Biblické štúdium hriechu týrania

Autorom tejto série biblického štúdia je pastor kresťanskej reformovanej cirkvi v meste Tillamook v Oregone Jeff Crippen. K uvedenej téme sa dostal na základe vlastnej skúsenosti, čo ho následne viedlo k rozsiahlemu a hĺbkovému štúdiu skrytého týrania, ku ktorému dochádza jednak za zatvorenými dverami domácností a jednak v cirkvi. Patrí do vzácnej malej skupinky duchovných, ktorí pred touto boľavou témou nezatvárajú oči. Intenzívne sa jej venuje nie len na úrovni získavania poznatkov, ale aj v oblasti osvety a najmä praktickej pomoci obetiam týrania. Jeho otvorený, jasný a priamy postoj mu spôsobil veľa problémov najmä medzi tými, ktorí sa nazývajú kresťanmi, no v skutočnosti je ich kresťanstvo len maskou prinášajúcou rôzne výhody. To, čo zažívajú obete skrytého týrania, je pre ľudí, ktorí sa s ním osobne nestretli, niečo také neuveriteľné, že tomu odmietajú veriť a často následne voči obetiam zaujmú nepriateľský, útočný alebo minimálne ignorantský postoj. Ak medzi nich nechceme patriť, vypočujme si túto sériu vyučovania, ktorá bola preložená a zverejnená so súhlasom autora.

Hriech týrania – Jeff Crippen (1)
Uctievaj mňa, inak uvidíš – Jeff Crippen (2)
Ďalšie zbrane v nepriateľskom arzenály – Jeff Crippen (3)
Klaňaj sa mi – Jeff Crippen (4)
Tyranov podvod – Jeff Crippen (5)
Tyran chce čo najviac pozornosti – Jeff Crippen (6)
Tyran a Satanove zbrane – Jeff Crippen (7)
Skutky tela v konkrétnej podobe – Jeff Crippen (8)
Tyran ako služobník spravodlivosti – Jeff Crippen (9)
Tyran provokuje svoje deti k hnevu – Jeff Crippen (10)
Tyran provokuje svoje deti k hnevu (2. časť) – Jeff Crippen (11)
Pred ním nie je skrytý nijaký tyran – Jeff Crippen (12)
Hriešnosť hriechu – Jeff Crippen (13)
Ako jednať s tyranom – Jeff Crippen (14)
Ako jednať s tyranom, 2. časť – Jeff Crippen (15)
Najprv jednaj so sebou – Jeff Crippen (16)
Ako jednať s tyranom : Je to narušiteľ – Jeff Crippen (17)
Týranie a Jezábel – Jeff Crippen (18)
Týranie a doktrína hlavy a podriadenosti v manželstve – Jeff Crippen (19)