Ako cirkev (ne)reaguje na týranie

(skrátené)

Niekoľko skúseností tých, čo to zažili:

 • Keď som sa o tom rozprávala s diakonom, povedal mi, že mám znovu podstúpiť tú bolesť, vrátiť sa k manželovi, ísť za poradcom, ktorého mi schvália oni. Ak to neurobím, vylúčia ma z cirkvi, čo aj urobili.
 • Pastor/kazateľ/duchovný mi povedal: „Teraz sú nad manželstvami duchovné mraky, ale dvíhajú sa. Choď domov, modli sa zaň a buď mu dobrou manželkou. Ak sa stane kresťanom, nebude ťa viac týrať.“
 • Keď som ušla z domu a manžel už mal aj súdny zákaz priblížiť sa ku mne, uchýlila som sa u jednej ženy z biblickej skupinky, ktorá mi ukázala biblické verše a opýtala sa ma: „Prečo neposlúchaš Boha? Boh chce, aby si sa k nemu vrátila.“
 • Môj pastor ma podporoval, ale v tejto veci bol nevzdelaný. Myslel si, že by som pri manželovi mala zostať a nechať sa ďalej týrať.
 • Keď som pastorovi povedala, že manžel ma pritlačil k zemi a kričal mi do tváre, povedal manželovi, že sa správa ako chrapúň a že viac na mňa nemá vztiahnuť ruku. Mne povedal, že namiesto toho, aby som sa na manžela hnevala, mám radšej plakať – akoby môj „hnev“ bol príčinou manželovho hnevu. A že ak budem plakať, manžel bude reagovať lepšie. Manžel si svoje fyzické výpady a hádzanie vecí po mne ospravedlnil tým, že robí len to, čo mu povedal pastor – nevzťahuje na mňa ruku.
 • Pastor ma nijako nepodporil. Môj manžel mal veľa aférok. Neustále hromžil na nášho syna a keď mu udrel hlavu o stenu, odišla som. Potom mi zavolala pastorova manželka a povedala mi, že mojou povinnosťou je zostať v manželstve a modliť sa. Nikto neriešil správanie môjho manžela.
 • Pastor mi povedal, že slovné týranie neexistuje, že to nie je v Biblii a je to len výmysel našej kultúry. Cirkevná poradkyňa mi povedala, že sex vyrieši takmer všetky problémy v manželstve a že sa mám nad to povzniesť a prijímať ho aj s jeho „chybami.“
 • Pastor reagoval najprv tým, že nás odrádzal od profesionálneho poradenstva (iba ak by to bol biblický poradca). Potom minimalizoval manželov hriech, tľapol si s ním a potom sa obrátil na mňa. Manželovi plovedal, že mi ma napísať kajúcny list a že keď mu hneď neodpustím, tak to bude môj hriech.
 • Moju traumu považovali za výsledok mojej zatrpknutosti a neodpustenia. Vôbec pre nich nebolo podstatné, že ma týrajú dvaja tyrani.
 • Pastor sa súkromne stretával s manželom a povzbudzoval ho k tomu, aby sa viac ovládal. Tiež mu povedal, že žiadne emocionálne týranie neexistuje. A tiež mu kázal, aby mu „hlásil“, ako sa k nemu správam – či si vykonávam domáce práce, či príliš nesledujem televízor… Keď som pastorovi napísala mail s tým, že sa neviem stotožniť s jeho poradenstvom, tlačil na mňa ešte viac a obvinil ma z toho, že nie som ochotná tvrdo na sebe pracovať. Mala som pocit, že ma chce umlčať, pretože som preň predstavovala hrozbu.
 • Myslím, že pastor nemal predstavu, čo spôsobuje týranie, aj keď sa nejednalo o fyzické týranie. Snažil sa byť empatický, no dostala som prednášku o tom, že „Boh nenávidí rozvod“ a v podstate to bolo všetko, keďže nešlo o fyzický útok.
