Mlčať tvárou v tvár zlu je zlo samotné; za to nebudeme pred Bohom bez viny. Nehovoriť znamená hovoriť. Nekonať znamená konať.“ D. Bonhoeffer

„Narcistické týranie je smrteľné. A nemyslím len na prípady domáceho násilia. Dôsledky emocionálnej manipulácie na obeť sú hrozné. Má desivý dopad na ich duševné aj fyzické zdravie. Mení to, kým sú a minimalizuje ich potenciál. Extrémna trauma môže poškodiť mozog a spôsobiť ďalšie fyzické aj duševné abnormality. Nie je to žart a je to oveľa nebezpečnejšie, než sú ľudia ochotní pripustiť. U niektorých obetí sa rozvinú rozsiahle chronické fyzické ochorenia alebo duševné problémy. Takisto to má silný dopad na bežné, každodenné fungovanie obete. Nie je to len niečo, čo je nesprávne; je to obrovský zločin, čím títo ľudia prechádzajú. Ak si obeť, hovorím s tebou. Preruš alebo obmedz kontakt s tyranom a zachráň si život.“ M. Consiglio

Veľká väčšina informácií súvisiaca s tým, čo sa verejne hovorí o domácom násilí, týraní a nezdravých vzťahoch, je nesprávna, jednostranná či predpojatá. Na týchto stránkach sme sa pokúsili zhromaždiť to najpodstatnejšie z dôveryhodných a spoľahlivých zdrojov – od tých, ktorí majú v tejto oblasti dlhodobé skúsenosti. Väčšina z nich s obeťami tyranov nielen dlhodobo pracuje, ale týranie zažila aj na vlastnej koži. Nie sú to len teoretické a naštudované poučky, ale sú to cenné informácie získané na základe prežitých skúseností. Odkrývajú nie len temný a neuveriteľne bolestivý svet tyranie, ale ponúkajú aj nádej – východisko z bludného kruhu týrania a opätovné postupné navracanie sa do normálneho života spolu s psychickým, emocionálnym aj fyzickým uzdravením.

Hoci sa prevažná časť týchto materiálov týka týrania vo vzťahu k partnerke či partnerovi, obdobné vzorce a dynamiky týrania sa prejavujú aj vo vzťahu tyrana – rodiča voči dieťaťu či deťom, vo vzťahu tyrana – nadriadeného k podriadenému, vo vzťahu tyrana – člena cirkevného spoločenstva voči inému členovi cirkevného spoločenstva či vo vzťahu tyrana – kamaráta voči svojmu kamarátovi.

Našou úprimnou túžbou je, aby aj vďaka týmto stránkam všetky krehké, ubolené a nevinné obete objavili nádej a uvedomili si, že existuje východisko z ich neuveriteľne ťažkej a zdanlivo beznádejnej situácie. Chceme, aby ste vedeli, že stále existujú ľudia, ktorí vám veria! A taktiež nesmierne túžime po tom, aby sa všetci ostatní okolo vás prestali riadiť heslom: „Daj pokoj, máš pokoj!“ Možno si myslíme, že sa nás to netýka. Možno si myslíme, že nemôžeme pomôcť. Možno by sme aj pomôcť chceli, ale netušíme ako… Veľmi vás prosíme, nezostávajte ľahostajní! Nestrkajte hlavy do piesku! Môžete zohrať kľúčovú rolu pri záchrane nevinného človeka. Niekedy stačí veľmi málo – stačí veriť. Stačí počúvať. Stačí pri ňom stáť… nenechať ho v tom samého. Buďte mu oporou, ale nedávajte mu lacné rady, čo má robiť. Veríme, že v tom, ako pomôcť a pritom neublížiť, vám pomôžu aj tieto stránky.