Prečo párové poradenstvo tvoje tyranizujúce manželstvo zhorší

Keď sa snažíš o záchranu vzťahu, kde je prítomný niektorý z týchto faktorov – pornografia, nevera, emocionálne aférky či akékoľvek iné týranie – párové poradenstvo je jedna z najhorších stratégií, o akú sa môžeš snažiť. Áno, možno ti to tvoja rodina odporučí, ale je to preto, lebo predpokladá, že je to najbezpečnejší krok. Áno, ľudia na internete ti povedia, že spoločné poradenstvo by malo byť prvoradé, no nemajú poznatky o týraní. Áno, aj tvoj pastor ti to môže veľmi silne odporúčať… dokonca môže trvať na tom, že tým poradcom bude on! No aj tak zostáva faktom, že spoločné manželské poradenstvo je kontraindikované (nie je nápomocné ani bezpečné) v každom vzťahu, kde je v akejkoľvek forme prítomné týranie či nevera.


Pozrime sa na päť hlavných dôvodov, prečo je to tak:

  1. Rozhodnutie podvádzať, sledovať porno alebo týrať partnerku je problém osobnej integrity.

Je to deficit integrity a dobrého charakteru:

– Kompulzívna sexuálna nadradenosť nie je manželský problém.

– Týranie nie je manželský problém.

– Nevera nie je manželský problém. (A je naozaj nepodstatné, či je nevera o tom, že dotyčný s niekým spáva, pozerá sexuálne scény alebo masturbuje pri fotkách.)

            Ak sa partner rozhodne robiť čokoľvek z vyššie uvedeného, rozhoduje sa porušovať manželský sľub lásky a vernosti. Deficit integrity sa nedá napraviť lepšou komunikáciou. Nemôžeš to riešiť ako partnerský problém a dostať sa ku koreňu veci. Vyžaduje si to osobný prístup. Ten, čo škodu spáchal, sa potrebuje usilovať a aktívne sa zapájať do rehabilitácie integrity, riešiť svoju vlastnú kompulzívnu nadradenú sexualitu a vzdať sa svojho postoja nadradenosti. Potrebuje sa naučiť žiť v pravde, čo začína rozpoznaním pravdy o zraneniach a škodách, ktoré jeho rozhodnutie spôsobilo. Zradená partnerka potrebuje bezpečnú terapiu, aby sa uzdravila z traumy v podporujúcom prostredí. Potrebuje sa naučiť žiť v pravde, čo začína rozpoznaním jej hodnoty a ceny, ktorá presahuje zradu, ktorú zažila.

