Pojmy

Zvláštna privilegovanosť

Narcisti majú veľmi silnú potrebu, aby boli vnímaní ako špeciálni a privilegovaní – tým presviedčajú samých seba, že si môžu nárokovať na špeciálne zaobchádzanie. Neradi sú stotožňovaní s ľuďmi, ktorých považujú za niečo menej.

Falošné ja

Narcisti nie sú schopní byť autentickí. Musia byť vnímaní ako tí, čo prevyšujú priemer. Nie sú radi, keď ich druhí vidia ako „bežných“, no to neznamená, že vždy vystupujú povýšenecky – naopak, niekedy túto povýšenosť zakrývajú za veľmi skromné vystupovanie. Keď je jasné, že sa mýlia alebo konajú nesprávne, obviňujú z toho druhých a snažia sa od svojich omylov odvrátiť pozornosť. Nedokážu byť úprimní, klamú a obrovskú energiu vynakladajú na to, aby boli videní iba v tom najlepšom svetle.

Lietajúce opice

Vo filme Čarodejnica z krajiny Oz mala zlá čarodejnica na starosti stádo lietajúcich opíc, ktoré robili na jej príkaz odporné činy. Podobne sa správajú aj narcisti. Svojou dokonalou manipulatívnou hrou si na svoju stranu získavajú ľudí, ktorí za nimi stoja – môžu to robiť vedome (teda stoja za ním aj napriek tomu, že poznajú jeho podlé správanie) alebo nevedome (stoja za ním preto, lebo sú zaslepení – dokázal ich oklamať).

Gaslighting (zákerná manipulácia, účelom ktorej je vyvolať u dotyčného pochybnosti o realite)

Narcisti sa naučili vytvárať zmätok v mysli iného človeka a používajú to ako efektívnu metódu pre udržanie kontroly. Cieľom gaslightingu je vyvolať otázky a pochybnosti o tom, čo je a čo nie je skutočné. Keď narcista myseľ druhého človeka naočkuje pochybnosťami a neistotou, má oveľa ľahšiu cestu k jeho ovládaniu.

Zlaté dieťa

Niektorí narcisti začali život vo svojej pôvodnej rodine ako tí, ktorí sa nemôžu mýliť. „Zlaté dieťa“ vynikalo buď v športe, prospechu, umení alebo bolo veľmi obľúbené v spoločnosti. Ostatné deti ho mali napodobňovať. Kvôli svojmu privilegovanému postaveniu si zvyklo na špeciálne jednanie so špeciálnymi nárokmi. Takto žije aj v dospelosti.

Sivá skala

Sotva existuje niečo obyčajnejšie a nenápadnejšie ako sivá skala. Keď ľudia aplikujú túto metódu správania vo vzťahu k narcistovi, znamená to, že sa zámerne správajú mdlo, nezaujímavo, nudne, nevýrazne. Tým, že sa zmenia na „sivú skalu“, vytvárajú neutrálnu pôdu a odmietajú sa nechať vťahovať do narcistickej drámy. Medzi výroky „sivej skaly“ patria výroky typu: „Chápem“, „Čokoľvek“, „Jasné“ (úsečná, najnutnejšia komunikácia).

Namotávanie

Keď sa obeť snaží oslobodiť od toxickej osoby, tá jej rozhodnutie neakceptuje, práve naopak –  snaží sa ju vtiahnuť späť do sféry svojho vplyvu. Používa k tomu rôzne taktiky. Namotávanie môže byť sprevádzané vyhrážkami typu: „Ak odídeš, každý sa dozvie o tom, čo si urobila…“ Ďalej môže byť sprevádzané bombardovaním láskou, čo môže zahŕňať rôzne dary a výroky ako: „Ty si to najlepšie, čo ma kedy postretlo a sľubujem, že zvyšok svojho života strávim tým, že ti budem dávať najavo, aká si pre mňa špeciálna.“ Alebo to môžu byť komentáre, ktoré zasievajú pochybnosti: „Uvažovala si nad tým, aký mizerný bude tvoj život, keď odo mňa odídeš?“

