Taktiky týrania

Skryté taktiky týrania sú vo svojej podstate psychické a emocionálne. Tyrani ich skrývajú za záujem, lásku, šarm, pochvalu, falošnú empatiu, dôveryhodnosť, úsmev a pretvárku, že práve oni sú tí, ktorí ťa najviac podporujú. A rozprávajú totálne presvedčivo a dôveryhodne. Ich taktiky prechádzajú „popod radar“, teda nedajú sa rozpoznať a preto ich terč, teda ty, nedokáže ľahko identifikovať, čo sa vlastne deje. Ich cieľom je systematicky manipulovať tvoju psychiku a emócie. Sú zosnované tak, že spochybňuješ samú seba, svoje vnímanie a osvojíš si tyranove rozprávky, myšlienky a pohľad na váš vzťah, na jeho a na seba. Tyrani sú veľmi zruční a dobre poznajú tvoje neistoty a zraniteľné miesta a svoje taktiky zamerajú tak, aby zničili základ toho, kto si a tvoju sebahodnotu.

Namotávanie

Na začiatku vzťahu ťa tyran bude namotávať konkrétnymi taktikami. Tie isté taktiky bude používať, keď bude mať pocit, že sa mu vzďaľuješ, keď si bude myslieť, že nad tebou stráca svoju kontrolu a keď budeš mať podozrenie, že nie je ten, kým sa javí byť.

Najmä na začiatku vzťahu sa javí byť pre teba perfektný, ten pravý, akoby ste boli spriaznené duše. Ťahá ťa to k nemu, pretože sa správa citlivo, zraniteľne a emocionálne. Odráža tvoje záujmy, hodnoty, predstavy akceptovateľného správania, aby sa ti javil ako dokonalý. Veľmi pozorne ťa počúva a zdá sa, že mu na tebe veľmi záleží. Prejavuje ti veľkú pozornosť a náklonnosť, čo spôsobuje, že sa cítiš milovaná a chcená. Robí všetko preto, aby si mala pocit, že váš vzťah je špeciálny a jedinečný („Taký pocit som nikdy pri nikom inom nemala!“). Volá sa to „bombardovanie láskou“. Chce, aby si bola závislá od jeho pozornosti a náklonnosti. Je veľmi očarujúci a láskavý, preto ti príde drzé, aby si voči takémuto milému mužovi bola asertívna. Hrá sa pred tebou na služobníka, je veľmi ústretový a láskavý. Keď si stanovíš hranice v súvislosti s neželaným správaním, správa sa, akoby sa zmenil, začne byť opäť milý a láskavý, správa sa pekne. Snaží sa prelomiť hranice tým, že ťa láka, aby si mu opäť dôverovala.

Gaslighting (skrytá krutá manipulácia) – skresľovanie reality

Gaslighting spôsobuje zmätok, spochybňovanie reality a pocit šialenstva. Pochybuješ o sebe, o svojom vnímaní, úsudku a schopnostiach. Máš pocit, že s tebou niečo nie je v poriadku, ale nevieš, čo to je. Máš o sebe pochybnosti, cítiš sa paranoidne a precitlivelo. Bojíš sa, že prehnane reaguješ, pretože sa brániš pred niečím, čo nemôžeš rozpoznať. Gaslighting narušuje tvoje vnímanie reality a vytvára v tebe reakciu: hnev, frustráciu, smútok, zmätok. Keď na to reaguješ, naznačuje, že tvoje reakcie nie sú rozumné ani normálne.

Tu je pár príkladov:

