Venuj mi päť minút

Drahá priateľka!

Nemám predstavu, ako dlho ma budeš počúvať. No to, čo ti chcem povedať, je veľmi dôležité a dúfam, že mi venuješ len zopár vzácnych minút, aby som ti povedala, čo mám na srdci.

To, čo ti poviem, môže zmeniť tvoj pohľad na seba a možno aj na smerovanie tvojho života. Prosím, rozmýšľaj o mojich slovách. Modlím sa, aby si sama sebe dovolila byť k sebe celkom úprimná. Počúvaj, čo ti hovorí tvoje srdce a budeš vedieť, či to, čo hovorím, je pravdivé.

Viem o tebe oveľa viac, ako si dokážeš predstaviť. Viem, že si myslíš, že nikto nevie o tom, čo sa odohráva v tvojom malom svete. Ale ja to viem.

Vidím, ako krútiš hlavou a pritom sa ti do očí tlačia slzy. Pochybuješ o mne, no veľmi ťa prosím, vypočuj ma.

Viem, že si zranená, nešťastná a ešte máš kvôli tomu pocity viny. Viem, že si presvedčená o tom, že tvoja situácia je jedinečná a že nikto by nepochopil, čo sa u vás doma deje. Viem, že ti bolo povedané a uverila si, že tvoje nešťastie je výsledkom tvojich vlastných zlyhaní a chýb. Uverila si tomu, že si zasluhuješ byť nešťastná. Došla si k presvedčeniu, že keď sa ti podarí napraviť práve túto vec, tvoj život sa zmení. Viem, že bojuješ s depresiou a úzkosťami a máš pocity viny kvôli tomu, že si nedokonalá. Akceptuješ vinu a zodpovednosť za všetko, čo sa pokazí a zakaždým si odhodlaná skúsiť to nabudúce urobiť ešte lepšie.

Lenže to nie je tvoja vina.

Viem, že počúvaš slová, ktoré ti prebodávajú a zraňujú srdce. Tie slová v tebe zanechali hlboké a hrozné jazvy. Prenasledujú ťa. Počúvaš ich tak často a v takých rôznych podobách, že si uverila tomu, že si naozaj hlúpa, neschopná, nehodná, poľutovaniahodná a sebecká.

Ale nie je to pravda.

Viem aj to, že tvoj manžel používa tvoju vieru, aby ťa ňou prinútil poddať sa mu. Viem všetko o tých rozhovoroch, ktoré v tebe vyvolávajú šialenstvo. Viem o jeho nereálnych očakávaniach a dvojitých normách. Videla som ten jeho nenávistný pohľad v očiach a viem všetko o tom hroznom pocite, ktorý prežívaš, keď sa k tebe obráti s tým ľadovým pohľadom – varovaním, aby si sa s ním nezahrávala. Viem, že robíš všetko, čo je v tvojich silách, aby si to zvládla, ochránila deti, vytvorila šťastný domov, prekonala svoje emócie a očakávala to najlepšie.

No tvoja domácnosť je toxické a desivé miesto, pretože bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíš, celý tvoj život sa krúti okolo jeho neustále sa meniacej nálady a požiadaviek.

Viem, že sa tajne snažíš – v oceáne zlomených, osamelých sĺz. Sú chvíle, kedy sa tvoje telo chveje bolesťou a nevypovedaným žiaľom a smútkom aj vtedy, keď nájdeš spôsob ako rozptýliť tvoje muky a presvedčiť samú seba, že si príliš citlivá a že to nie je nič hrozné.

No tvoja bolesť je skutočná a je to životne dôležité.

Viem, že máš boľavé kolená kvôli nekonečne dlhým hodinám, ktoré si strávila na modlitbách. Prosila si Boha, aby ti pomohol byť láskavejšou, nesebeckou a odpúšťajúcou. Modlíš sa za manžela, aby našiel pokoj a spokojnosť a videl, ako veľmi sa usiluješ zaslúžiť si jeho lásku. Viem, že sa modlíš, aby ťa jedného dňa naozaj videl – tvoje nežné srdce, tvoju oddanosť a tvoju neochvejnú vieru v neho. Modlíš sa, aby našiel vo vzťahu k tebe spokojnosť a aby v tej život premieňajúcej chvíli vyšli z jeho úst slová obdivu a utvrdenia.

Ale nestalo sa to. A je smutné, že pravdepodobne tieto slová nikdy nebudeš počuť, pretože by to umenšilo jeho moc.

Možno si uverila tomu, že tvoje utrpenie je v súlade s Božou vôľou, že je to niečo cnostné – tá tvoja bolesť; že tvoja ochota mať podiel na Jeho utrpení ho nejakým spôsobom ctí. Ale nezaslúžiš si to. Tvoje utrpenie v bezbožnom manželstve ho nectí, ale naopak – zarmucuje.