 • Pastor postavil na rovnakú úroveň jeho vlastnú skúsenosť so závislosťou a manželovo týranie. Opýtal sa ma, či mu dám ešte 30 dní skôr, než požiadam o rozvod, akoby to mal byť dostatočný čas na urobenie pozitívnych krokov k skutočnej zmene.
 • Pastor mi povedal, nech to nechám zo seba stiecť tak, ako stečie voda z kačky!
 • Viac ako 4 desaťročia sme hľadali pomoc u štyroch rôznych pastorov a najmenej u štyroch „kresťanských“ poradcov. Nedostali sme žiadnu skutočnú pomoc. Všetci pastori chceli byť s manželom priateľmi – celkom ich oslnil.
 • Počas 19 rokov sme dostávali poradenstvo od 5 rôznych pastorálnych tímov a štyroch rôznych psychológov a poradcov. Jediná vec, ktorú kedy riešili, bola jeho sexuálna závislosť. Všetky „rady“ boli v podstate rovnaké – že mu musím odpustiť a prejavovať lásku a podporu, že je to v podstate skvelý chlap a mala by som sa považovať za šťastnú manželku a nie ho tlačiť k tomu, čo robí, lebo mu odopieram sex, lásku a blízkosť.
 • Keď som od neho odišla, cirkevný zbor ma opakovane žiadal, aby som sa k nemu vrátila. Keď som im dala jasne najavo, že sa to nestane, vedúci zboru mi dali jasne najavo, že so mnou končia. Týchto ľudí som považovala za svoju rodinu a vtedy, keď som potrebovala najväčšiu podporu, som bola odkopnutá, kým on bol obklopený láskou a zostal jedným z vedúcich zboru.
 • Pastor reagoval slovami: „Obleč si negližé a všetky manželské problémy budú vyriešené.“ Z toho zboru som odišla a nikdy viac som žiadnemu kresťanovi nepovedala, čím prechádzam.
 • Pastor povedal, že každý si týranie a krik vysvetľuje rôzne. Nikdy – ani počas predmanželského poradenstva – neriešil veci, na ktoré som upozorňovala, a tak som si myslela, že som príliš náročná – ako o mne hovoril manžel – a že mám príliš vysoké očakávania. Keď som od neho odišla, aby som sa nezbláznila a bola v bezpečí, snažila som sa telefonovať pastorovi, nechávala som odkazy jemu aj jeho manželke a tiež starším, no nikto na to nereagoval. Ani rok od rozvodu sa nikto neozval, tak som ich všetkých vymazala z kontaktov a viac som sa neobzrela späť.
 • Keď som sa o tom pokúšala prvý raz hovoriť, dostala som odpoveď, že mu mám dať viac sexu. Potom mi povedali, že vidia jeho pohľad, môj pohľad a že pravda bude niekde uprostred.
 • Nevedela som, že ide o týranie a pastor to označoval slovami ako neúctivé správanie a hranice. Povedal mi, že manžel má dva typy osobnosti a že sú vo vzájomnom konflikte. Povedal to tak, že mi to vyznelo celkom normálne.
 • Môj bývalý bol pastor nášho cirkevného zboru. Veci o mne prečítal celej kongregácii.
 • Pastor spočiatku tvrdil, že rozumie týraniu a že ma podporuje v odchode od manžela. Po niekoľkých stretnutiach s ním a po niekoľkých ďalších stretnutiach, keď sme tam boli všetci spolu povedal, že nechce, aby sa môj manžel odcudzil a tiež ho nechce vyhnať z cirkvi tým, že poukáže na jeho pretrvávajúce správanie. Po tomto závere som k nemu prestala chodiť na poradenstvo a on sa potom už nikdy neozval a nikdy sa neopýtal, ako to pokračuje ďalej.
 • Povedali mi, že od neho nesmiem odísť, ak k tomu nedostanem súhlas cirkevného zboru. Takisto mi povedali, že bez ich súhlasu mu nesmiem odopierať sex – láskavo mi „dali súhlas“ na týždeň.