 • Povie ti, že to, čo hovoríš, že sa stalo, sa v skutočnosti nestalo alebo že si to pamätá celkom ináč.
 • Popiera, že povedal veci, ktoré si pamätáš, že ich povedal alebo hovorí: „Tak som to nemyslel, zle si ma rozumela.“
 • Pozerá na teba, akoby si bola vadná, šialená a akoby nemohol dôverovať tvojmu vnímaniu.
 • Predstiera nevedomosť a zmätok.
 • Žiada ťa, aby si si dávala pozor na to, akým tónom hovoríš.
 • Hoci je pokojný, racionálny a zriedkakedy dvíha hlas, výraz jeho tváre a tón jeho hlasu spôsobuje, že sa cítiš bezmocná a mimo kontroly.
 • Dáva ti zdanlivo úprimnú radu a pomoc, no cítiš sa ním kontrolovaná a ponižovaná.
 • Ak sa urazíš, povie ti, že sa iba snažil byť milý.
 • Hovorí veci, ktoré znejú celkom správne, no vo svojom vnútri vieš, že na tom niečo nehraje.
 • Definuje slová a kladie otázky takým spôsobom, že tvoje zdravé odpovede ti pripadajú sebecké, zlé a nerozumné.
 • Potom, čo sa správa ako tvoj patrón a minimalizuje tvoje pocity, sa nad tvojou reakciou tvári prekvapene a prejavuje láskyplný záujem v súvislosti s tvojou „nestálosťou“.
 • Ak sa na neho nahneváš, obráti to na teba a povie: „Nerob to zo mňa“ alebo „Nechcem sa s tebou hádať.“
 • Ak povieš, že z teba robí blázna, povie: „Nikto nemôže nikoho donútiť, aby sa nejako cítil – to je tvoje rozhodnutie, že sa tak cítiš.“
 • Rovnaké správanie ospravedlňuje rôznymi spôsobmi – niekedy to prizná a povie, že mu je to ľúto, inokedy ťa obviňuje, niekedy zase všetko popiera.

Vyvolávanie zmätku, prekrúcanie slov

 • Rozhovory s ním sú zmätočné – strácaš sa v nich, ale on nikdy.
 • Ľstivo zmení tému na niečo, čo vôbec nesúvisí s pôvodným rozhovorom a často spomína, že s tebou niečo nie je v poriadku. Uvedomíš si, že sa brániš, pretože príde s niečím, na čom je niečo pravdivé.
 • Prekrúca tvoje slová a chybne interpretuje tvoje motívy, myšlienky a pocity.
 • Definuje tvoju realitu – namiesto teba.
 • Obviňuje ťa z prekrúteného myslenia a z toho, že to, čo robíš, nedáva zmysel.
 • Používa rôzne slovné triky, aby sa odklonil od témy.
 • Vtiahne ťa do defenzívy tým, že naznačuje, obviňuje alebo ťa obviňuje z toho, že si vo vzťahu vytvorila problémy a drámu.
 • Vkladá ti do úst slová a vraví: „Aha, takže ty si dokonalá?“ alebo „Takže ja som ten zlý, čo?“, keď si neurobila vôbec nič, len si sa snažila vyjadriť svoje pocity.

Príklad:

Keď sa C. R. odlúčila od svojho bývalého manžela, povedala mu, že ďalej nebude znášať jeho hry a manipulácie. Povedala mu, že potrebuje terapiu a že chce, aby ich deti vedeli, že toto nie je manželstvo podľa Božej vôle.

Jeho odpoveď: „Súhlasím s tebou. Uvedomujem si, že si potrebuješ dať pauzu. Chápem, že sa teraz nemôžeš zmeniť, aby si deťom ukázala, aké je skutočné manželstvo a že potrebuješ viac času.“

Hra na obeť

„Zakaždým, keď som sa sťažovala alebo som chcela hovoriť o niečom, čo ma zranilo alebo čo by mohol robiť lepšie, cítil sa veľmi zranený – až do bodu, keď hovoril, že mi nikdy nemôže vyhovieť a že si nevážim to dobré, čo robí.“

Tyrani sa radi hrajú na obete, pretože takto si získavajú sympatie a ospravedlňujú svoje správanie. Používajú náš súcit a sympatie proti nám. Týmto trikom v nás vyvolávajú pocit, že to, ako sa cítia, je naša zodpovednosť a naša vina.

Keď s ním diskutuješ o jeho správaní alebo o tom, ako ťa zranil:

 • snaží sa získať si tvoje sympatie
 • pretvaruje sa, že sa nenávidí a je zúfalý
 • vyvolá v tebe pocit, že to, ako sa cíti, je tvoja vina
 • správa sa urazene
 • správa sa, akoby si ho zranila
 • vraví, že ti nikdy nemôže vyhovieť a že si neváži všetko to dobré, čo robí
 • za problémy v práci, s inými ľuďmi alebo za minulé vzťahu obviňuje iných.

