Narcista ako ľudský parazit: si jeho hostiteľom?

Hoci by to narcisti nikdy nepriznali, aby emocionálne prežili, sú závislí od druhých. Ak by vedeli žiť osamelo, veľa životov by bolo zachránených od hroznej mizérie. No narcisti aktívne a vytrvalo prenasledujú druhých, aby získavali „narcistické sýtenie/palivo“ či pozornosť, status a opätovné uistenie, ktoré potrebujú k tomu, aby prežili. Narcista ako ľudský parazit si na svojom hostiteľovi vyberá ťažkú emocionálnu a fyziologickú daň.

Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu definuje parazita nasledovne: „Parazit je organizmus, ktorý žije na hostiteľovi a čerpá potravu od neho alebo na jeho úkor. Parazity môžu u ľudí spôsobovať ochorenie.“

Parazitizmus však nie je iba o „kŕmení“. Vedci odhalili množstvo parazitujúcich vzťahov, v ktorých parazit v skutočnosti pozmeňuje mozog a správanie svojho hostiteľa tak, aby mu pomáhal v napĺňaní životne dôležitých častí parazitického životného cyklu. Napr. určitý druh malej osi nakladie do lienky vajíčka spolu s určitými chemickými látkami. Z vajíčok sa vyhliahnu larvy, ktoré konzumujú výživné látky, ktoré z potravy prijíma lienka, čím ju v podstate vnútorne požierajú. Keď sú tieto larvy dosť veľké, vylezú von a zakuklia sa pod lienkou. Znehybnená a polomŕtva lienka je stále naprogramovaná tak, aby túto larvu chránila svojím telom, ak by sa priblížil nejaký ohrozujúci hmyz. Keď sa z kukly vyliahne osa a odletí preč, lienka zomrie.

Narcista ako ľudský parazit

Keď pochopíme narcizmus cez tento parazitický mechanizmus, uvedomíme si, že narcista čerpá svoje „životné palivo“ od iných ľudí. Jednotlivci s narcistickou poruchou osobnosti trpia v dôsledku destabilizovanej identity a pocitu menejcennosti, ktoré sú dôsledkom narušenia vzťahovej väzby v detstve. Pokúšajú sa prispôsobiť životu tým, že navonok projektujú nadradenú osobnosť, no neustále hľadajú utvrdenie, ktorého sa im v detstve nedostalo. Ich vnímanie vlastnej nekompletnosti ich poháňa k tomu, aby si svoju identitu a sebahodnotu hľadali v externých zdrojoch a to buď tým, že vyhľadávajú spojenie s ľuďmi s vysokým postavením (alebo drahými vecami), ďalej tým, že znehodnocujú druhých alebo sa dištancujú od tých, ktorí sú hrozbou pre ich falošnú osobnosť alebo v ich očiach znižujú ich status.

Podobne ako väčšina parazitov narcisti zriedkakedy priamo svojho hostiteľa zabijú (hoci malígni narcisi sú extrémne násilnícki), no ovládajú jeho „mozog“ rôznymi manipuláciami od šikanovania po projektovanie, od popierania po gaslighting, od falošného obviňovania po ignorantské mlčanie. Narcista neustále aranžuje okolitú „realitu“ tým, že vťahuje druhých do podporovania svojich grandióznych predstáv a trestá alebo odmieta ich, ak s ním nesúhlasia. Ak jeho partnerka spochybňuje  jeho „patentovanú“ pravdu alebo ak sa jeho dieťa nedostane do futbalového tímu, vníma to ako svoje poníženie, na ktoré môže reagovať pohŕdaním či zúrivosťou. V jeho parazitických narcistických očiach obe tieto situácie oslabujú žiadanosť jeho zásobární a tým ohrozujú jeho vnímanie dobra.

Si narcistický hostiteľ?

Narcisti majú inštinkt na vyhľadávanie potenciálnych hostiteľov a vedia sa k nim pripútať. Títo ľudia nejakým spôsobom ponúkajú narcistovi status a zároveň mu (podvedome) umožňujú správať sa krutým sebeckým spôsobom.

Hostiteľ môže udeľovať narcistovi status mnohými spôsobmi vrátane toho, že je u druhých obľúbený, dobre vyzerá, je bohatý, slávny či profesionálne zdatný. Tiež mu to priamo či nepriamo umožňuje tým, že je spolupáchateľom vo vykresľovaní deformovanej reality a tyranizujúceho správania, aby chránil jeho falošnú tvár. V tomto zmylse je jeho hostiteľ ako lienka, ktorej sa zmenila myseľ a slúži iba potrebám narcistu na svoj vlastný úkor.

Tu je niekoľko spôsobov, na základe ktorých môžeš rozpoznať, či slúžiš ako hostiteľ narcistu:

  1. Vyžaduje si od teba nadmernú pozornosť a obdiv.
  2. Ak s ním nesúhlasíš alebo sa s ním hádaš, reaguje ako besný alebo trucuje.
  3. Bez ohľadu na to, aké je jeho správanie neprimerané alebo zraňujúce, neospravedlní sa ani zaň neprevezme zodpovednosť.
  4. Tvoje pocity a potreby ho nezaujímajú, nemá s tebou súcit a svoje zlé správanie projektuje na teba.
  5. Správa sa povýšenecky a ak sa cíti urazený alebo viktimizovaný, spôsobí scénu alebo reaguje zatrpknuto.
  6. Si neustále vystavená útokom a kritike.
  7. Neustále sa snažíš udržať pokoj a vyhnúť sa konfrontácii.
  8. Vnímaš, že nie je bezpečné slobodne prejavovať svoje pocity a názory.
  9. Si emocionálne a fyzicky ostražitá a vnímavá na potenciálny konflikt.
  10. Tento vzťah ťa izoluje od ostatných.