Opätovné získanie tvojho hlasu potom, čo si zažila týranie

Jeden z primárnych cieľom narcistického tyrana je nie len umlčať svoju obeť, ale aj úplne odstaviť jej hlas. Obyčajne k tomu dochádza postupne a veľmi rafinovanými a sotva postrehnuteľnými spôsobmi. Obeť si často neuvedomuje manipulatívne silové hry, ktoré sú proti nej používané, až kým nie je príliš neskoro. S pevne nasadeným „náhubkom“ je pre obeť takmer nemožné ozvať sa a čo i len sa o to pokúsiť je veľmi nebezpečné. Dusivé škody sú zničujúce a umlčujúce dopady siahajú veľmi hlboko.

Ako môže obeť odomknúť ten náhubok narcistického týrania a znovu získať svoj hlas? Nižšie je niekoľko užitočných kľúčov, ako aj podrobnosti o novej sérii nazvanej „Odomknutý hlas“ (Her Voice Unlocked), kde sú obete týrania povzbudzované, aby bezpečným spôsobom zdieľali svoje príbehy a znovu získali svoj hlas, čím jasne ukážu cestu ďalším obetiam, ktoré sú stále uväznené v temných a mätúcich zákopoch narcistického týrania.

Prečo obete týrania často zostávajú ticho

Bežná otázka, ktorú si často kladú šokovaní členovia rodiny, priatelia a vodcovia cirkevného spoločenstva, keď zistia, že niekto ich blízky odchádza z tyranizujúceho manželstva, je: „Prečo o tom nehovorila?“ Hoci je to náležitá otázka, obyčajne nie je nápomocná. Oveľa lepšia je otázka: „Prečo sa necítila bezpečne, aby o tom hovorila?“

K tomu existuje veľa dôvodov. Jeden z nich je skrytá a dezorientujúca povaha skrytého narcistického týrania. Po rokoch gaslightovania a očkovania chronickými klamstvami otvoriť ústa a prehovoriť môže obeti pripadať ako neskutočne ťažká bitva. Snaha vysvetliť to, čím prechádzali, môže byť neznesiteľná, kým sa zároveň snažia pochopiť a vtesnať do slov to, čo samé prežívali. Ich jediným východiskom je často dávať dokopy scénare vecí, ktoré zažili a zotrvať v nespravodlivej pozícii, pretože druhí ich nechápu a považujú ich za zatrpknuté alebo také, ktoré nechcú odpustiť. V dôsledku nešťastnej ignorácie a odsúdenia zo strany druhých sa im často dostáva ešte viac emocionálne poškodzujúceho oleja do už zúriaceho ohňa, takže ako najbezpečnejšia alternatíva sa javí práve mlčanie.

A to ešte neberieme do úvahy nebezpečenstvo súvisiace s tým, že otvoria ústa. Mnohí si vôbec neuvedomujú, že týranie sa ešte zintenzívňuje s pokusmi obete prehovoriť nehovoriac o tom, že cirkev a spoločnosť nemá pravdivé poznatky o dynamikách skutočného narcistického týrania. Keď sa to spojí s realitou toho, že niekto, komu predtým bezmedzne dôverovali, použil ich zraniteľnosť proti nim, niet divu, že je to takmer zázrak, ak sa obeť odváži ozvať. Aby sa tak stalo, musí siahnuť veľmi hlboko a použiť neuveriteľnú hrdinskú statočnosť, zraniteľnosť a dôveru.

Niekoľko dôvodov, prečo obete týrania často mlčia:

 • strach z toho, že im druhí neuveria
 • strach z toho, že ich neprávom odsúdia alebo nesprávne „zaradia“
 • strach, že sa tyran pomstí im alebo ich deťom
 • strach, že sa zamotajú do siete „on povedal to – ona povedala toto“
 • nevedomosť slov, akými sa dá vyjadriť skryté narcistické týranie

Dôležitosť opätovného nadobudnutia svojho hlasu

Ak sa má obeť týrania uzdraviť, je nevyhnutné, aby opäť nadobudla svoj hlas. Opätovné získanie je odlišné od obnovy. Obnoviť znamená vrátiť sa k pôvodnému stavu, kým opätovne získať znamená vykompenzovať stratu v zmysle dosiahnuť novú slobodu. Som presvedčená, že presne to chce Boh pre každú obeť týrania – nie vrátiť sa k pôvodnému stavu, ale posunúť sa ďalej na ceste k slobode a uzdraveniu.