Obviňovanie obete

Vymení rolu obete a tyrana, čiže z teba urobí tyranku a zo seba obeť. Obviňuje ťa, že ho zraňuješ, kým v skutočnosti zraňuje on teba (volá sa to projekcia), aby to vyzeralo, že on iba reaguje (t. j. bráni sa) na tvoju agresivitu. Robí to preto, aby si sa bránila. Keď sa pokúsiš brániť sa, vyhlasuje, že tvoja obrana je obviňovanie alebo týranie.

Tu je príklad:

Cyndy konfrontuje Mareka s klamstvom. Akonáhle mu povie, že má pocit, že jej opakovane klame, Marek povie: „Strašne ma mrzí, že si to o mne myslíš. Vieš, že ja klamstvo neznášam.“ Marek obráti ich roly: „Nemôžem veriť tomu, že mi neveríš! Čo som ti urobil, že ma takto obviňuješ?“

Skryté presúvanie viny

Správa sa ako citlivý manžel, ktorý chce pracovať na manželstve a zapája sa do rozhovorov o vašom vzťahu. Prikývne a usmeje sa, ak mu jemne ponúkneš spätnú väzbu, povieš mu, že ti ublížil alebo od neho niečo emocionálne požiadaš. Do konca rozhovoru cez prekrúcanie slov a cirkulárnu konverzáciu sa riešený problém stane tvojou vinou. Neskôr ti uštedrí „terapiu tichom“ alebo inú formu odplaty.

Bude hovoriť o tvojich chybách, takže budeš mať pocit, že tvoja nedostatočnosť je dôvodom toho, prečo si nešťastná alebo neschopná mať dobrý vzťah. Ak sa stiahneš, aby si sa chránila, povie ti, že spôsobuješ problémy, lebo si sa od neho vzdialila a odmietaš ho. Povie ti, že tvoje pocity a problémy máš kvôli tvojmu detstvu alebo kvôli týraniu z minulosti. Vysvetlí ti, že urobil to a to, pretože ty si urobila tamto a hento. Keď sa začneš brániť, pretože presunul vinu na teba, bagatelizuje to a povie ti: „Prečo sa tak hneváš?“ Naznačuje, že sa o neho dostatočne nezaujímaš, si príliš sebecká, berieš to na ľahkú váhu a máš vysoké nároky.

Nenápadné zhadzovanie, zahanbovanie

Zhadzovanie a zahanbovanie sa často deje rečou tela. Vštepuje do teba pochybnosti o tvojich neistotách, takže ťa dorazí tvoja vlastná sebakritika. Keď si stanovíš jasné, zdravé hranice, vyvolá v tebe pocit, že chceš všetko kontrolovať. Popri negatívnych poznámkach povie aj nejaký kompliment alebo povie niečo negatívne a potom povie, že ťa stále miluje, napr.: „Páčia sa mi tvoje šaty, ale nepasujú k tvojej postave.“ Povie niečo, čím ťa zhodí a potom povie, že iba žartoval. Nehovorí veci, ktoré sú pre teba povzbudivé. Používa zhadzovačný tón, naznačuje pohŕdanie, používa nenápadné podpichovanie, správa sa ako tvoj patrón, minimalizuje tvoje pocity. Keď potom na to reaguješ, tvári sa prekvapene a poukazuje na to, aká si agresívna, nahnevaná, nestabilná a prelietavá. Čokoľvek pozitívne povieš, stavia sa k tomu nepriateľsky. Napr. prídeš domov s novinkou o tvojom pracovnom postupe. Namiesto toho, aby ti zablahoželal, presmeruje rozhovor tak, aby sa krútil okolo neho. Nikdy ťa nepochváli, nepodporí a neprejaví lásku, takže sa cítiš zanedbávaná a deprimovaná.

Cirkulárne rozhovory

Opakuje niečo iba pár minút potom, čo to podľa teba bolo vyriešené a bez ohľadu na to, čo povieš, opäť vráti rozhovor na pôvodný bod. Mení konverzáciu či konfrontáciu (ohľadom jeho činov) tým, že stále vyťahuje tvoje chyby z minulosti. Je to skôr ako súperenie než ako rozhovor. Veci prekrúca, takže nakoniec to vyzerá, akoby bol obeťou on.

