Narcistický otec

Čo prežívajú alebo prežívali:

  • Nemajú dovolené stanoviť si hranice
  • Láska je podmienečná 
  • Sľuby sa neplnia – narcistove osobné veci sú pre neho oveľa dôležitejšie než dodržať slovo
  • Ak nerobíš to, čo vyžaduje jeho ego, budeš za to potrestaný
  • Pocit, že nikdy pre neho nie si dosť dobrý, nikdy ťa neocení
  • Keď budeš potrebovať jeho podporu a naplnenie svojich potrieb, jeho potreby budú vždy prvoradé a keď mu na to poukážeš, skritizuje ťa a poukáže na tvoju bezohľadnosť, pretože on to má také ťažké…
  • Nikdy neprevezme zodpovednosť za svoje vlastné chyby a omyly, vždy to bude tvoja vina
  • Bude ťa štvať proti matke (prípadne svojej partnerke)

Dievčatá sa rýchlo naučia: „Nie je bezpečné byť ženou. Otec riadi všetko a aj keby nebol prítomný, stále ovplyvňuje to, ako sa cíti a správa matka. Moje potreby ani názory nie sú dôležité. Keď sa cítim zle, budem za to potrestaná alebo odmietnutá.“ Preto prestane dôverovať svojim pocitom. Bude sa zo všetkých síl snažiť o to, aby bola lepšia – krajšia, múdrejšia, úspešnejšia, lepšie napĺňala jeho potreby… ale vždy bude mať pocit, že nikdy nie je dosť dobrá… nikdy nič nebude dobré, nech urobí, čo urobí… nikdy nebude platiť to, čo platilo dovtedy… Dievčatá narcistických otcov budú mať silne narušenú väzbu, čo im bude spôsobovať problémy s intímnymi vzťahmi – môžu ju priťahovať tí, pre ktorých nikdy nebude dosť dobrá a naopak – od tých zdravých bude bočiť alebo utekať pred nimi.

Jediná možnosť: uzdraviť sa, nájsť svoju identitu, zbaviť sa strachu z mužov… Keď to urobíme ako matky, naše dcéry budú robiť to isté; nikdy nebudú tolerovať mužov, ktorí ich nemajú radi. 

Prestaň byť závislá od mužovej lásky, od jeho schvaľovania/súhlasu, od jeho zabezpečenia, istoty, prežívania. Nebuď jeho obeťou. Oni radi hrajú hry. Keď napr. neplatia na deti, začneš chaosiť. Nerob to, nebuď ich obeťou, ináč sa to naučí aj tvoja dcéra. Nebuď závislá od jeho podpory. 

Väčšina tyranov nerobí to, čo je správne. Nesnaž sa ich do toho nútiť. Oddeľ sa od nich. Nechaj ich v tom prachu a ži si svoj život. Nech ti je ukradnuté, čo robia alebo nerobia, čo im prechádza. Ak ich môžeš donútiť k spravodlivosti bez toho, aby ťa to na dlhý čas nepohltilo, urob to. Ak sa to nedá, choď ďalej a ži svoj život. Je len jediná otázka, ktorú by sme si mali dávať: Ak to urobím, nebude mi to brániť v tom, aby som žila taký život, aký chcem žiť? Nikto nie je zodpovedný za tvoj život, iba ty. A keďže si jediný zodpovedný rodič, si zodpovedná aj za život svojich detí, pretože si jediná, kto to bude robiť úprimne. Od narcistu nemôžeš žiadať, aby urobil to, čo je správne. To jednoducho nie je možné. Tá najhoršia vec, ktorú môžeš svoju dcéru naučiť, je nútiť niekoho, aby sa sa o ňu staral, pretože on to neurobí… Ty nemôžeš zostať v pozícii obete. Ak to urobíš, tvoja dcéra sa stane tiež obeťou. Ako sa naše deti učia? Nie tým, že im budeme dávať prednášky a hovoriť o tom, akí sú tí druhí nemožní. Učia sa tým, že nás dennodenne pozorujú. 

Narcistickí otcovia si takisto často vyberú obetného baránka. Obyčajne je to dieťa, ktoré je citlivé, ktorému záleží na druhých, ktoré má nádherné srdce. Toto nie sú kvality, ktoré narcista obdivuje. Toto dieťa zažíva narcistovu krutosť najviac zo všetkých. Často je trestané a veľmi zle s ním zaobchádza. Je ako narcistov sluha. Zvaľuje na neho všetko, čo sa v rodine stane. Toto dieťa na to aj v budúcnosti doplatí, pretože bude zneužívané svojím budúcim partnerom. Taktiež je najviac náchylné na úzkosti a depresie, nervové zrútenie, duševné poruchy. Sledovať to môže byť pre teba devastujúce, no čím viac sa budeš uzdravovať ty, tým viac mu môžeš pomôcť. Povzbudzuj ho v tom, že je dostatočný taký, aký je, že je v pohode, že má hodnotu, že jeho názory sú dôležité a podstatné, že otec má problém sám so sebou. Svojím príkladom ho uč o hraniciach a sebahodnote.

Pozrime sa teraz na synov. Vo všeobecnosti o nich platí to isté ako o dcérach. Chcem ale ešte niečo dodať. Ich otcovia sú na nich obyčajne veľmi tvrdí. Súťažia s nimi, nadávajú im a trestajú ich. Nikdy nie sú dosť dobrí, nedočkajú sa od nich utvrdenia (podobne ako dcéry). To môže viesť k tomu, že sa budú neustále snažiť viac a viac alebo naopak – vzdajú to a únik budú hľadať v zneužívaní látok alebo inom deštruktívnom správaní. 

Spomedzi synov si narcista častejšie vyberá tzv. „zlaté dieťa“ (obľúbené). Vidí v ňom kvality, ktoré by mal rád on sám. Venuje mu oveľa viac pozornosti, jedná s ním oveľa lepšie a používa ho ako svoje vlastné „predĺženie“. Ostatných k nemu vždy prirovnáva. Je smutné, že často sa práve z tohto dieťaťa stane narcista. Ak sa nestane narcistom, často si vyberá viktimizované ženy, ktoré chce zachrániť. Podvedome ho môžu priťahovať narcistické ženy, ktoré chcú stále viac a viac toho, čo im on nedokáže poskytnúť. Podobne ako u dcér, aj synovia majú problémy s intimitou.

Aj tu platí to isté ako pri dcérach: Potrebujete ho naučiť, že má sebahodnotu. Potrebuje povzbudzovanie a uisťovanie, že v neho veríte, že sa uzdraví, že to zvládne, že dosiahne to, o čo sa bude usilovať. Potrebuje stabilnú neustálu podporu. Buďte preňho tým najzdravším rodičom. Ak je „zlaté dieťa“, správajte sa k nemu rovnako ako k ostatným deťom. Jednajte férovo, dodržiavajte hranice, učte ho, že každé správanie má svoje dôsledky. Môže sa stať, že sa prikloní na stranu otca. Pravdou však je, že ak neurobíte nič, aj tak sa to stane. Je to vaša jediná šanca, ktorú máte, aby ste mu pomohli nestať sa narcistom. Ak sa mu budete chcieť iba zapáčiť, len to všetko iba zhoršíte. 

Na záver chcem povedať, že vždy sa môžete uzdraviť – či sa vám to deje teraz alebo sa to deje vašim deťom. Môžete sa uzdraviť vy aj vaše deti.

M. T. Evans (úryvky)