Ako zvládať narcistické rodičovské odcudzenie?

O narcistickom rodičovskom odcudzení existuje len málo výskumov a mnohí, ktorí to zažili, zúfalo hľadajú pomoc. Tento článok je napísaný iba z psychologickej perspektívy v snahe poskytnúť hľadajúcim určité tipy a stratégie. Je však možné hľadať aj zákonnú pomoc.

Čo je rodičovské odcudzenie?

Syndróm narcistického rodičovského odcudzenia sa týka psychickej manipulácie dieťaťa odcudzujúcim (narcistickým) rodičom. Typickým vyústením tejto manipulácie je odmietanie, pohŕdanie a nedostatok empatie voči druhému rodičovi.

Hoci k rodičovskému odcudzeniu môže dôjsť aj vtedy, keď sa nejedná o narcizmus, pre účely tohto článku budem hovoriť o rodičovskom odcudzení, ktoré je podnecované narcistickým rodičom.

Ak si v pozícii tohto rodiča alebo sa tomuto rodičovi snažíš pomôcť, môžu ti pomôcť nasledujúce stratégie.

Budeš sa do toho musieť zapojiť, hoci by si radšej dala prednosť tomu, aby si sa vyhla konfliktu

Niektorí z odcudzených rodičov, s ktorými pracujem, to označujú ako boj, kým iným sa toto slovo zdá veľmi jemné a radšej používajú výraz vojna. Hoci nechceš bojovať s druhým rodičom (ex-partnerom), jeho správanie ťa môže nútiť k tomu, aby si niečo urobila pre udržanie kontaktu so svojimi deťmi.

Možno si sa snažila s druhým rodičom spolupracovať. Možno si navrhovala, aby ste vyhľadali terapeuta, možno si sa usilovala o normálny vzťah či rodinné poradenstvo. No ak sa narcista skutočne nechce zúčastňovať terapie, neverí, že by niečo robil zle a nemá túžbu zmeniť sa, asi sa ďaleko nedostaneš. Pomôže ti, keď si uvedomíš, že táto situácia nie je „typická“. Narcistovi sa už možno podarilo zmanipulovať alebo poškodiť tvoje sebavnímanie. Možno máš pocit, že ti rozbil tvoje sny a rozmliaždil srdce. Čo máš robiť, keď sa zdá, že už si omotal aj deti, ktoré si nadovšetko vážiš a zaumienil si, že ti ich vezme?

Vôbec nie je ľahké mať spoločné deti s nepriateľským protivníkom a môže to byť ešte ťažšie, keď sa snažíš, aby ich to všetko negatívne neovplyvnilo. Budeš musieť nájsť spôsob, ako sa spolupodieľať na ich rodičovstve aj napriek pocitom, ktoré cítiš voči druhému rodičovi a aj napriek tomu, ako sa tento druhý rodič k tebe správa a čo k tebe cíti.

Dobré miesto, kde môžeš začať, je nájsť spôsob ako sa zmieriť s touto realitou. Nepomôže ti, keď budeš neustále premýšľať nad neférovosťou celej tejto situácie, nad svojimi pocitmi nenávisti, nad zraneniami alebo nad tým, že je to nesmierne ťažké. Pravdepodobne všetky tie negatívne myšlienky, emócie a pocity budeš prežívať, no snáď ti pomôže lepšie ich spracovať to, keď ich prerozprávaš so svojimi priateľmi, rodinou či poradcom a tiež to, keď si ich budeš písať do denníka.

Vytvor si plán a rozvíjaj svoje zdroje

Zvládať rodičovské odcudzenie nie je ľahké. Môže to byť neznesiteľne bolestivé, keď tvoje dieťa odoláva tvojím snahám spojiť sa s ním alebo ťa vníma ako „zlého“ rodiča. Často sa to stáva. V celej tej bolesti alebo v snahe urobiť všetko, čo je pre tvoje deti najlepšie, možno môžeš rozmýšľať aj o tom, či by nebolo lepšie tento zápas vzdať. No to môže znamenať vzdať sa opatrovníckych práv, vzdať sa práva na stretávanie s dieťaťom alebo na to, aby si ho vídala tak často, ako by si chcela.

V týchto bojoch nemôžeš byť sama. Budeš potrebovať veľa zdrojov, aby si prechádzala tým, čo máš pred sebou. Medzi potenciálne zdroje môžu patriť tvoji spojenci, odborníci na zákon, pevné hranice, stratégie starostlivosti o seba, dobrý poradca, rodičovské stratégie a osobná sila. Keď ťa dotyčný manipuluje tak dobre ako tvoje deti, táto manipulácia môže dosiahnuť bod, v ktorom budeš mať pocit, že nedokážeš dôverovať vlastnej realite. Mať pri sebe priateľa alebo člena rodiny, keď potrebuješ prediskutovať veci s druhým rodičom, ti môže pomôcť v tom, aby si sa držala reality. Dobrý poradca ti môže pomôcť preskúmať najlepšie spôsoby, akými o situácii hovoriť so svojimi deťmi a tiež ti môže odporučiť rodinné poradenstvo.

