulácia: to najzákladnejšie

Podľa môjho názoru patrí medzi naše základné nástroje pri práci na regulovaní našich emócií po traume samovrava, zameranie na svoje vnútro a tiež naše vonkajšie zameranie. Dĺžka tvojej cesty môže byť rôzna, ale myslím si, že nástroje a techniky na emocionálnu reguláciu, ktoré učia rôzne terapie, vedú všetky k rôznym spôsobom toho, ako používame samovravu,… Pokračovať v čítaní Post-traumatická emocionálna regulácia: to najzákladnejšie

Publikované
Kategorizované ako Blog

Nasmeruj svoj hnev a frustráciu tam, kam naozaj patrí

Je ľahké byť zo seba frustrovaná, keď sa to u teba spustí. Je ľahké hnevať sa na svoj nervový systém za to, ako reaguje. „Vieme“, že sme relatívne „v bezpečí“ práve tu a teraz alebo prinajmenšom sme na tom bezpečnejšie než sme boli vtedy… tak prečo náš nervový systém trvá na tom, že reaguje tak,… Pokračovať v čítaní Nasmeruj svoj hnev a frustráciu tam, kam naozaj patrí

Publikované
Kategorizované ako Blog