Bombardovanie láskou

Narcisti majú prehnanú potrebu po obdive. Vedia, že obdiv a úctu môžu dostávať vtedy, keď druhých zasypú priazňou a budú im lichotiť, preto môžu rozbehnúť kampaň, kedy sú veľmi pozorní, dávajú nad rámec a ponúkajú pomoc nad to, čo sa očakáva. Kladú otázky naznačujúce veľký záujem a nešetria úžasnými komplimentami. V romantických vzťahoch smerujú veľmi rýchlo a s nenápadným nátlakom smerom k záväzku a intimite. No potom sa to úplne zmení. Keď sa narcista bude cítiť zanedbávaný alebo nedostatočne obdivovaný, bude vyžadovať pozornosť a úctu. Začne prevládať kritika. Naplno sa prejaví postoj jeho zvláštnej privilegovanosti.

Manipulatívne hry

Narcisti majú vlastnú predstavu o tom, ako sa má život rozvíjať, preto používajú rôzne klamné triky, aby dosiahli to, že druhí budú poslúchať ich príkazy. Na ich manipulovanie môžu používať hanbu. Ak im viac vyhovujú klamstvá či polopravdy, budú ich šíriť. Budú robiť všetko preto, aby druhých zmiatli alebo v nich vyvolali pochybnosti. Budú sa vyhrážať. Ak sú presvedčení, že im želanú reakciu prinesie to, keď sa budú sami tváriť ako obeť, tak ju zo seba urobia. Aby si druhých získali na svoju stranu, budú predstierať priateľstvo. Budú sa vyhrážať, že ťa zahanbia alebo pokoria, ponížia. Neštítia sa použiť čokoľvek, len aby upevnili kontrolu.

Narcistické zranenie

Narcisti sa dokážu iracionálne rozhnevať, keď s nimi nesúhlasíte alebo sa im nepodriadite. Hoci existujú situácie, ktoré môžu u normálnych ľudí vyvolať hnev, narcistický hnev predstavuje niečo oveľa viac než len normálnu emóciu – dá sa to prirovnať k útoku vážne zraneného zvieraťa.

Narcistický hnev

Každý človek prežíva hnev. Je to prirodzená emócia, no narcisti svoj hnev posúvajú na veľmi nezdravú úroveň. Namiesto toho, aby svoje potreby a pocity vyjadrili konštruktívne, stávajú sa deštruktívnymi. Narcistický hnev je taký surový, impulzívny, že tam nie je priestor pre logiku či objektivitu. Narcisti používajú hnev ako prostriedok kontroly a dominantnosti – kričia, revú, preklínajú, urážajú, zastrašujú, šikanujú, ponižujú a znevažujú. Správajú sa ako malé dieťa, ktoré je úplne ovládané momentálnou náladou.

Narcistický pohon

Narcisti majú patologickú potrebu po obdive, špeciálnej priazni, moci a kontrole. Vzhliadajú k druhým, aby im tieto veci neustále dávali. Vo vzťahoch uvažujú spôsobom: „Čo mi teraz dáš, aby som zostal spokojný?“ alebo „Čo musím urobiť, aby si sa podrobila tomu, čo chcem?“ Keďže majú silný egocentrický postoj, nemajú potrebu investovať do dobra druhých, no požadujú, aby tí druhí neustále investovali do nich. „Pohon“ nachádzajú vtedy, keď im ten druhý dáva to, čo požadujú. Keď je ich pohon uspokojený, dočasne sa upokoja. No keď im pohon chýba, sú požadovační a trestajúci. Nedokážu tolerovať tých, ktorí im nedávajú to, čo chcú.

Nijaký kontakt

Nijaký kontakt je taktika, ktorú používajú tí, ktorí zistili, že život s narcistom je taký nezmyselný a zničujúci, že zostávať s ním v kontakte je naozaj nielen zbytočné, ale doslova zničujúce. Zdravé vzťahy si vyžadujú zručnosti na riešenie konfliktov a začínajú v bode vzájomnej úcty. No keďže narcisti sú skutočne presvedčení o tom, že sú nadradení, nie sú schopní zvládať rozdielnosti so zdravým rešpektom voči druhému. Kým človek dospeje k rozhodnutiu, že s narcistom nebude mať nijaký kontakt, zažil už veľmi veľký počet epizód znevažovania a opovrhovania. Narcistu vníma ako toxického človeka, ktorý z neho vysáva všetku emocionálnu energiu. Nijaký kontakt mu umožňuje to, aby „prestal krvácať“, znovu sa spojil s ľuďmi, ktorí ho budú milovať a povzbudzovať a našiel pokoj, ktorý bol pre neho doteraz nedosiahnuteľný.