Takisto je to dôležité, pretože tým sa obeť otvára, aby mohla prijímať útechu, podporu a validáciu (utvrdenie) a často je to prvým krokom k prelomeniu cyklu strachu, izolácie a hanby. Zdieľanie príbehu môže obeť zmocniť tým, že vokalizovaním svojej skúsenosti nadobudne jasný pohľad na vec a tým, čo sú stále uväznení v chaotickej hmle skrytého narcistického týrania, to prinesie pochopenie a slobodu. Tiež to môže pomôcť ďalším preživším, ktorí možno nikdy od nikoho nepočuli podobný príbeh, ako sami zažili. To im môže poskytnúť utvrdenie, spôsobiť, že sa nebudú cítiť takí osamelí a tiež im to ukáže, že sa to dá prežiť a dokonca aj po narcistickom týraní žiť plnohodnotný život.

Prečo je dôležité opätovne nadobudnúť svoj hlas

 • prelomí to cyklus strachu, izolácie a hanby
 • umožňuje obeti získať útechu, podporu a utvrdenie
 • nahlas o tom hovoriť pomôže dať zmysel emóciám a skúsenostiam
 • povzbudí to ďalšie obete, aby prelomili mlčanie a hľadali pomoc
 • pomáha znižovať stigmu týrania
 • dodáva mlčiacim preživším povzbudenie
 • dodáva silu obeti na jej ceste k slobode a uzdraveniu

Kľúčové veci pri opätovnom nadobúdaní svojho hlasu

Pre niektoré obete je premáhajúce hovoriť o konkrétnostiach toho, čím si prešli. Dopredu sa rozhodnúť, s čím sa dokážeš zdieľať, môže byť veľmi prospešné. Tiež je nápomocné byť pripravený na to, že niekto môže v reakcii na to, čo počul, položiť rušivú otázku. Pamätaj, že nie si povinná odpovedať na takéto otázky ani hovoriť o tých aspektoch týrania, o ktorých nechceš. To, do akej miery odkryješ svoje týranie, závisí iba od teba bez ohľadu na to, aký máš vzťah s dotyčným, s ktorým o tom hovoríš. Keď sa dopredu rozhodneš, ako budeš reagovať na nepríjemné otázky, môže byť veľmi prospešné. Jedna z odpovedí môže byť: „O tom nebudem hovoriť.“

Takisto je nevyhnutné pamätať na svoju fyzickú a emocionálnu bezpečnosť. Rozprávať o týraní môže byť vyčerpávajúce. Pripraviť si určité stratégie, ako to zvládnuť, môže byť práve preto veľmi užitočné. Môže ti v tom pomôcť niečo ako dať si pauzu od rozhovoru, stráviť čas s Bohom, ísť na prechádzku, oddýchnuť si, prečítať si obľúbenú knihu alebo si pustiť nejaké obľúbené piesne.

Niekoľko kľúčových vecí počas tohto procesu:

 • rozhodni sa, pri kom sa cítiš bezpečne, aby si mu to porozprávala
 • rozhodni sa, kedy a ako to chceš urobiť
 • rozhodni sa, do akých podrobností budeš zachádzať
 • nebuď po tlakom, že musíš odpovedať na otázky
 • pamätaj na svoju fyzickú a emocionálnu bezpečnosť
 • maj pripravené stratégie pre prípad, že sa to v tebe „spustí“

Pamätaj, že máš plné právo ohľadom toho, či sa o tom rozhodneš hovoriť, ako to budeš robiť, kedy to budeš robiť, kde to budeš robiť a s kým.

