Ako deťom pomôcť

Je veľmi smutné vidieť vlastné deti, ako ich emocionálne manipuluje ich narcistický rodič. Je to zložitá situácia a je ťažké vedieť, ako na to reagovať. Ako môžeš pomôcť svojim deťom, keď ich vychovávaš spoločne s takýmto rodičom? Tu je niekoľko návrhov, ako zvládať takúto ťažkú situáciu:

  • Úprimnosť – Daj svojim deťom dar úprimnosti. Hovor s nimi na rovinu o realite ich života; rob to s rešpektom a vecne. Nehraj hru: „Tvárme sa, že je všetko v poriadku.“ Nezväčšuj  nesúlad vo vnímaní tým, že by si podceňovala skutočnosť, že „cisár je nahý“.
  • Vzdelávanie – Uč svoje deti o manipulácii a emocionálnom týraní. Snaž sa to čo najviac prispôsobiť ich veku. Môže to byť ťažké, ale poznáš svoje deti a to, čo dokážu zvládnuť a pochopiť. Uč ich, ako sa nedať vtiahnuť do tejto drámy. 
  • Buď príkladom – Ukáž im, ako sa nenechať vtiahnuť do narcistickej siete zničenia tým, že si budeš udržiavať pokojnú myseľ a zdravý rozum. Ukazuj im súcit a empatiu. Ukáž im, ako majú veci v prítomnosti narcistu pozorovať, ale neabsorbovať. Ukazuj im sebadôveru a silu. 
  • Zvládanie hnevu – Keďže tvoje deti majú už jedného nahnevaného rodiča – aj keď sa to snaží skrývať, nenos v sebe nevraživosť, hnev vyjadruj primerane a problémy rieš hneď. Nauč sa, ako sa zhlboka nadýchnuť a odísť, keď máš pocit, že by si mohla vybuchnúť. Môžeš sa naučiť sebakontrole aj v súvislosti s vlastným hnevom.  
  • Zrkadlenie – Nech tvoje deti vedia, že ich vidíš. Odrážaj im pravdu o ich pocitoch. Daj im najavo, že vidíš ich bolesť a ich zápasy. Pozeraj sa im do očí a buď s nimi. Spoj sa sa nimi a nalaď sa na ich srdcia. 
  • Žiaľte spoločne – Je to drásajúce, keď si uvedomíš, že máš rodiča, ktorý ťa vidí iba ako nejaký objekt a ktorý ťa nikdy nedokáže vnímať ako cennú ľudskú bytosť. Ako druhý rodič, ktorý veľmi dobre pozná tento pocit, môžeš svojim deťom ponúknuť útechu.
  • Utvrdzovanie – Keď ľudia trávia nejaký čas s narcistom, ich realita, pocity a intuícia sú neustále spochybňované. Daj svojim deťom vedieť, že to, čo cítia a prežívajú, je skutočnosť.  
  • Bezpečie – Tvoje deti potrebujú aspoň jedného bezpečného rodiča, pretože prežívajú manipuláciu, emocionálne týranie, dvojitý štandard, spochybňovanie atď. Potrebujú rodiča, ktorý im ponúka útechu, vrelosť, stabilitu a flexibilitu.  
  • Ako milovať – Keďže narcisti nevedia, ako lásku dávať ani prijímať, učia svoje deti, že láska je komodita založená na výkone a musíš si ju zaslúžiť. Druhých vnímajú ako objekty alebo zdroje a nevidia v nich nijakú skutočnú hodnotu. Nevedia, ako sa o druhých starať ani s nimi mať súcit, iba ak by to nejakým spôsobom poslúžilo im. Ako druhý rodič musíš svoje deti učiť, čo je skutočná láska. 
  • Starostlivosť o seba – Staraj sa o seba tak, že budeš relaxovať, čítať, udržiavať blízke priateľstvá, tešiť sa zo života, odpúšťať iným a nachádzať humor. Buduj svoj život okolo zdravých aktivít a komunít. 

Hoci to znie alarmujúcu, musím ťa varovať, že narcistickí rodičia deti poškodzujú. Veľmi sa odporúča, aby bol čas, ktorý trávia s narcistom, ohraničený, pretože podnecuje zmätok, disociáciu, vymývanie mozgov, znecitlivenie na týranie, emocionálnu rozvrátenosť a ničenie vnímania skutočnej reality. Takisto ničí vnútorný model dieťaťa týkajúci sa toho, ako fungujú vzťahy. Urob všetky možné kroky k tomu, aby si minimalizovala škody, napáchané na tvojich deťoch emocionálne poškodzujúcim rodičom.

https://pro.psychcentral.com/recovery-expert/2017/02/how-to-help-your-children-when-their-other-parent-is-a-narcissist/?fbclid=IwAR3rJLP-A-VF_Qy7SIdoQy-yHcPiiM-ZFl6veHppTogSZoD3-539Wi2Ivzs