Takisto ti môže pomôcť zapojenie do podpornej skupiny pre rodičov ovplyvnených rodičovským odcudzením. Ak takú skupinu nevieš nájsť, stále môžeš nájsť užitočné zdroje a podporu cez internet. Ak dokážeš nájsť ľudí, ktorí zažili podobné situácie, ich rady môžu byť pre teba veľmi užitočné – aspoň ako forma podpory.

S pomocou poradcu a zákonného zástupcu si urob plán, ako adresovať a čeliť obvineniam, ktoré môžu byť proti tebe vznesené. Máš dôkazy na potlačenie tvrdení, o ktorých vieš, že sú to klamstvá? Zhromaždi si ich. Zapisuj si všetky incidenty a protichodné vyhlásenia bez toho, aby si sa zapájala do konfliktu s druhým rodičom. Keď budeš druhému rodičovi odovzdávať deti, rob tak v prítomnosti priateľa alebo dôveryhodného člena rodiny. To môže byť dobré jednak pre tvoje vlastné zdravie a bezpečnosť, ale takisto ako svedectvo pre prípad právneho jednania.

Podstatné je, že podporujúci priatelia a rodina ti môžu pomôcť zvládnuť túto výzvu. Potrebuješ týchto ľudí, aby si dokázala spracovať svoje pocity, dostala od nich dobrú radu a rozvinula si plán ako postupovať ďalej.

Dobre sa o seba staraj

Som presvedčená, že v tomto období je obzvlášť dôležité sa dobre o seba starať. Odpúšťaj si drobné chyby, ktorých si sa možno v minulosti dopustila ako partnerka či rodič a maj so sebou súcit a porozumenie. Ak bol tvoj vzťah charakterizovaný týraním, pamätaj, že teraz si z toho vonku. Dobrým začiatkom môže byť, keď si budeš pripomínať svoje rozhodnutie nenechať sa ďalej týrať, no potom si pripomínaj aj to, že sa to môže vzťahovať aj na tvrdú sebakritiku, ktorú máš v mysli. Pamätaj: ak sa chceš posunúť ďalej, musíš mať so sebou súcit.

Tvoje fyzické zdravie je takisto dôležité. Aby si si ho udržala, jedz výživnú stravu a dopraj si dostatok spánku a cvičenia. Pamätaj na prepojenie medzi emocionálnym a fyzickým zdravím: mať pri sebe podporujúcich dôveryhodných ľudí ti môže pomôcť v tom, aby si si zachovala pozitívny postoj a rozmýšľala o sebe triezvo. Ak sa dobre nestaráš o svoje zdravie – emocionálne a fyzické, môže byť oveľa ťažšie odolať tomuto tlaku, preto si urči za svoju hlavnú prioritu starostlivosť o seba.

Ak si duchovne založená, môže ti pomôcť aj to, keď budeš hľadať podporu u duchovných či náboženských vodcov vo svojej komunite a viera vo Vyššiu silu, v ktorú veríš, ti môže pomôcť v tom, aby si bola silnejšia a necítila sa osamelo. Či zvykneš meditovať, modliť sa alebo nadväzovať spojenie iným spôsobom, môže ti to pomôcť naplniť svoje prázdne psychické rezervy.

Používaj múdrosť

Spomeň si na stratégie, ktoré používal druhý rodič, aby ťa manipuloval a pamätaj si, že nemôžeš dovoliť, aby ich na teba používal znovu. Môže byť ťažké uvedomovať si, že si manipulovaná, keď sa to deje a to najmä vtedy, keď sa primárne znepokojuješ kvôli svojim deťom. Snaž sa ako vodítko používať svoje vlastné pocity. Cítiš hnev, zmätok, vinu či hanbu? Rozmýšľaj, prečo sa tak cítiš. Ak si presvedčená, že ťa manipuluje, nereaguj prudko, ale dopredu si urob plán ako postupovať, keď bude rovnaké stratégie používať vo vzťahu k deťom. Porozprávaj sa o týchto možnostiach so svojím poradcom. Rozvoj pevných hraníc a ich dodržiavanie ti môže pomôcť vyhnúť sa pascám.

Ak si počas vzťahu s druhým rodičom získala poznatky o konkrétnych taktikách, ktoré používal – klamanie, gaslighting, porušovanie hraníc, hnev či hra na obeť – môžeš tieto poznatky používať hoci len k tomu, aby si sa na to dopredu pripravila. Voči druhému rodičovi môžeš pociťovať hnev a podobné emócie. Možno si sa rozhodla praktizovať odpúšťanie. Možno vnímaš, že jeho činy vychádzajú z poruchy duševného zdravia ako je narcizmus. Bez ohľadu na to, ako túto situáciu vnímaš, môže ti pomôcť, keď pri osobnom jednaní s druhým rodičom zachováš pokoj. Snaž sa ovládnuť svoje emócie a pocity namiesto toho, aby si reagovala tak, ako to narcista očakáva.