Pasívno-agresívny narcista

Pasívno-agresívni narcisti sú známi tým, že nepriamo komunikujú hnev a nepriateľstvo. Majú veľmi vysokú potrebu kontroly sprevádzanú neochotou vyzerať ako zraniteľní či citliví. Keďže operujú z pozície strachu, rozhodli sa, že pre nich nie je bezpečné s druhými diskutovať o krivdách. Znamenalo by to, že sa musia vzdať niečoho zo svojej kontroly, čo nie sú ochotní urobiť. A tak v hneve nosia svoju masku. Používajú sarkazmus, pohŕdavosť, ľahostajnosť a nevšímavosť. Veľmi rýchlo kritizujú, no niekedy svoju kritiku maskujú za radu, hoci je nechcená alebo nepotrebná. Môžu zmiznúť zo scény, vyhýbať sa odpovedi alebo celkom prestať komunikovať. Sú špecialisti na „liečbu tichom“. O osobných slabostiach nediskutujú zo strachu, že by mohli prísť o svoju moc, no keď sa dozvedia niečo o nedostatkoch tých druhých, neskutočne ich nafúknu. Keď ich druhí upozornia na ich správanie a na nepatričný hnev, bez mihnutia oka zareagujú: „Ja nemám problém s hnevom. Je celkom zrejmé, že ho máš ty.“

Post-traumatický stres

V dôsledku života s narcistom veľa ľudí prežíva posttraumatický stres, pretože boli zhadzovaní, zneužívaní, odmietaní a ponižovaní do takej miery, že sa v nich rozvinul strach, ktorý vyústil do nespracovaného emocionálneho zmätku. Keď niekto žije s narcistom, zvykne si „chodiť po špičkách“ a tohto pocitu sa nevie zbaviť. Aj vtedy, keď nakoniec od narcistu odíde, v jeho mysli neustále pretrváva napätie. Človek v posttraumatickom strese zažíva „flashbacky“ (retrospektívne spomienky). Môže sa stať, že negatívne motívy pripíše aj ľuďom, ktorí sú bezpeční. Môže prežívať úzkosť, výbuchy iracionálneho hnevu, mať problémy so spánkom, nočné mory a nočné potenie. Môže mať pocit, akoby sa nevedel zbaviť tých hrozných spomienok. Časom sa jeho šialené pocity môžu zmierniť, ale vyžaduje si to dlhý čas a veľa podpory, kým sa jeho narušená myseľ, zapríčinená narcistickým zneužívaním, upokojí.

Projekcia

Narcisti sa nevedia vyrovnať so svojimi pocitmi a nedostatkami. Skoro v živote si vytvorili ochranný štít, aby ich chránil pred hanbou a nedostatočnosťou. Vedľajším produktom je to, že dokážu vidieť iba chyby druhých, no svoje vlastné ignorujú. Oveľa radšej obviňujú druhých, než by si mali priznať svoje osobné problémy. Konkrétne veľmi radi používajú projekciu, takže vidia na druhých tie chyby, ktoré odrážajú ich vlastné, s ktorými sa nedokážu vyrovnať. Napr. ak narcista bez problémov klame, môže povedať: „Neverím ani slovu z toho, čo hovoríš.“ Alebo ak kritizuje, môže povedať: „Tebe nikto nikdy nevyhovie!“ Výsledkom projekcie je, že narcisti nikdy nedozrejú, keďže dozrievanie si vyžaduje, aby človek rozpoznal to, v čom sa potrebuje zmeniť.