  • Manželské poradenstvo je vo všeobecnosti založené na tom, aby bolo docielené zmierenie a vzájomné pochopenie. No keď je prítomná akákoľvek forma nevery či týrania, cieľom nemôže byť zmierenie ani náprava vzťahu. Vzťah je treťou vecou popri dvoch jednotlivcoch, z ktorých každý osobitne potrebuje podporu, usmernenie a pomoc… ale každý veľmi odlišného druhu. Partnerka z traumy, ktorú zažila ako výsledok zrady a poškodenia. Poškodzujúci partner z deficitu integrity, ktorý spôsobil, že sa cítil nadradený, aby spôsoboval škodu. Počas tohto obdobia neexistuje žiadny primeraný priestor pre vzájomné pochopenie či zmierenie. Jediný čas, kedy sa o to môžeme snažiť, je po tom, čo dôjde (ak niekedy dôjde…) k výraznej, trvalej, dlhodobej pokore a pravdovravnosti na strane zradcu a k hlbokému uzdraveniu na strane zradenej partnerky. A ani vtedy nie je zmierenie vždy možné a nesmieme ho predpokladať ako garantovaný výsledok.
  • Poradcovia majú sklony zamerať sa na toho z partnerov, ktorý sa najviac zapája a často je to práve tá osoba, ktorej sa ubližuje. Toto sa týka pastorálnych poradcov, biblických poradcov, kresťanských poradcov a dokonca aj licencovaných terapeutických poradcov. Namiesto toho, aby sa sústredili na potrebu zmeny toho najodolnejšieho partnera, majú prirodzenú tendenciu zamerať sa najviac na partnerku, ktorá sa sedení zúčastňuje najaktívnejšie a javí sa ako tá najochotnejšia „robiť prácu“. Príliš často je to práve obeť. V týchto prípadoch sa na ňu kladie dôraz toho, čo má zmeniť, aké knihy má čítať, ako má komunikovať. Výsledkom je, že naďalej nesie bremeno zmierenia… rovnako, ako nesie emocionálne a psychické bremeno uzdržiavania vzťahu.
  • Spojená terapia predpokladá, že obaja partneri musia robiť kompromisy. Všeobecný predpoklad pre párové poradenstvo je založený na filozofii, že obaja partneri sa musia spojiť, obaja musia robiť kompromisy, obaja musia prevziať zodpovednosť ako rovnocenní partneri, aby ich vzťah fungoval. Toto môže byť zdravé a produktívne vtedy, ak ide o inak zdravý vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorí chcú len doladiť svoju tímovú prácu! No ak je prítomná akákoľvek forma týrania vrátane kompulzívnej nadradenej sexuality, pornografie či iných aspektov nevery, emocionálnej, psychickej či finančnej nevery, zrady manželskej prísahy akýmkoľvek iným spôsobom, potom neexistuje žiadny bezpečný priestor pre vzájomné kompromisy. Týraná partnerka sa nepotrebuje obetovať ešte viac, aby našla spôsoby ako robiť kompromisy v tom, aby naplnila požiadavky morálne skazeného partnera. Keď jeden z partnerov prejavuje nedostatok integrity, vernosti, spoľahlivosti, pravdivosti alebo čestnosti – potom táto prítomnosť týrania vytvára deštruktívny vzťah už v samotnom základe. V tejto dynamike nemôže zradená partnerka ponúknuť spoluprácu bez toho, aby bola naďalej vykorisťovaná.
  • Tyran bude zneužívať informácie, ku ktorým sa dostane počas spoločných sedení. Keď máš do činenia s nadradeným, tyranizujúcim či závislým partnerom, všetky informácie, pocity či pozorovania, ktoré prirodzene vyjdú na povrch počas párových sedení, sa stanú palivom pre tyrana, aby naďalej izoloval, manipuloval a zastrašoval svoju partnerku. Všetko, čo zradená partnerka odkryje, bude neskôr zo strany jej partnera použité ako zbraň proti nej. Znamená to, že pre poradcu je nemožné získať úplnú pravdu od ktorejkoľvek strany. Všetko, čo poradca či terapeut povie, bude tyran vnímať ako podporu svojich nadradených cieľov. Všetko, čo povie zradená partnerka, bude po sedení prekrútené do nejakej podoby trestu. A čokoľvek, čo povie terapeut, použije po odchode od neho tyran proti svojej obeti. Ak si zradená či týraná partnerka, ľudia ti zrejme hovoria: „Ach, tvoj partner robí to a to, odhalila si ho, že sleduje porno, že posiela sprosté sms-ky, že má aférku… musíš si nájsť manželského poradcu!“ Či ide o slovné týranie alebo psychický teror, fyzické útoky, sexuálne nátlaky, čokoľvek… prvá rada, ktorú väčšinou dostaneš, je: „Hneď sa o tom porozprávaj so svojím pastorom a začnite spolu chodiť na poradenstvo!“

NEROB TO!

Čo teda robiť namiesto toho

Začni chodiť na terapiu k skutočnému odborníkovi na traumu. Otestuj ho. Presvedč sa, či tomu naozaj rozumie.

Nechaj svojho partnera, aby sa sám snažil o uzdravenie. Je to výhradne jeho rozhodnutie, či sa pustí do potrebnej práce.

Nemôžeš urobiť nič, aby ti bol verný.

Nemôžeš urobiť nič preto, aby sa správal normálne.

Nemôžeš ho milovať ešte viac, aby ti začal byť verný.

Zvládať môžeš len seba.

Ak si zažila alebo zažívaš negatívne dopady manželského poradenstva, zrejme máš do činenia so zradou alebo týraním a zasluhuješ si uzdravenie.

Zaslúžiš si, aby si mala schopného sprievodcu, ktorý ťa povedie k pravde a pomôže ti v tom, aby si veci videla jasne. Prosím, nezostávaj v situácii, kde by ti mohli pod rúškom „pomoci“ ublížiť ešte viac.

https://www.wildernesstowild.com/blog/couples-counseling-harm?fbclid=IwAR053uobgD7W0ADGdl9Dcgrf6laPWOFAy0CNuw0RmAVZUWtLGCu_eHBneS8