Ako bezpečne obnoviť svoj hlas

Veľmi silným krokom pri obnove svojho hlasu môže byť hovoriť nahlas s dôveryhodným človekom ako je terapeut alebo podporná skupina. Keď svoje emócie a skúsenosti držíme v sebe, často ich dokážeme oveľa horšie spracovať. Ich zdieľanie v bezpečnom prostredí môže byť neuveriteľne oslobodzujúce, môže priniesť jasnosť do hmly týrania a lepšie pochopenie toho, čo si prežila. Dokonca môžeš o sebe zistiť povzbudivé veci, ktoré by si ináč nevedela.

Ďalším silným krokom môže byť to, že o tom budeš hovoriť otvorenejšie alebo o svojej skúsenosti napíšeš. Pri tom je však potrebná múdrosť. Obzvlášť je potrebné brať do úvahy to, či si stále s tyranom alebo sa od neho pokúšaš odísť. Tiež je potrebné zvážiť, či tvoje rozprávanie môže byť nejakým spôsobom prekážkou pre tvoj súdny spor a tiež chrániť tvoje deti pred informáciami, ktoré nepotrebujú mať a mohli by im ešte viac uškodiť.

Takisto je dôležité vedieť, že znovu získať svoj hlas nemusí vždy znamenať, že druhí budú počuť tvoj príbeh. Veľakrát nie je bezpečné hovoriť o tom celému svetu. Môže sa to udiať aj tak, že si to iba napíšeš do denníka, ktorý nakoniec roztrhnáš alebo spáliš, aby si sa očistila od všetkého toho duševného a emocionálneho chaosu, ktorý ťa zvnútra ničí. No sú situácie, kedy urobiť to verejne môže byť pre obeť bezpečné a má to potenciál priniesť jasný pohľad a zmocniť iné obete, ktoré sú stále uväznené v narcistickom týraní. Či už to urobíš verejne alebo súkromne, nedá sa povedať, že lepšie je to alebo to. Najdôležitejšie je, čo je najlepšie pre teba. Ty vieš, čo to je, ako a kedy je ten správny čas a čo je pre teba najlepšie a najbezpečnejšie.

Tvoj hlas si zasluhuje, aby bol vypočutý

Keď si zažila týranie, možno ťa to prinútilo žiť podľa „právd“ tvojho tyrana. Toto sú obyčajne klamstvá o tom, kto tyran je a o falošnej realite, o ktorej tyran chce, aby si hovorila okoliu. Vzdiaľovať sa od tejto falošnej reality ťa môže spočiatku desiť, no je to ťažký náklad, ktorý si nikdy nemala niesť. Kým hovoriť len zo svojej zatrpknutosti sa líši od opätovného získania svojho hlasu, nemusíš zostávať pod bremenom falošnej oddanosti voči niekomu, kto sa ťa neustále a systematicky snažil ničiť.

Prosím, pamätaj, že svojmu tyranovi nedlžíš anonymitu. Ak nechce byť známy ako tyran, potom ťa nemal týrať. Nemusíš ukrývať ani bagatelizovať pravdu o tom, čo si prežila. Dlhuješ si vymaniť sa a oslobodiť sa z náhubku týrania a bezpečne znovu získať svoj hlas!

Tvoj hlas si zasluhuje byť počutý. Je čas uznať pravdu, zbaviť svoje ramená hroznej ťažoby, získať pomoc, utvrdenie a podporu potrebnú na napredovanie a tiež priniesť jasný pohľad iným, ktorí sú stále zaborení v bahne narcistického týrania. Dúfam, že tento ventil ťa povzbudí a zmocní, keď dáš svojej bolesti zmysel, odomkneš svoj hlas a prinesieš jasný pohľad a slobodu druhým. Tvoj príbeh má zásadný význam. Tvoj hlas si zaslúži byť vypočutý.

„Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkostí. Viedol ich priamou cestou, aby prišli k obývanému mestu.“ Žalm 107:6-7