Postnarcistická stresová porucha

Nikdy som môj toxický vzťah nepovažovala za bojisko. No keď som odišla od narcistu, môj terapeut mi povedal, že trpím posttraumatickou stresovou poruchou podobne ako vojaci, ktorí sa vrátia domov z frontových línií.

Šokovalo ma to, no zároveň mi to dávalo zmysel. Celé roky som žila vo veľmi stresujúcom a nepredvídateľnom prostredí plnom klamstiev a zrád. Moje príznaky zahŕňali flashbacky, nespavosť, depresiu, skleslosť a panické ataky a to zďaleka nehovorím o všetkých. Niektorí psychológovia začali používať frázu „postnarcistická stresová porucha“, aby opísali jazvy a nutnosť uzdravovania potrebného pre tých, čo žili vo vzťahu s narcistom.

Americká psychiatrická asociácia hovorí, že posttraumatická stresová porucha je duševná porucha, ktorá sa môže vyskytnúť u ľudí, ktorí zažili alebo boli svedkom traumatizujúcej udalosti ako je prírodná katastrofa, vážna nehoda, teroristický čin, vojna, znásilnenie či iný násilný čin. Tento stav môže trvať mesiace či roky spolu so spúšťačmi, ktoré môžu opäť spustiť spomienky na traumu, sprevádzané silnými emocionálnymi a fyzickými reakciami. Veľmi sa to podobá tomu, čím prechádzajú obete narcistického týrania. Označujeme to ako postnarcistická stresová porucha.

Medzi emocionálne reakcie patrí:

Intenzívna bolesť môžeš si spomenúť na násilný výbušný prejav narcistu a mať pocit, že na teba znovu reve.

Spomienky spojené s opätovným prežívaním traumatizujúcich udalostí – narcisti sú veľmi zruční v tom, ako ťa potrestať. Keď si preživší opakovane spomínajú na kritiku, zhadzovanie a ponižovanie, môžu mať pocit, akoby sa vrátili späť v čase.

Pocity zmätku – narcisti veľmi často u preživšieho zmenia vnímanie reality, takže žiť v skutočnej realite môže byť veľmi zmätočné. Trvá to dlho, kým sa človek opäť naučí definovať svoju vlastnú pravdu.

Strata racionálneho myslenia – keď žijeme vo vzťahu s narcistom, prestávame rozumieť okolitému svetu. Sme takí zlomení a rozrušení, že máme pocit, že bez narcistu neprežijeme alebo že neexistuje východisko, aby sme sa z toho vzťahu dostali.

Pociťovanie stresu a podráždenosti – preživší sa každým dňom učia prispôsobovať vyššej úrovni stresu. Platí tu výraz „kráčať po škrupinkách od vajec“, pretože v tomto vzťahu neexistuje žiadna predvídateľnosť. Neexistuje v ňom žiadne bezpečie.

Medzi fyzické prejavy posttraumatickej poruchy patrí:

Záchvaty paniky panické ataky predstavujú náhly príval intenzívneho strachu či nepohody, ktorý vrcholí v priebehu pár minút. Medzi symptómy patria najmenej štyri z nasledovných: palpitácie, búšenie srdca alebo zrýchlený tep. Takisto tu patrí potenie a triaška. Môže dôjsť aj k pocitu nedostatočnosti dychu či dusenia.

Nespavosť – spôsobuje, že človek nevie zaspať alebo nedokáže udržať spánok. V dôsledku toho je pre dotyčného nasledujúci deň veľmi ťažké vykonávať každodenné bežné úlohy.

Obrovská vyčerpanosť – niekedy sa táto vyčerpanosť kombinuje s nespavosťou. Preživší uvádzajú, že celú noc nevedia spať a potom prespia celý deň. Táto extrémna vyčerpanosť je spôsobená aj obrovským stresom, čoho dôsledkom je, že telo jednoducho musí vypnúť.

Problémy so štítnou žľazou a nadobličkami – tieto žľazy produkujú hormóny potrebné pre metabolizmus. Príliš veľa alebo naopak nedostatok týchto hormónov vedie k letargii alebo prehnanej energii.

Podráždenosť – preživší sú typicky v neustálom stave hnevu alebo sú prehnane ostražití kvôli nepredvídateľnému a stresujúcemu prostrediu života s narcistom.

Pocity otupenosti – niektorí preživší svoje emócie úplne vypnú, aby už neprežívali žiadnu ďalšiu bolesť.

Abnormálne vysoký tep (tachykardia) stres môže viesť k príliš rýchlemu tepu.

Vysoký cholesterol (nezdravé stravovanie alebo intenzívne fajčenie) keď človek čelí takýmto zmenám a stresu, ľahko sa vzdá zdravých návykov.

Samovražedné myšlienky niektorí preživší vnímajú, že zomrieť by bolo lepšie než znova a znova duševne prežívať nočné mory prameniace zo vzťahu s narcistom.

Obsesívne myslenie  – toto je neschopnosť posunúť sa ďalej od neustáleho rozoberania nejakej udalosti alebo od vzťahu.

Laura Charanza https://survivingnarcissism.tv/post-narcissist-stress-disorder/?aff_sub2=PNSDemailbutton&utm_medium=email&_hsmi=93650756&_hsenc=p2ANqtz-9a_HKmv2VzMLZm_k6-vQnrr6xbzheYO6VnFb3aLekqhUDduxdd1nIWpTZYegFXSYOmtwts3ExiTTLKRO-itU8MdVAbFw&utm_content=93650459&utm_source=hs_email