Presmerovávanie témy, vyhýbanie sa téme

Používa odkloňovanie (presmerováva rozhovor na inú tému) alebo vyhýbanie sa (dáva neprimeranú, nejasnú a často nesúvislú odpoveď). Odkláňa tvoju pozornosť a robí to tak, že ju presmerováva na nejakú chybu, ktorú si urobila a bráni sa. Odvracia tvoju pozornosť od toho, čo sa naozaj deje, aby vyčerpal tvoje zdroje, energiu a čas, takže nakoniec s ním budeš súhlasiť. Používa zveličovanie alebo minimalizovanie, zameriava sa na detaily alebo presmerováva rozhovor na inú tému.

Popieranie, minimalizovanie, zdôvodňovanie

Keď ho konfrontuješ s niečím, čo urobil:

 • povie ti, že to preháňaš
 • povie ti, že si to nepochopila
 • alebo že si príliš náročná
 • povie, že robíš z komára somára
 • povie, že preháňaš
 • povie, že si precitlivelá
 • obviňuje ťa za to, že tak reaguješ
 • povie, že iba žartoval

Povie: „Mrzí ma, že to tak vnímaš“, „Nemôžem urobiť ani najmenšiu chybu bez toho, aby si sa nahnevala“ alebo s úsmevom ti povie: „Ty si veľmi citlivá, však?“ Presvedčivo vysvetľuje, že tak reagoval preto, lebo ty si… Hovorí o tom, ako to druhí cítia alebo čo si myslia alebo cituje odborníkov, aby dosiahol svoje.

Predstieranie ignorácie, neviny alebo zmätku

Snaží sa ťa presvedčiť, že jeho správanie bolo neúmyselné alebo že sa vôbec nestalo. Tvári sa, že nevie, o čom hovoríš alebo že je zmätený z toho, že o tom hovoríš. Tvári sa, že to nechápe, aby od teba získal viac informácií, ktoré neskôr použije proti tebe. „Zabúda“ na dôležité dátumy, rozhovory či udalosti. Robí to, aby si sa cítila šialená a nemilovaná a aby z toho on vyšiel nevinne.

Vyvolaná bezmocnosť

Keď prejavíš záujem, že sa chceš naučiť alebo urobiť niečo nové, „pomôže ti“ a nakoniec to dopadne tak, že sa cítiš ešte menej schopná a kompetentná. Spôsobuje, že pochybuješ o svojich schopnostiach v určitých životných oblastiach, aby si sa cítila menej schopná ako predtým.

Prepisovanie histórie

Popiera fakty danej situácie, prepisuje to, čo sa stalo a hovorí ti, že nemáš dobrú pamäť. Prepisuje tvoje vnímanie vecí a hovorí ti, že si to nepochopila. Prepisuje príbehy – realitu, význam, zámer alebo príčinu niečoho.

Klamstvo vynechávaním vecí

Nenápadne klame tým, že niečo vynechá alebo prekrúti, ako sa to stalo. Podrobnosti uvádza nejasne a hmlisto, aby ťa zmiatol.

Falošná ľútosť a falošné ospravedlňovanie

Vyjadruje falošnú ľútosť za svoje správanie, hoci mu to absolútne nie je ľúto. Jeho zámerom je zmanipulovať ťa, aby si mu odpustila a naivne dôverovala.

Trestanie, terapia tichom

Uštedrí ti terapiu tichom alebo inú formu pomsty. Veľmi jasne ti dá najavo, že sa obetuje, aby ti pomohol. Odopiera ti intimitu, aby ťa potrestal. Odopiera ti komunikáciu – verbálne alebo neverbálne. Keď nedostane, čo chce, emocionálne sa stiahne, aby ťa potrestal alebo zmanipuloval. Zdúva sa, keď jeho požiadavky nie sú naplnené, aby si sa cítila vinná a tým ťa núti, aby si ich splnila.

