Keď sa budeš dostatočne modliť, zabráni Boh tvojmu manželovi, aby ťa týral?

(Sheila Wray Gregoire)

Môžeš zmeniť tyranizujúce manželstvo tým, že sa budeš silno modliť a mať dostatok viery?

Pred nejakým časom mi istá žena poslala dopis, kde ma kritizovala za to, že som povedala, že žena sa môže rozviesť, keď je týraná, a že by som mala ženám hovoriť, aby verili, že sa stane zázrak a poriadne sa modlili.

Pred pár týždňami som na to odpovedala v mojom podcaste a viacero ľudí mi povedalo, že je to veľmi dôležité a požiadali ma, aby som to dala do takej formy, aby to mohli zdieľať.

Tu je skrátená verzia otázky, ktorú napísala: „Mali by sme veriť, že Boh urobí zázrak a napraví tyranizujúce manželstvo. Sheila, páči sa mi tvoj blog, ale mýliš sa, keď hovoríš ženám v tyranizujúcich manželstvách, že by sa mali rozviesť. Týranie nedovoľuje rozvod. A takisto zabúdaš, že Boh môže urobiť zázraky. Namiesto toho by si mala ženám hovoriť, aby mali vieru! Aj ja som bola v tyranizujúcom manželstve a silno som sa modlila a hľadala biblické poradenstvo. Na niekoľko týždňov sme sa oddelili a potom Boh zmenil srdce môjho manžela a on urobil pokánie. Boh urobil zázrak a zmierili sme sa. Spôsobuješ, že ženy prichádzajú o zázraky. Hovor im, aby verili a modlili sa.

Tu je moja odpoveď:

Ďakujem, že si sa ozvala. Som veľmi rada, že Boh v tvojom manželstve urobil zázrak. To je úžasné. Je to vzrušujúce, keď Boh naozaj zmení srdce človeka a keď sú ľudia dostatočne pokorní, aby mu to dovolili. Zároveň chcem povedať, že tvoj príbeh je ojedinelý. Nie je to o tom, že Boh nemôže zmeniť srdce človeka; je to o tom, že on nenúti toho človeka, aby sa zmenil. A veľa, veľa tyranov (v skutočnosti obrovská väčšina) sa nezmení. Toľko veľa žien sa modlilo celé desaťročia a nijaká zmena sa nestala. Nie je to o tom, že tvoje modlitby boli lepšie ako ich; je to o tom, že tvoj manžel bol dostatočne pokorný, aby počúval Boha. Lenže mnohí manželia v týchto manželstvách nie sú takí pokorní. Nemyslím si, že rozvod by mal byť v prípadoch týrania automatický a nikdy som to takto nepovedala. Ale definitívne je dovolený rovnako, ako keď ide o neveru a opustenie. Týranie je forma opustenia a Boh nás nenúti, aby sme v takomto manželstve zostali.

Pravdou je aj to, že súčasťou cyklu týrania je „bombardovanie láskou“. Tyrani hovoria presne to, čo potrebujú povedať, aby dosiahli, že ich partnerka (alebo partner, ak je tyranom manželka) ich pustí opäť do domu, odpustí im a potom, keď sa zdá, že manželstvo je opäť zabezpečené, týranie sa začne znova. To je úplne typické. Možno sa to v tvojom prípade nestalo – každý je iný. Ale vo všeobecnosti sa to odohráva presne tak.

Preto je veľmi nebezpečné povedať žene, že keď to manžel oľutuje, musí mu odpustiť. Dôvera sa získava časom. Presne o tom hovoril Dávid v Žalme 51: „zhrešil som len a len proti tebe“. Nemyslel tým, že zhrešil iba proti Bohu (je jasné, že zhrešil aj proti Uriášovi a Batšebe). No hovoril tým, že hoci by jeho vzťahy neboli obnovené, hoci by nebola napravená jeho reputácia, hoci by mu to druhí neodpustili, aj tak by to ľutoval a pred Bohom by sa na nič nehral. Nerobil to len preto, aby si napravil svoju povesť a vzťahy; robil to preto, lebo to myslel naozaj úprimne.

To je to, čo musí urobiť tyran. Musí ľutovať, robiť pokánie bez ohľadu na to, čo sa stane v jeho manželstve a musí to byť na ňom zjavné aj po dlhom čase. Musí ukázať, že to neľutuje iba preto, aby zachránil manželstvo, ale že je skutočne iným človekom. A to sa nedá urobiť rýchlo. Prejaví sa to až po dlhom čase s pomocou múdreho mentora. Musí sa to urobiť najmä pre ochranu a bezpečnosť detí. Iba vtedy by malo dôjsť k zmiereniu.

A ak k tomu nikdy nedôjde, Boh dáva ľuďom slobodu k rozvodu, pretože to nie je žena, ktorá rozvodom ukončuje manželstvo (alebo muž, ak je tyranom manželka); je to tyran, ktorý manželstvo už dávno ukončil svojimi činmi.

