Narcistický hnev: Čo sa stane, ak od narcistického tyrana odídeš prvá

Veľa kníh, článkov a rôznych platforiem pre obete týrania sa často zameriava na to, čo sa stane, keď narcistický tyran „znehodnotí“ a „odkopne“ svoju obeť. No čo sa stane, keď majú preživšie to šťastie, že rozpoznajú spôsobované týranie a s pomocou správnej podpory a zdrojov dokážu odísť od svojho tyrana ako prvé?

Nanešťastie to, čo by bolo za iných okolností cestou k slobode, môže byť komplikované predátorskou povahou malígnych narcistov, ktorých silné vnímanie zvláštnej privilegovanosti v kombinácii so znepokojivým nedostatkom empatie sú pre ich poruchu vlastné. Toto je nebezpečná kombinácia, ktorá môže vyústiť do tzv. narcistického zranenia (hrozba pre narcistovo vnímanie moci a kontroly) a následne narcistickej zúrivosti.

Tento typ zranenia a zúrivosti sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Podľa Dr. Sarkisa urobia narcistickí tyrani všetko preto, aby si svoje obete získali späť, ak majú podozrenie, že sa chystajú odísť. No vzťahuje sa to aj na situáciu, keď už obete odišli. Aby sme preskúmali to, čo sa môže stať, keď preživšia opustí svojho tyrana a ako sa môže chrániť v tomto zraniteľnom štádiu na svojej ceste k uzdraveniu, uvádzam štyri hlavné spôsoby, akými môžu narcisti prejavovať svoje „zranenia“ a byť potenciálnou hrozbou pre svoju obeť a taktiež spôsoby, ako sa môžeš počas tohto riskantného obdobia vyzbrojiť:

1. Prenasledovanie, obťažovanie, dotieranie.

Ak tyran už nemá iné zdroje narcistického sýtenia (ľudí, ktorí mu poskytujú trvalý prúd pozornosti, chvály, obdivu, zdrojov atď.), ktoré sa pokúšal získať dávno pred tvojím odchodom, je možné, že bol celkom ohúrený tvojím odchodom – najmä vtedy, ak si ho plánovala v tichosti a bezpečným spôsobom. Je pochopiteľné, že normálneho partnera by takáto situácia zranila, no nakoniec by to pochopil, keby si potrebovala vzťah ukončiť z dôvodu, že ti spôsoboval oveľa viac bolesti než šťastia. Nakoniec by určite našiel spôsob, ako sa posunúť ďalej a pochopil by, že si preňho nebola tá pravá.

Ale tyranizujúci narcista? Bude ako odtrhnutý z reťaze, keď si uvedomí, že si ho nejakým spôsobom „prevýšila“. Napriek skutočnosti, že si bola vo veľkom emocionálnom a aj fyzickom nebezpečenstve, narcista to bude vnímať tak, že si ho opustila a nie ako spôsob zaistenia bezpečnosti a zdravia pred jeho psychickým násilím.

Tyranizujúce vzťahy s narcistom sú založené na cykle idealizácie – znehodnotenia a odkopnutia, ktorý mu umožňuje svoju obeť degradovať a odkopnúť bez akejkoľvek zodpovednosti. Tento cyklus potvrdzuje narcistovo deformované vnímanie nadradenosti nad svojou obeťou. Ak obeť „odkopne“ narcistu ako prvá, naruší jeho mocenskú dynamiku, ktorá podporuje jeho túžbu po moci a upevnení.

Pamätaj: hoci si opustila vzťah z legitímnych dôvodov – kvôli svojej emocionálnej a fyzickej bezpečnosti, tvoj tyran stále vníma vzťah ako konkurenčný. To, že jeho zdanlivo bezmocná a beznádejná obeť ho opustila ako prvá, v ňom vzbudzuje šialenú zúrivosť a devastáciu. Napokon ako sa obeť opovážila hľadať cestu k slobode, keď „patrí“ jemu? Presne takto narcista rozmýšľa a je o tom presvedčený: svoju obeť vidí ako predmet, ktorý vlastní, kontroluje, ovláda, zneužíva a používa ako boxovací vak; preňho to nie je niekto nezávislý, kto má slobodnú vôľu.