Skrytá kontrola

Skrytú kontrolu môže byť ťažké rozpoznať, keďže tyran nepoužíva zjavné taktiky ako je kontrolovanie financií, priateľov alebo toho, kam ideš. Podkopáva tvoje pokusy žiť svoj vlastný život a robí to nenápadne – tým, že ťa nepodporuje, tým, že ti komplikuje plánovanie vecí, tým, že kritizuje niekoho iného, kto robí to, čo ty, tým, že ti znepríjemňuje návštevy svojou nevrlosťou alebo inými spôsobmi. V jeho správaní sú vždy biele lži; vždy sa to dá ospravedlniť alebo vysvetliť nejako ináč.

Tu je pár príkladov:

 • Dáva ti ilúziu voľby: opýta sa ťa, čo chceš a potom nájde dôvod, prečo sa to nedá.
 • Hovorí za teba a prerušuje ťa v rozhovoroch, takže sa prestaneš zapájať a zostaneš pasívna.
 • Tvári sa žiarlivo, ak venuješ pozornosť niekomu inému vrátane detí, domácich maznáčikov, rodiny, priateľov či práce.
 • Správa sa spôsobmi, ktoré ti spôsobujú veľký stres a úzkosť a potom naraz tento stres odľahčí.

Izolácia

Nenápadne zhadzuje blízkych členov rodiny a priateľov. Vyjadruje nedôveru voči každému okrem seba. Kritizuje druhých a celý svet, aby ťa izoloval a vyvolal v tebe strach. Prosí ťa, aby si o tom nikomu nehovorila a dá ti zdanlivo legitímny dôvod („Hanbím sa“, „Čo keby sa na nás tvoja mama nahnevala?“), aby ťa izoloval od tých, ktorým dôveruješ.

Skryté zastrašovanie cez šírenie strachu

Zastrašuje ťa zamaskovanými hrozbami. Vyvoláva v tebe paranoju príbehmi s hrozným výsledkom. Často to robí tak, že túto vyvolanú paranoju používa ako dôkaz o tvojej nestabilite. Túto paranoju môže navádzať veľmi nenápadne: „Nemôžem uveriť tomu, že ten a ten o tebe povedal to a to.“

Sabotáž

Sabotuje dôležité udalosti, rodinné stretnutia, prázdniny, sviatky atď. používajúc spôsoby ako je zhadzovanie, argumenty, ktoré vedú k spánkovej deprivácii, tlačí ťa, aby si robila veci určitým spôsobom, uráža ťa, skryte spochybňuje tvoje schopnosti a talent, je náladový, nevrlý či nahnevaný, spôsobuje drámu.

Občasná podpora

Mení sa z vrúcneho na chladného, z radostného na zdutého, z láskavého na utiahnutého. Dobré času sú plné obdivu, pozornosti, náklonnosti, chvály, darčekov, povrchnej sympatie (krokodílie slzy), šarmu, intenzívneho sexu a prejavov lásky. A potom bezdôvodne skončia.

Prestane ťa trestať, keď sa správaš tak, ako chce on. Vždy ťa udržiava v nádeji a v očakávaní dobrých časov.

Skrytá fyzická agresivita

Skrytí tyrani skrývajú svoju agresivitu, ale tá je prítomná.

Niekoľko príkladov:

 • Potom, čo si vysadila krásnu záhradu, „náhodne“ cez ňu prejde a zničí rastliny, pretože musel opraviť plot. Potom sa pred tebou chváli priateľom tým, aká krásna je tvoja záhrada a aká si talentovaná.
 • Umyješ záchod, no on močom zašpiní celú podlahu, pretože nedokáže „trafiť“.

Obvinenia

To, čo sám robí, premieta na teba. To, z čoho ťa obviňuje, je takmer vždy to, čo robí on. Ty si čestná a on ťa obviňuje z klamstva. Si štedrá a on ťa obviňuje z toho, že niečo skrývaš alebo si sebecká. Si verná, no on ťa obviňuje z nevery.

Falošná empatia

Javí sa veľmi láskavý, ako keby zámerne počúval, rozumel ti, súcitil s tvojimi zápasmi a pocitmi.