A opäť chcem povedať, že to nehovorím preto, aby som povedala, že Boh nemôže urobiť zázrak. Boh môže spôsobiť aj fyzické uzdravenie chorých ľudí, ale nerobí to veľmi často, ako ti to potvrdí väčšina známych, ktorí majú rakovinu. Neznamená to, že Boh to nemôže urobiť; znamená to, že to robí zriedkavo. A v prípade týrania nenúti ľudí, aby mu otvorili svoje srdce. Sami sa musia rozhodnúť, že to urobia a urobí tak veľmi veľmi málo tyranov.

Teším sa, že tvoje manželstvo sa napravilo a že sa vám v ňom darí. Dúfam, že máš vo svojom okolí múdrych ľudí, ktorí by dokázali rozpoznať, ak by sa cyklus týrania opäť začal a ktorí by ťa aj uistili v tom, že sa nejedná iba o dlhé obdobie bombardovania láskou. Tieto veci sú veľmi nebezpečné a to najmä vtedy, keď sú tam aj deti. Dôležité je varovať ženy o jednoduchých faktoch, ktoré sú spojené s týraním a tiež im povedať, že v Kristovi je sloboda. Pre väčšinu ľudí nebude zázrakom to, že sa tyran zmení. Ale to neznamená, že sa zázrak neudial. Poznám veľmi veľa žien, ktoré sa oslobodili od týrania a našli úžasnú slobodu na druhej strane, keď ich deti začali konečne žiť bez strachu a hanby a keď aj tieto ženy konečne našli svoje povolanie, keď už viac týranie nepohlcovalo všetku ich emocionálnu energiu.

Chcem povedať ešte jednu vec.

Zomrel mi syn aj napriek tomu, že sme sa za neho veľmi veľa modlili a že sa zaňho modlilo veľa ľudí. Mám v tom pokoj a rozumiem v tom všetkom Božím plánom. Ale to, čo bolo veľmi boľavé, bolo to, že v čase, kedy trpel, prišli za mnou iné matky a hovorili mi: „Boh uzdravil moje dieťa. Ak budeš mať dosť viery, uzdraví aj tvoje!“ Mala som vieru. Modlila som sa. Ale Boh sa rozhodol neuzdraviť ho.

Aj iné ženy sa modlia, volajú k Bohu a robia všetko správne a ich manželia ich aj napriek tomu týrajú. Prosím, správaj sa k tým ženám veľmi láskavo. Boh v tvojom živote urobil zázrak, ale práve preto, že je to zázrak, deje sa to veľmi zriedkavo. Nezovšeobecňuj svoju situáciu aj na iné ženy. Prosím, nehovor: „Keby si sa len pokorila alebo keby si mala dosť viery, Boh by mohol zmeniť tvojho manžela.“ Namiesto toho povedz niečo ako: „Nerob z manželstva modlu. Utiekaj sa k Ježišovi. Manželstvo pusti. A potom, ak to bude Boh chcieť a ak to tvoj manžel oľutuje, možno ho budeš môcť opäť uchopiť.“

Ale nehovor, že je to otázka dostatočnej viery. Tie ženy majú vieru. Ale Boh vždy nezmení srdce. Tak im ukáž, ako sa utiekať k Ježišovi a jemu dávať prvé miesto. Ukáž im, ako majú chrániť svoje deti. Ukáž im, ako majú svoje oči odpútať od svojho manželstva a nasmerovať ich na Boha. Ukáž im, ako majú svojho manžela zveriť Bohu, aby On robil svoju prácu. A ukáž im, ako to pustiť. A potom, ak sa Boh rozhodne urobiť ten zázrak, budú sa môcť z toho tešiť. No ak to Boh tak neurobí, aj tak sa budú tešiť, pretože ich to priviedlo bližšie k Bohu a zastavilo ich to v tom, aby zo svojho manželstva robili modlu.

Keď rozprávame o tom, ako sa môže v manželstve udiať zmena a ako sa železo brúsi železom, pamätajme, že zodpovednosť za zmenu druhého človeka nie je v našich rukách. Dokonca ani Boh ju nedrží vo svojich rukách. On nám dáva slobodnú vôľu a niektorí ľudia sa rozhodnú, že sa meniť nebudú. Toto nezáleží od nás. V konečnom dôsledku naším najvyšším povolaním nie je udržať manželstvo alebo zmeniť druhého človeka, ale utiekať sa k Ježišovi a hľadať ho bez ohľadu na to, čo sa dookola deje. Naozaj ma unavujú tie odkazy typu: „len sa viac modli a len maj viac viery“. Boh nie je kozmický automat a nikomu nevnucuje svoju vôľu. Najlepší skutok viery nie je veriť, že Boh urobí to, čo chceš, ale veriť Mu aj vtedy, keď to neurobí.