Nemýľ sa: zaslúžiš si slobodný život bez tyranie. Máš svoje práva. Máš svoje hranice. Máš svoje limity. Narcista pracuje na tom, aby tieto hranice a práva zničil a udržal si s obeťou parazitické spojenie – ako pijavica z nej vysáva zdroje, empatiu, súcit a poddajnosť. Tým, že si ho opustila ako prvá, si ohrozila jeho vlastnícke vnímanie a potrebu kontrolovať ťa a dostávať od teba to, čo sám nemá.

To je dôvod, prečo devastácia, ktorú pociťuje pri strate svojej „zásobárne“ nie je kvôli strate obete, ale kvôli strate moci, ktorú nad obeťou mal. Narcista sa spolieha na svoju zásobáreň (čokoľvek, čo ho chváli, poskytuje mu peniaze, dary, sex, pozornosť…), aby každodenne prežíval. Je závislý od svojich zraniteľných terčov – kohokoľvek, u koho vníma vysokú mieru empatie a súcitu – a tento terč vykorisťuje a vyprázdňuje všetku jeho hodnotu vysávajúc ho emocionálne, fyzicky aj duchovne. Svoju obeť používa ako trofej, ktorá mu poskytuje prístup k jej zdrojom – postaveniu, bohatstvu a reputácii toho, že je s niekým atraktívnym a úspešným a takisto mu to poskytuje sociálny dôkaz o tom, že je normálny.

Keď obeť dokáže uniknúť z jeho zovretia bez toho, aby boli jej zdroje celkom vyčerpané alebo v čase, keď je od nej celkom závislý, pretože potrebuje svoju dennú dávku, vyvolá to v ňom nevysvetliteľnú zúrivosť. Niet preto divu, že svoju obeť dokáže sledovať celé mesiace či roky po ukončení vzťahu a to najmä vtedy, ak ho obeť opustila ako prvá. Obťažovať ťa môže osobne, e-mailami, sms-kami, telefonátmi, odkazmi alebo cez ďalšieho človeka. Môže ťa prenasledovať na sociálnych sieťach, šikanovať ťa alebo sa ti vyhrážať. Môže to byť formou vyhrážok alebo bombardovania láskou a môže sa to pohybovať medzi prejavmi zúrivosti a nežnosti, čo u obete spôsobuje zmätočný koktail emócií, ktorá na jednej strane chce mať pokoj a na druhej strane sa môže znepokojovať kvôli tomu, či sú jeho prejavy ľútosti a ospravedlnenia skutočnou snahou o zodpovednosť.

Bežná rada, ktorú dostávajú obete je, aby so svojím tyranom nemala absolútne žiadny kontakt – no tí najzákernejší narcisti si nájdu spôsob, ako túto bariéru obísť. Je veľmi veľmi bežné, že tyranský ex sa ťa bude držať dlho po ukončení vzťahu, pretože týranie je o moci a kontrole. V extrémnejších prípadoch sa ti môže nabúrať do počítača alebo telefónu a nainštalovať tam program na sledovanie. Môže si zaobstarať množstvo falošných IP adries alebo falošných účtov, aby ťa šikanoval na rôznych sociálnych sieťach bez toho, aby sa dal vystopovať. Môže sa ti anonymne vyhrážať mailami či správami, ktorým veľmi dobre rozumieš, no pre ostatných sú nečitateľné – robí to tak, aby sa vyhol akémukoľvek podozreniu zo strany zákona. Môže dokonca používať rôzne telefónne aplikácie, aby zamaskoval svoje telefónne číslo a používať rôzne čísla, aby ťa obťažoval a bombardoval správami celý deň. Môžeš tráviť dlhý čas iba tým, že budeš tieto čísla blokovať, no zároveň sa objaví vždy nové a nové alebo si môžeš zmeniť svoje telefónne číslo.

Keď si toto prenasledovanie na tebe vyberie krutú emocionálnu daň a máš pocit, že si opätovne traumatizovaná a neschopná sa posunúť v uzdravovaní ďalej, môžno je čas zamyslieť sa nad legálnymi krokmi (iba ak vnímaš, že je to bezpečné) tým, že ho nahlásiš polícii alebo požiadaš o zákonnú ochranu. Niektoré obete to nemusia považovať za bezpečné, pretože to môže u tyrana vyvolať ešte väčšiu túžbu po pomste a môže to byť ešte viac traumatizujúce, ak sa s ním budú opäť súdiť. Iné sa tým môžu cítiť viac posilnené, keď budú mať v rukách oficiálne dokumenty, ktoré môžu spôsobiť, že sa zbabelí narcisti stiahnu. Preskúmaj zákony, aby si vedela, ako sa môžeš najúčinnejšie chrániť alebo sa obráť na organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam násilia.