Poznaj svoje slabosti

Druhý rodič pravdepodobne pozná tvoje slabosti a môže sa ich snažiť použiť proti tebe. Som presvedčená, že najlepší spôsob ako čeliť zneužívaniu tvojich slabostí je to, keď ich budeš dobre poznať. Buď voči sebe úprimná a otvorená. Ak je to niečo, s čím zápasíš, môže ti pomôcť, keď ich budeš skúmať so svojím poradcom. Rozvoj svojej osobnej sily ti môže pomôcť naučiť sa akceptovať svoje slabosti ako svoju súčasť. Ak je tam niečo, čo by si mohla zmeniť a chcela by si to urobiť, môžeš na tom pracovať a urobiť si plán ako to urobiť.

No aj keď jednoducho uznáš svoje slabosti, je to veľmi dobré cvičenie v sebaprijatí. Keď prijmeš svoje strachy a vnímané chyby, pravdepodobne nad tebou nebudú mať takú moc. Ak si v pohode s tým, kým si, bude pre toho druhého oveľa ťažšie použiť akýkoľvek tvoj aspekt proti tebe.

Keď budeš rozmýšľať o svojich slabostiach, nestrácaj zo zreteľa ani svoje silné stránky.

Nesnaž sa súťažiť

Niekedy sa rodičia snažia kúpiť si oddanosť svojich detí tým, že k tomu využívajú sľuby, dary a privilégiá. Rodič nemusí jasne povedať, že to tak je, ale vo všeobecnosti je to jasne komunikované neverbálne. Môže byť ťažké odolať nutkaniu súťažiť, no namiesto toho sa snaž zamerať sa na seba a na svoje vlastné rodičovské hodnoty. Stále je dôležité, aby si rozumela dileme, ktorej čelia tvoje deti. Bez úplného pochopenia danej situácie sú pre deti všetky tieto lákadlá veľmi atraktívne. Pochop to a takisto aj všetky používané manipulatívne taktiky.

To, čo ti môže priniesť väčší pokoj mysle než snaha súťažiť s druhým rodičom, je zvážiť to, čo môžeš svojim deťom ponúknuť. Aké sú tvoje osobné silné stránky a hodnoty? Hoci to nemusia byť konkrétne dary ani nemusia mať peňažnú hodnotu, „dary“ vnútornej hodnoty budú tvoje deti podopierať počas celého ich života:

 • empatia
 • validácia, potvrdzovanie
 • láska 
 • istota, bezpečie
 • stabilita
 • láskavosť
 • sila
 • dobrý príklad
 • pravda
 • prítomnosť
 • naladenie na ne
 • zdravá väzba
 • prostredie bez týrania, zneužívania

Tvoje deti nemusia hneď rozpoznať cenu týchto hodnôt, ale buď dôsledná v prejavovaní lásky a náklonnosti a zaviaž sa k ich praktizovaniu aj vtedy, keď je to ťažké.

Teš sa zo života

Bez ohľadu na to, čo sa v tvojom osobnom živote deje najmä v ohľade na výzvy, ktorým čelíš v oblasti rodičovstva a detí, môže ti pomôcť, keď sa budeš vyhýbať tomu, aby si celú svoju energiu nemíňala na niečo, čo nefunguje. Udržiavanie pozitívneho postoja môže byť ťažké, ale snaž sa každé ráno praktizovať vďačnosť a tešiť sa na daný deň. Všímaj si dobré veci, ktoré máš a nezabúdaj na to, za čo si vďačná namiesto toho, aby si bola zameraná na to negatívne.

Ďalšia užitočná prax je to, keď budeš každý deň ukazovať svojim deťom odolnosť a zdravú sebadôveru. Budeš to robiť tak, že budeš žiť podľa týchto hodnôt a úprimne svojim deťom ukazovať svoju silu a lásku. Deti prirodzene gravitujú smerom k sile. Ak môžeš sebe aj deťom ukázať neochvejnú  a pozitívnu silu prostredníctvom toho, že budeš žiť zdravo, možno dokážeš minimalizovať poškodenia spôsobené druhým rodičom. Toto môže byť v skutočnosti jedna z najdôležitejších vecí, ktoré z dlhodobého hľadiska robíš pre svoje deti.

Dúfam, že tieto stratégie budú užitočné, keď sa budeš usilovať zvládať výzvy, ktorým budeš čeliť pri rodičovstve s tým druhým, zatiaľ čo budeš zažívať rodičovské odcudzenie. Narcistické týranie je často veľmi osobné a zákerné, a pre ľudí, ktorí ho nezažili, môže byť ťažké pochopiť, aké môže mať skľučujúce a ďalekosiahle dôsledky. Bez ohľadu na to, akú máš podporu, aj tak sa môžeš cítiť sama, akoby druhí ľudia nemali tušenia, proti čomu bojuješ.

No pamätaj, že nie si sama. Keď si budeš rozvíjať sebadôveru a na prvé miesto budeš klásť svoje celkové zdravie a dobro, pomôže ti to zostať silnou. Ak ešte nemáš súcitného terapeuta či poradcu, nájdi si niekoho, kto má tréning alebo skúsenosti primerané tvojej situácii; to je takisto veľká výhoda.

Blog Therapy, Therapy, Therapy Blog, Blogging Therapy, Therapy,.. (goodtherapy.org)