 • Sedela som s pastorom a jeho manželkou a povedala som im, čo sa deje. Pastorova žena mi povedala: „Aj tak máš šťastie, že si s ním.“ To bolo všetko.
 • Povedali mi, že Boh dal cirkev ako autoritu nado mnou a že ak nebudem počúvať to, čo mi hovoria, som spurná a neposlúcham Boha. Toto bola ich reakcia na to, keď som im povedala, že som sa rozhodla rozviesť sa s ním bez toho, aby mi to najprv odobrili. Vedúci mojej skupinky mi povedal, že Boh nenávidí rozvod a že pácham hriech.
 • Povedala som im, že má problém s pitím. Oni mi povedali, že ak si to manžel neprizná, nemôžu ho pokarhať – iba ak to povie sám, uveria mu a prejavia mu tak úctu, hoci ho už dvakrát chytili policajti, keď šoféroval pod vplyvom alkoholu – a stále sme pritom chodili na poradenstvo. Potom priznal, že má problém s pitím – namiesto toho, aby ho napomenuli, zasypali ho láskou, lebo veď to vyznal.
 • Určitý čas ma pastorova manželka podporovala a zdalo sa, že aj jej manžel, no keď sme sa stretli všetci spolu, videla som, že pastor nerozumie, čo sa deje. Povedal nám, že sa musíme navzájom počúvať. Potom som sa rozhodla, že viac sa s pastorovou manželkou nebudem stretávať. Manžel si pastora obtočil okolo prsta a teraz je jeho najlepším priateľom v cirkvi.
 • Pastor mi povedal: „Aspoň nedostal porážku a nemusíš sa o neho starať.“ Poslal nás aspoň za psychológom.
 • Keď som kazateľovi povedala, že manžel fyzicky týra môjho syna, povedal mi: „Niekedy potrebujeme také veci, aby sme si dali veci do poriadku.“ A ohľadom toho, že ma manžel emocionálne a fyzicky týra, povedal: „V tomto zbore je veľa ľudí, ktorí musia riešiť oveľa horšie veci a stále zostávajú v manželstve.“ Tiež mi povedal, že čím menej vie, tým je to lepšie.

Ako by postupovali dnes:

 • Bola by som odišla skôr a nepočúvala pastora, ktorý mi povedal, že vždy je správne zostať v manželstve, lebo to je Božia vôľa. Nikdy nie je správne vzdať sa svojho práva a práva svojich detí žiť, byť a prežívať radosť a šťastie v bezpečnom prostredí. Náš Boh je Bohom lásky.
 • Keby som to mohla urobiť znova, už by som sa to nesnažila vysvetľovať. Nemala by som pocit, že im dlžím vysvetlenie a nedovolila by som, aby ma zamietli pod koberec a manipulovali mnou.
 • Dnes by som to riešila ináč – nerozprávala by som sa o tom s pastorom, lebo dnes viem oveľa viac a uvedomujem si, že tomu nerozumejú.
 • Poradcovia nechcú vidieť alebo nechcú priznať, že to nie je manželský problém, ale problém charakteru. No úžasný poradca Ježiš ma nakoniec viedol k tomu, aby som ustúpila, vzdala to a zanechala svoje manželstvo. Odvtedy ubehli dva mesiace a som si istá, že som urobila správnu vec.
 • Hľadaj pomoc mimo cirkev. Vzdelávaj sa. Hľadaj podporu z dôveryhodných zdrojov online. Čítaj dobré knihy. Dávaj pozor, koho počúvaš. Dôveruj ľuďom na základe ovocia, ktoré nesú. Ver tým, ktorí sú k tebe nežní a jednajú s pokojom. Možno niekedy spochybnia tvoje správanie, ale nikdy nebudú znevažovať tvoju skúsenosť ani teba.