Nech sa rozhodneš akokoľvek, určite si všetko zapisuj pre prípad, že by si niekedy potrebovala dôkazy. Informuj o tom tých, ktorým dôveruješ. V tomto čase potrebuješ kvôli svojej bezpečnosti hľadať podporu a byť v kontakte s tými, ktorí ti môžu pomôcť – či je to dôveryhodný priateľ, člen rodiny, terapeut alebo všetci uvedení.

Nikdy nezabúdaj: čas, kedy obeť odchádza z tyranizujúceho vzťahu, môže byť jedno z najnebezpečnejších období v cykle týrania. Prosím, staraj sa o seba a rob to, čo cítiš, že je pre teba po emocionálnej a fyzickej stránke najbezpečnejšie a aj praktické. Nepodceňuj ani svoju intuíciu – môže ti to zachrániť život.

2. Znehodnotenie a namotávanie.

Po tvojom odchode sa môže charakter narcistického tyrana ukázať veľmi jasne – a nebezpečne. Malígny narcista sa bude zvyčajne usilovať získať si ťa späť sladkými rečami a sľubmi o tom, že sa zmení, falošnými prejavmi výčitiek svedomia a falošnou zodpovednosťou. Môže byť opäť veľmi romantický a opätovne ťa začne idealizovať, ospravedlňovať sa za všetky zraňujúce slová a činy. Hovorí sa tomu namotávanie alebo nasávanie – ako vysávač sa ťa snaží nasať či namotať späť do cyklu týrania. No ak nepristúpiš na jeho požiadavky opäť sa stretnúť, zmieriť sa, zostať priateľmi alebo budeš iným spôsobom odolávať, zmení sa opäť na svoje pravé pomstychtivé ja. Pohybovaním sa medzi týmti dvomi maskami, ktorým si bola počas vzťahu vystavená, ťa znová znehodnocuje, osočuje, uráža a ponižuje poznámkami o tvojej osobnosti, životnom štýle, vzhľade, talentoch, kariére – urobí čokoľvek, aby si sa cítila ponížená, nežiadúca a nehodná.

Povedať mu „nie“ (akokoľvek slušne) a stanoviť si hranice sa v očiach narcistu rovná odpáleniu atómovej bomby. Vzbudí to v ňom narcistickú zúrivosť, keď si uvedomí, že ťa viac nedokáže ovládať a že aktívne odolávaš jeho snahám o namotanie. Aj keď nič nevyjadruješ verbálne, hovoríš „nie“ cez svoje činy, tvoje mlčanie a odmietanie nechať sa vtiahnuť do traumatického víru šialeného vzťahu.

Tvoj tyran dúfal, že budeš reagovať rovnako ako v minulosti, keď si sa s ním vždy zmierila popierajúc, minimalizujúc či zdôvodňujúc týranie a akceptujúc omrvinky jeho bombardujúcich snáh. Namiesto toho mu zostalo prázdno, v ktorom sa musí usilovať zabezpečiť si inú zásobáreň, aby nemusel čeliť akejkoľvek potrebe prípadného sebahodnotenia.

Aj keď si po rozchode zabezpečí ďalšiu zásobáreň, neznamená to, že s tebou už skončil – môže ťa naďalej obťažovať, posmievať sa ti, ponižovať ťa, aby opäť získal vnímanie moci a kontroly. Môže ti posielať sms-ky alebo ti volať, keď je so svojou novou partnerkou, len aby ťa ďalej ponižoval, provokoval alebo porovnával. Vďaka tejto taktike ťa môže striedavo kontaktovať a striedavo sa odmlčať, iba aby si získaval ďalšie sýtenie prostredníctvom tvojich emocionálnych reakcií.

3. Traingulácia po rozchode.

Keď si nájde novú obeť, bude chcieť, aby si to vedela. Preto vždy odporúčam preživším, aby si ho – aj jeho „hárem“ – zablokovali na všetkých sociálnych sieťach, pretože stačí jediný pohľad na jeho facebook či instagram, aby sa v tebe znovu spustila špirála sebapochybností a sebaobviňovania.

