Sila žien nespočíva v zachraňovaní deštruktívnych mužov

Mám pocit, že ako kresťania si potrebujeme každý týždeň (alebo každý deň) pripomínať, že sila žien nespočíva v zachraňovaní deštruktívnych mužov. Nezdravý, deštruktívny muž nepotrebuje dobrú ženu, aby ho tak veľmi milovala, až sa uzdraví. Jej sila nie je na to, aby ju spotreboval on. No ako ženy tak dlho žijeme v klamstve, že „sila dobrej ženy spočíva v tom, ako dobre miluje svojho manžela, ktorý sa trápi“, že sme uverili tomu, že je to evanjelium. No nikde na svete si nijaká ľudská bytosť nevyžaduje, aby ju druhá ľudská bytosť urobila nedeštruktívnou. Nikde v Písme ani v živote Krista nevidíme, aby Boh žiadal ženy, nech prevezmú hriech muža na svoje telo, do svojej mysle a emócií. Vážne sa nad tým zamyslime. Ak Boh nenapravuje deštruktívnych ľudí, ktorí sa odmietajú zmeniť, prečo máme teológiu, ktorá núti ženy a deti obetovať sa, aby „pomohli“ mužovi zlepšiť sa? Čo si myslíme, na čo sa vzťahuje Božie „už stačilo“ (Gal 6:7, 1 Kor 5:9-13)?

(V tomto článku rozoberám deštruktívne vzorce bez ich nápravy cez skutočné pokánie, hoci princíp individuálnej zodpovednosti sa stále vzťahuje na to, keď je manželstvo bezpečné a zdravé. Predtým, než budeme hovoriť o tom, že manželstvo je partnerstvo alebo že manžel a manželka sa majú navzájom podporovať, dúfam, že si nájdeme čas aj na to, aby sme sa naučili, aký je rozdiel medzi „normálnymi“ a „deštruktívnymi“ problémami v manželstve.)

Pravdou je, že deštruktívni muži „nepotrebujú dobré ženy, aby im pomohli byť lepšími.“

 • Nepotrebujú neporušené rodiny.
 • Nepotrebujú ľútosť.
 • Nepotrebujú, aby ich v ich súčasnom stave utešovali a utvrdzovali.
 • Nepotrebujú ďalšiu kázeň o „bežných zápasoch, ktorým čelia chlapi.“
 • Nepotrebujú viac „úcty, podriadenosti, sexu… a milión ďalších vecí, ktoré počúvajú ich ženy, že im ich majú poskytovať, aby ich chlapi prestali zraňovať a ničiť.
 • Nepotrebujú viac modlitieb.
 • Nepotrebujú viac manželského poradenstva ani lepšie komunikačné zručnosti.
 • Nepotrebujú, aby ich manželka držala za ruku ani to, aby ich ona brala na zodpovednosť.
 • Nepotrebujú, aby sa im obetovala akákoľvek ľudská bytosť preto, aby sa im polepšilo.

Deštruktívni muži potrebujú:

 • Do hĺbky premýšľať.
 • Skúmať a akceptovať rozhodnutia, ktoré urobili a naďalej v tom pokračovať.
 • Uznať a vyznať dopady svojich rozhodnutí na svojich blízkych.
 • Priznať následky a dopady svojich zraňujúcich vzorcov. Uznať, že sa správajú povýšenecky a prestať s tým.
 • Skúmať a riešiť hlboko zakorenenú bolesť a názory, ktoré sformovali to, ako žijú a ako sa správajú vo vzťahoch.
 • Skúmať cestu k uzdraveniu.
 • Pracovať na svojom uzdravení, pracovať na tom, aby konali podľa svojich slov.
 • Prinášať trvalé ovocie.

Skúmať a zmeniť vlákno skazy vo svojej duši je dlhá a ťažká cesta. Podstúpia ju len niekoľkí. Obeť by nikdy nemala byť súčasťou ich cesty.

Stále som obviňovaná z toho, že som na mužov tvrdá. Chcem len, aby ženy vedeli, že majú na výber. Chcem, aby vedeli, že ak je im v ich manželstve neustále ubližované, ak majú pocit, že sa nemôžu ozvať a že celý vzťah funguje iba podľa podmienok manžela, že ak je ich manžel nezrelý a zanedbáva ich, nemusia sa s tým uspokojiť, pretože si zaslúžia niečo iné.

Nehovorím, aké zmeny musia ženy urobiť ani že tieto rozhodnutia sú ľahké. No naše evanjelikálne zbory nám prízvukujú, že máme akceptovať odrobinky (a ešte sa máme z toho tešiť). Potrebujeme si pripomínať, že na nás záleží, že nie je pravdou, že dôležitejší ako my sú tí ostatní a všetko ostatné. Boh miluje aj teba. Tvoja bolesť, tvoje otázky a tvoje šťastie sú pre neho podstatné. Môžeš počúvať to, čo ti hovorí tvoje telo, tvoje inštinkty. A keď budeš pripravená ísť ďalej do hĺbky, existuje pomoc. Pozývam ťa, aby si nežne a so záujmom začala skúmať svoje potreby, aby si venovala pozornosť tomu, v čom si zranená a opustená. Aby si vedela, že na tebe záleží a že tvoj manžel, tvoje manželstvo, tvoja rodina, tvoji priatelia a tvoja cirkev nie sú dôležitejšie ako ty.