Viem, že celým srdcom veríš, že jedného dňa sa to všetko zmení, že nájdeš kľúč, ktorý má moc ukončiť toto strašné nedorozumenie a odomknúť jeho uzamknuté srdce. Veríš, že tvoja vernosť, pokora, trpezlivosť, nesebeckosť a odpustenie nakoniec vypôsobia odmenu vo forme úprimného, láskyplného vzťahu.

Lenže on to nechce.

Viem, že si samú seba presvedčila, že ten šialený život, ktorý žiješ, je normálny. Ostatní ti povedali, že v každom manželstve sú problémy a že toto obdobie prejde a výsledkom bude ešte silnejšie manželstvo.

Lenže to nie je normálne. A neprejde to.

Viem, že si si predstavovala iný život – život slobodný od strachu a zmätku, ktoré zatieňujú každý tvoj krok, každé tvoje slovo, každý minutý cent, všetko úsilie a každý sen a túžbu, ktoré si musela odsunúť preč.

Viem, že si si predstavovala, že tvoje deti budú slobodné a nebudú fungovať ako roboti – nevinní, no terorizovaní cudzinci vo svojom domove, kde musia robiť všetko veľmi opatrne, aby sa vyhli otcovmu hnevu. Viem, že si predstavuješ domov, kde sa ozýva smiech a kde vládne láska, kde sa rozsieva istota a podporujú sny, kde je sloboda pre nedokonalosť a poznanie, že naše chyby a obmedzenia z nás robia normálnych ľudí. A viem, že veríš tomu, že jedného dňa budú tieto nedostatky prijímané milosrdne a s útechou namiesto kritiky a chladných, príkrych odsudzujúcich a odmietajúcich slov.

No nemôžem ťa povzbudzovať v tom, aby si v týchto predstavách pokračovala.

Moja drahá! Tie veci, s ktorými zápasíš, tie emócie, pochybnosti a strachy, ktoré obklopujú svet, v ktorom žiješ, sú takmer univerzálne pre tých, ktoré sú alebo boli obeťami týrania.

Viem, že toto vedomie sa takmer nedá zniesť – že sa nedá zniesť možnosť toho, že človek, o ktorom hovoríš, že ťa miluje (a ktorý to sám vyhlasuje), ti zámerne ubližuje.

Viem, že celý čas si verila, že tvoja bolesť a úzkosť sú výsledkom tvojich nedostatkov a že si možno dokonca zasluhuješ takéto zaobchádzanie.

No nikdy si nebola neadekvátna a nehodná lásky a nikdy si si takéto zaobchádzanie nezaslúžila.

Modlím sa, aby sa ti otvorili oči a videla si pravdu o svete, v ktorom žiješ, aby si uznala bolesť, ktorú si tak dlho popierala. Veľmi ťa prosím, aby si našla spôsob, ako otvoriť tú malú škrupinu, v ktorej si sa naučila prežívať a aby si do nej niekoho vpustila – niekoho, kto ti pomôže. Modlím sa, aby si čerpala z tej poslednej kvapky sily, ktorú ešte máš, vypovedala svoje tajomstvá a obrátila sa k tým, ktorí ťa vždy milovali a túžia po tom, aby si bola opäť zdravá a šťastná.

Ako to všetko viem?

Zažila som presne to, čo ty. Dvadsať rokov som verila všetkým tým klamstvám, trpela som rovnakou depresiou, strachom, zmätkom a úzkosťami, ktorými trpíš ty.

Teraz jasne vidím celú tú hroznú sieť klamstiev, ktorú utkal môj tyran. No v jednej jasnej chvíli mi niekto pomohol prekuknúť tie lži. S pomocou ľudí, ktorým na mne záleží, som unikla a vybojovala si cestu k novému životu, ukotvenému v pravde, láske, obnove a novonájdenej istote.

Nemusíš tým klamstvám viac veriť. Nemusíš takto žiť už ani jeden deň. A nemala by si.

Prosím ťa, počúvaj, čo ti hovorím.

Modlím sa, aby ťa tieto slová zasiahli a aby boli tieto minúty začiatkom nového pochopenia. Dovoľ im, aby sa stali základom pre ďalšiu fázu tvojho života – ktorého súčasťou nebude týranie.

Ďakujem ti, že si mi venovala týchto pár minút a rozmýšľala o mojej ponuke – viem, že to, čo pre teba chcem, je zároveň to najlepšie, čo má pre teba Boh.

Cindy Burrell

Give Me Five Minutes (Things I Would Like to Say To An Abuse Victim)