Skryté týranie

Skryté týranie je emocionálne a psychické týranie, ktoré nezahŕňa navonok viditeľné kontrolujúce správanie ako je zúrivosť, nadávky, ponižovanie a vyhrážanie. Tyran namiesto toho používa nenápadné skryté taktiky, ktoré nemôže zachytiť nijaký radar a je takmer nemožné, aby ich obeť odhalila a opísala. Celé roky, dokonca desaťročia si nemusí uvedomovať, že je týraná.

Žije v zmätku, sebaspochybňovaní, úzkostiach, vine, strate samej seba a v mukách, ktoré týranie spôsobuje, no z toho, čo cíti a ako sa správa, obviňuje seba. Tyran nielenže presvedčil ostatných, že on sám je úžasný človek, ale presvedčil o tom aj svoju manželku. Ona je zdesená z toho, že je možno šialená a nestabilná. Nábožne sa tváriaci muži často používajú skryté týranie, aby mohli udržiavať svoju falošnú pretvárku o tom, že sú dobrí kresťania – vlci v ovčom rúchu.

Skryté týranie je veľmi zložité na rozpoznanie, pretože sa môže javiť buď ako normálne alebo ako tyranizujúce v závislosti od pohľadu, akým sa naň pozeráte. Keď sa tyranovi snažíte veriť a nebyť voči nemu kritický, pripisujete jeho správaniu rovnaké motívy, ako by ste sa za rovnakých okolností správali sami. Napr. ak sa utiahol a mlčí, chcete veriť, že to robí iba preto, aby sa nehádal alebo aby si dal pauzu od zložitej konverzácie. Žena môže stráviť celé roky chybným označovaním správania svojho tyranizujúceho manžela a jeho „normalizovaním“, kým ona sa neustále viac stráca a je stále viac vnútorne zmätená.

Veľa žien, ktoré sú skryte týrané, číta príklady a definície zjavnejších foriem emocionálneho týrania a vôbec v tom nevidí svoju vlastnú skúsenosť. Sú vo svojom myslení celkom zmätené: „Niečo v našom manželstve nie je v poriadku, ale podľa tohto opisu to nemôže byť emocionálne týranie, takže chyba musí byť vo mne.“ Žijú v hlbokej bolesti, v hroznom emocionálnom rozpoložení, nestabilite a paralyzujúcom strachu z toho, že sa pomaly zbláznia. Ak si sa v tom opise našla, je pre teba nesmierne dôležité, aby si dokázala presne pomenovať svoju skúsenosť.

Helena Knowlton

Confusion to Clarity (confusiontoclaritynow.com)

 • Indikátory
  Indikátory Máš nepatrné záblesky vnímania, že niečo nie je v poriadku, ale tak rýchlo sa stratia, že spochybňuješ seba. Môžu to byť nenápadné pohŕdavé pohľady, záblesk zúrivosti na jeho tvári alebo slová, ktoré v tebe vyvolávajú dojem, že to môže byť ponižovanie. Prežívaš nádherné obdobia blízkosti, ktoré ťa zanechávajú prázdnou. Keď ťa drží, cítiš sa… Pokračovať v čítaní Indikátory
 • Spoločný menovateľ
  Správanie vo vašom vzťahu môže byť rôzne, ale existuje jeden spoločný menovateľ všetkých emocionálne tyranizujúcich vzťahov a tým je, že jeden človek vo vzťahu nepreberá zodpovednosť za svoje správanie. Nikdy. Môžeš mať nekonečné množstvo variantov, pokiaľ ide o konkrétne správanie a taktiky týrania, ale je tam vždy toto. Zakaždým. Znamená to, že nikdy sa nič… Pokračovať v čítaní Spoločný menovateľ
 • Vzorec
  Problém v tomto vzťahu nie je to, že sa jeden človek správa zle. Každý sa niekedy správa zle. To je normálne. Rozdiel je v tom: v normálnom vzťahu si človek, ktorý sa správa zle, uvedomuje, ako jeho správanie ovplyvňuje toho, koho miluje. Má skutočnú empatiu voči partnerovej bolesti a úprimne ľutuje svoje správanie, ktoré spôsobilo… Pokračovať v čítaní Vzorec
 • Taktiky týrania
  Skryté taktiky týrania sú vo svojej podstate psychické a emocionálne. Tyrani ich skrývajú za záujem, lásku, šarm, pochvalu, falošnú empatiu, dôveryhodnosť, úsmev a pretvárku, že práve oni sú tí, ktorí ťa najviac podporujú. A rozprávajú totálne presvedčivo a dôveryhodne. Ich taktiky prechádzajú „popod radar“, teda nedajú sa rozpoznať a preto ich terč, teda ty, nedokáže… Pokračovať v čítaní Taktiky týrania
 • Pojmy
  Zvláštna privilegovanosť Narcisti majú veľmi silnú potrebu, aby boli vnímaní ako špeciálni a privilegovaní – tým presviedčajú samých seba, že si môžu nárokovať na špeciálne zaobchádzanie. Neradi sú stotožňovaní s ľuďmi, ktorých považujú za niečo menej. Falošné ja Narcisti nie sú schopní byť autentickí. Musia byť vnímaní ako tí, čo prevyšujú priemer. Nie sú radi,… Pokračovať v čítaní Pojmy