 • Už nemám pocit, že musím niečo vysvetľovať ostatným v cirkvi. Nie sú to moji sudcovia ani porotcovia. Jediné, na čom mi musí záležať, je môj vzťah s Bohom.
 • Nikdy by som sa neusilovala o manželské poradenstvo ani nehľadala pomoc u nikoho z toho zboru, ktorý má „biblické učenie“, keby som vedela, akí sú v tejto oblasti nekompetentní.
 • Najväčší problém bol, že som si vzala k srdcu nesprávnu pastorálnu radu. Odpustila som manželovi a potlačila svoje pocity. Bola som príkladná kresťanská manželka. Nehádala som sa, robila som to, čo sa odo mňa požadovalo a nič z toho nebolo nikdy dosť dobré. Nič z toho nezastavilo jeho správanie a nikdy sa uňho neudiala nijaká skutočná zmena.
 • Keby som to mohla vrátiť späť, opýtala by som sa pastora: „Aká je príčina toho, že môj manžel nedokáže byť konzistentne láskavý, slušný a nedokáže naozaj premýšľať?“
 • Keby som mohla pomôcť niekomu, kto prechádza podobnou situáciou, lepšie by som ho oboznámila so skrytým narcizmom. Videla a zažila som toľko vecí, ktorým som nerozumela a neustále som prehliadala výkričníky, len aby som bola „dobrou manželkou“, ako sa odo mňa očakávalo. Posledných niekoľko rokov v tom vzťahu (nerada to nazývam manželstvom, pretože to vôbec nebolo o tom, o čom má byť manželstvo) som mala také neuveriteľné depresie a panické ataky, a aj napriek tomu som sa nútila k tomu, aby to na mne nebolo vidieť a určite som o tom nehovorila. Ruky sa mi skutočne celý čas triasli.
 • Keby som to mala urobiť znovu, povedala by som pastorovi, že je súčasťou toho problému. Pastori, ktorých mám teraz, sú duchovne zodpovední a duchovne vnímaví. Teraz som vo veľmi zdravom cirkevnom zbore.
 • Cirkev týraniu vôbec nerozumie. A skrytému týraniu nerozumie ani množstvo sekulárnych poradcov.
 • Nešla som za pastorom, lebo som nechcela, aby mi povedal, že sa mám k nemu vrátiť alebo že máme začať chodiť na spoločné poradenstvo. To bolo ešte predtým, než som sa dozvedela, aké je zlé chodiť na poradenstvo s tyranom a v tom čase som si ani naplno neuvedomovala, že som týraná. Len som nejako vedela, že hovoriť o tom s niekým mu iba poskytne viac spôsobov, aby ma manipuloval a takisto „zoznam“, kde si zaškrtne tú správnu kolonku bez toho, aby sa naozaj zmenil. Vedela som, že potrebujem oddelené poradenstvo a potrebujem od neho odísť. Modlila som sa, aby som v tom mala jasno, aby som poznala pravdu a aby ma Ježiš viedol na bezpečné miesto.
 • Dospela som k uvedomeniu si toho, že väčšina ľudí tomu nerozumie, ale ani NECHCE rozumieť a s tým nič neurobím. A tak ich nechávam, aby si žili vo svojej hmle s klapkami na očiach. Ich názor je pre mňa nepodstatný. Viem, čo viem a Boh to vie.
 • Som rada, že nakoniec som povedala pastorovi nie a hoci som rozpoznala, že jeho zámery sú dobré a že má so mnou sympatie, frustrovala ma jeho neznalosť. Nemyslím si, že by mi povedal, aby som zostala, ak by som bola týraná fyzicky, no je rozšírené to zlé chápanie, že iné druhy týrania nie sú škodlivé alebo sa to zveličuje a myslia si, že jediné biblické dôvody pre rozvod sú opustenie a nevera.
https://www.confusiontoclaritynow.com/blog/seeing-spiritual-abuse-by-your-church