Udržiavanie imidžu

Na verejnosti má úžasné meno. Používa ten najprimeranejší jazyk, aby na druhých urobil dojem a získal si dobré meno. Je šarmantný, druhých chváli, zalieča sa im a podporuje ich, takže nie sú voči nemu obranní, dôverujú mu a sú mu oddaní. Rôznym ľuďom rozpráva rôzne historky, aby ho cez ne vnímali pozitívne. Správa sa určitým spôsobom, aby získal od priateľov želané reakcie – ako chameleón. Navonok druhým slúži, aby si získal pozornosť a pochvalu a získal si pozitívnu reputáciu. Jeho dlhodobý plán je zmeniť ľudí na „lietajúce opice“ – tých, ktorí mu veria a podporujú ho a ktorí sa obrátia proti tebe, ak odkryješ jeho týranie. To mu umožňuje realizovať proti tebe špinavú kampaň oveľa ľahšie. Takisto mu to zaistí to, že keď niekomu povieš o jeho týraní, nikto ti nebude veriť.

Špinavá kampaň

Väčšina žien, ktoré odhalia a/alebo opustia skrytého tyrana, zažije špinavú kampaň a to najmä vtedy, ak je tyran narcistom. Pošpiní tvoj charakter pred ľuďmi, ktorých dokáže presvedčiť – vrátane tvojej vlastnej rodiny, priateľov a kolegov. Robí to nenápadne, často pod rúškom „záujmu“ o teba naznačujúc, že nie si stabilná, dôveryhodná, že si pochabá či dokonca tyranka. Kvôli jeho pokračujúcemu udržiavaniu dobráckeho imidžu a jeho zručnostiam povedať presne to, čomu druhí uveria, docieli, že druhí k tvojmu týraniu ešte pridajú. Z neho vyžaruje absolútna istota vo všetkom, čo hovorí a robí. Zdanie istoty zmarí všetky vonkajšie podozrenia a spôsobí, že ty sa budeš javiť ešte viac nestabilná a neistá.

Táto špinavá kampaň má za cieľ veľa vecí:

 • spôsobuje, že ty vyzeráš ako ten, čo týra a ako nestabilná osoba
 • odkláňa tvoje obvinenia z jeho týrania
 • provokuje ťa, aby si na to reagovala, čím sa iba „potvrdzuje“ tvoja nestabilita, keď sa snažíš argumentovať proti jeho klamstvám
 • spôsobuje, že sa v čase núdze cítiš osamelá
 • spôsobuje, že o sebe pochybuješ, cítiš sa šialená a bezmocná v tom, že ľudia veria týmto klamstvám o tebe.

Tu je príklad rozhovoru, aby si videla, ako skrytý tyran môže používať všetky tieto taktiky tak, aby ťa zmiatol:

Rozprávate sa o vašom vzťahu a on vyzerá úprimne a venuje ti pozornosť (pozitívna podpora). Pri každom probléme, ktorý otvoríš, povie, že nevie, o čom hovoríš (popieranie) alebo ti povie svoju verziu príbehu (gaslighting) a prihodí tam nejakú tvoju chybu (odklon). Snažíš sa mu to znovu vysvetliť, aby to lepšie pochopil. S chladnou hlavou a racionálne ti vysvetľuje, prečo je daný problém iba v tvojom vnímaní (prepísanie skutočnosti) a v tvojich ťažkostiach dôverovať iným (skreslená realita). Má dokonalú odpoveď a dôvod, prečo robí to, čo robí (zdôvodňovanie). Potom ti úprimne vysvetlí, že má pocit, že ho kontroluješ a preto má problém ti dôverovať (hra sa na obeť), že ti dostatočne nezáleží na jeho pocitoch (vyvolávanie pocitov viny) a že chce prebrať zodpovednosť za svoj podiel (klamstvo).

Potom rozhovor odkloní iným smerom (odklon) a nič sa nevyrieši. Cítiš sa obviňovaná, no zdá sa ti, že si asi príliš citlivá a príliš ponorená do vecí. Si zmätená, že sa cítiš zastrašená a že sa brániš pred niečím, čo sa vlastne javí ako nič. Rozmýšľaš, či si vo vzťahu tou toxickou osobou práve ty.

https://www.confusiontoclaritynow.com/blog/covert-abuse-tactics