Racionalizácie

Jednou z definujúcich čŕt narcizmu je neschopnosť prijať informácie a to najmä vtedy, ak obsahujú korekcie. Narcisti žijú za maskou falošného ja. Je pre nich veľmi dôležité, aby si vytvorili pred ostatnými dokonalý imidž. Keď sú konfrontovaní s nejakými odporúčaniami alebo obvineniami týkajúcimi sa ich osobných nedostatkov alebo omylov, nedokážu povedať: „Porozmýšľam o tom, ako to vidíš ty.“ Namiesto toho okamžite prechádzajú do racionalizácie, ospravedlňovania a obrany svojho krehkého ega. Hoci zdravý rozum hovorí, že nikto nie je bez chýb, narcisti nedovolia, aby boli členmi tohto „klubu“. Vyhovárajú sa. Obviňujú. Vytvárajú úplne iné skutočnosti. Predstierajú, že tomu nemôžu uveriť alebo popierajú to, čo je druhým úplne zrejmé; nedokážu povedať: „Robím chyby.“

Špinavá kampaň

Narcisti sa neustále usilujú o udržanie pozitívneho imidžu na verejnosti a túžia po tom, aby všetci jednoducho vedeli, akí sú špeciálni a jedineční. Milujú, keď ich druhí oceňujú. Preto keď niekto koná alebo hovorí spôsobom, ktorý protirečí narcistovmu dokonalému imidžu, narcista sa mu pomstí. Určite nezareaguje konštruktívnym dialógom. Musí odvrátiť kritické zameranie, ktoré bolo naňho nasmerované, a nasmerovať ho na toho, ktorý podľa neho vybočil z radu. Narcisti špinia druhých tým, že pripomínajú ich zlyhania z minulosti a presnosť týchto faktov je absolútne nepodstatná. Bez problémov klamú alebo hovoria polopravdy a vytrhujú veci z kontextu. Ohovárajú a zasievajú pochybnosti do myslí tých, ktorí majú s dotyčným nejaký vzťah. Aj vtedy, keď tí druhí môžu o narcistových výrokoch pochybovať, snažia sa zdvojnásobiť ich silu dvojznačnými výrokmi typu: „Ty do tejto situácie jednoducho nevidíš tak, ako ja.“ Jedinou ich ambíciou je odkloniť negatívnu pozornosť od seba tým, že pošpinia dobrý obraz toho druhého.

Obštrukcie, prieťahy

Narcisti odmietajú spolupracovať alebo sa zapojiť do konštruktívneho dialógu a to najmä počas konfliktov. Sú predvídateľne ľahostajní voči tým, ktorí s nimi nesúhlasia alebo nerobia to, čo im povedia. Keď ich zavrhnú, musia im poslať odkaz, aby im bolo jasné, že budú potrestaní. Odmietajú počuť iný názor a ak im bude poskytnutý, znehodnotia ho, budú argumentovať alebo mlčať. Osvojili si postoj „ja viem všetko“. Vyhýbajú sa odpovediam alebo dávajú len nezáväzné odpovede. Nijaké kompromisy. Trestajú tým, že svojim blízkym neposkytujú nijakú podporu. A aj keď je nad slnko jasné, že urobili chybu, neustúpia. Ich potreba kontroly je taká silná a ich vnímanie inej perspektívy také slabé, že sú stelesnením partnera, s ktorým sa nedá žiť.

Slovný šalát

Narcisti neznášajú, keď sa musia niečomu prispôsobiť alebo prijať iný pohľad na vec, takže keď sú súčasťou rozhovorov o rozdielnostiach, používajú zmätok alebo taktiky na rozptýlenie pozornosti, aby druhých zmiatli. Napr. počas diskusie môžu zrazu zmeniť tému alebo odvrátia pozornosť od témy tým, že povedia niečo ako: „Zastav sa na chvíľu a povedz ostatným o tom, keď si robil presne to isté, z čoho ma teraz obviňuješ.“ Alebo sa zamerajú na absolútne nepodstatné veci tým, že povedia niečo ako: „Všimol som si, že nedokážeš udržať očný kontakt; čo to má znamenať?“ Niekedy sa vyzujú z rozhovoru pomocou sarkazmu alebo nevkusných zveličovaní: „Tak ty si myslíš, že si múdrejší ako Einstein?“ Keď sa im podarí odkloniť všetkých od témy, stále v tom budú pokračovať. Ich cieľom je za každú cenu odvrátiť pozornosť od všetkého, čo by mohlo spôsobiť, že budú vyzerať zle. Vyhrajú, keď si ten druhý buď nevie spomenúť na pôvodne diskutovanú tému alebo keď nakoniec povie: „Na čo o tom vôbec diskutujeme! Aj tak to nikam nevedie!“

(podľa Dr. L Cartera, https://survivingnarcissism.tv/)