Budú v poriadku?

Nie je ľahké vychovávať deti spolu s narcistom, ale sú spôsoby, ako sa dá deťom pomôcť, aby to zvládli pri zdraví. Robila som výskum pre moju druhú knihu. Tento rukopis načrtáva najbezpečnejší spôsob ako odísť od narcistu a udržať seba a deti v emocionálnej aj finančnej stabilite. Bez ohľadu na to, či ste sa rozhodli pri ňom zostať alebo odísť, snáď vám tieto usmernenia pomôžu.

Podľa terapeutov a psychológov sú štyri piliere, ktoré deti potrebujú:

1. Potvrdzovanie

2. Láska

3. Súhlas, povolenie

4. Zvládanie emócií

Deti potrebujú potvrdzovanie. Rozmýšľajte o tom, ako často narcista druhých nepotvrdzuje, neberie do úvahy, prehliada ich. Odkaz, ktorý od neho ľudia často dostávajú, je: „Buď so mnou súhlasíš alebo sa mýliš.“

Nemusíme narcistovi hovoriť, že sa mýli on, pretože by to mohlo vyvolať škaredú konfrontáciu, ale môžete počúvať svoje deti a potvrdzovať ich emócie. Napr.: „Viem, že je to frustrujúce, že mama ešte nevolala.“ Alebo niečo v zmysle: „Rozumiem, že si kvôli tomu veľmi smutný.“ Tým nepodkopávate druhého rodiča, no zároveň tým potvrdzujete pocity dieťaťa.  

Deti potrebujú bezpodmienečnú lásku. Narcisti sú veľmi zruční v prejavovaní lásky s podmienkami a to najmä vtedy, keď ide o deti. Narcista prejavuje lásku na základe toho, ako sa ten druhý správa. Narcistický rodič napr. môže veľmi rýchlo chváliť dieťa, ktorému idú športy. Ale ak mu nejdú, tak mu neprejavuje nijakú lásku ani pozornosť. Zdravý rodič môže dieťaťu prejavovať nepodmienečnú lásku tým, že mu povie, že ho miluje práve takého, aké je. Iné spôsoby, ako mu prejaviť nepodmienečnú lásku, je povedať: „Viem, že si to urobil najlepšie ako sa dalo“ bez ohľadu na to, či dieťa vyhralo alebo prehralo, či skúšku zvládlo alebo nie. 

Deti potrebujú súhlas, povolenie. Narcisti často chcú, aby boli deti presne ako oni. Lenže deti potrebujú súhlas s tým, aby boli samé sebou. To znamená, že keď rozprávajú alebo sa „ventilujú“ zdravému rodičovi, tento rodič ich potrebuje počúvať bez toho, aby ich súdil alebo dával rady. Potrebuje len počúvať. Musí dieťaťu dovoliť, aby bolo samé sebou. 

Deti potrebujú pomoc so zvládaním emócií. Deti potrebujú, aby ich zdravý rodič učil zvládať svoje emócie vo vzťahu k narcistickému rodičovi. S narcistom nikdy nie je ľahké jednať. No keď s tým majú deti problémy, zdravý rodič im môže pomôcť pochopiť, že oni sú úplne v poriadku. Napr. môžete povedať niečo ako: „Vieš, aký je niekedy ocko“ alebo „Nezabúdaj, že to nie je o tebe. Mama/Ocko má zlý deň.“

Znovu je to o tom, že nepodkopávate narcistického rodiča, len dieťaťu pomáhate vnímať situáciu v celkovom kontexte.

A nakoniec to najlepšie, čo môžeme robiť, aby sme deťom pomohli zostať emocionálne zdravými a šťastnými, je zahŕňať ich nepodmienečnou láskou a podporou. Deti potrebujú vedieť, že sú v poriadku presne také, aké sú.

Jeden psychológ mi počas môjho výskumu povedal: „Deti potrebujú jedného rodiča, ktorý v ne verí. Iba jedného. Vtedy majú dobrú šancu, že sa z nich stane emocionálne zdravý a stabilný dospelý.“

Laura Charanza, Surviving Narcissism