Preživšie, ktoré „odkopli“ narcistu ako prvé, môžu byť v emocionálnej výhode, keďže môžu realistickejšie vnímať to, kto tyran naozaj je. Týmto preživším sa mohlo podariť vyriešiť niečo z rozporu vo vnímaní, ktorý v nich vznikol počas vzťahu a úspešne bojovať so strachom, záväzkami a vinou, ktoré sa vyskytujú v dôsledku traumatickej povahy tejto formy vzťahu. Vedia, prečo by novej obeti nikdy nemali závidieť, pretože bude zažívať rovnaký hororový cyklus ako ony.

Napriek tomu je každá preživšia stále zraniteľná voči traingulácii po ukončení vzťahu (zámerné vymýšľanie milostných trojuholníkov, aby ťa ovládal a znehodnocoval) či online alebo v reálnom živote, pretože preživšie sú stále v procese uzdravovania z ich „závislosti“ a traumatického puta k narcistovi. Vďaka tomu sú náchylné na ďalšiu emocionálnu manipuláciu, zbytočné porovnávanie a škodoradosť zo strany partnera. Aby si sa tomu vyhla, buď voči sebe nežná a stanov si pevné hranice, aby si sa vyhla pokušeniu či riziku stretu s ním. Uisti sa, že sa vyhýbaš miestam, kde sa tyran pohybuje; odstráň všetky formy kontaktu s jeho „háremom“; dávaj pozor na nutkanie obnoviť s ním kontakt, keďže môže byť náchylný používať tieto situácie, aby sa chválil so svojou novou obeťou.

4. Špinavé kampane a hrozby.

Ak si odkopla narcistu bez varovania, určite bude zúfalo kriviť tvoju povesť. Je to preto, lebo tým, že si odišla ako prvá, si nezámerne „odkryla“ to, kto naozaj je ako aj skrytú povahu tyranizujúceho vzťahu – a toto odhalenie je jeden z najväčších strachov narcistu. Rozchod s narcistom ohrozuje jeho pocit bezpečia, pretože by to mohlo spôsobiť odhalenie jaho masky a pravého ja.

Veľa narcistov rozbehne špinavú kampaň ešte oveľa skôr, než začne znehodnocovanie obete tým, že rodinným príslušníkom alebo priateľom podsúva skreslené informácie o tvojich nedostatkoch alebo projektovaných tyranizujúcich črtách (to znamená, že svoje vlastné tyranizujúce črty presúva na obeť) a verejne ťa provokuje. Tieto špinavé kampane bývajú často úspešné, keď má narcista prístup k svojmu háremu aj k tvojej sociálnej sieti. No ak si ho nikdy nepredstavila svojej rodine ani svojim priateľom, a ak máš po rozchode podporu, táto kampaň môže byť menej efektívna.

Narcista si však aj tak nájde iné spôsoby ako ťa očierniť – môže sa ti vyhrážať, že zverejní tvoje osobné informácie, napr. súkromné fotky, správy, videá či iné dôverné informácie, môže ťa naďalej prenasledovať a obťažovať online; môže kontaktovať spoločných známych a tým o tebe získavať informácie. Prostriedky, ktorými sa poskúša opätovne získať nad tebou kontrolu, sú nekonečné – ale brána k vnútornému pokoju nie je taká nedosiahnuteľná ako si myslíš.

Pamätaj: všetky špinavé kampane sú založené na tom, že obeť týrania nie je schopná sama uznať svoju hodnotu a žiť bez priaznivej mienky ostatných. Pravda je taká, že možno sú zákonné spôsoby ako sa chrániť proti ohováraniu či úniku súkromných informácií v závislosti od krajiny, kde žiješ. Ak sa ťa snaží kontaktovať cez tretiu stranu, môžeš ho nahlásiť kvôli obťažovaniu. Môžeš taktiež vyhľadať odbornú pomoc a podporu, čo ti pomôže utvrdiť sa v tom, že to, čo prežívaš, je skutočné a tým opäť získať emocionálnu slobodu a istotu. Aj ako preživšie máme na výber, hoci tieto možnosti spočívajú najmä v tom, že robíme to, čo sa dá, aby sme sa dostali k potrebným zdrojom a pomoci.

Je nepochybné, že toto môže byť veľmi ťažké obdobie, no všetko, čo môžeme kontrolovať je to, ako k tejto situácii pristupujeme a ako si dodávame silu. Skúmaj, aké sú zákonné možnosti, aby si sa chránila. Buduj si podpornú sieť, ktorá ti pomôže potvrdzovať to, čo si zažila a posilňovať ťa v rozhodnutí odpútať sa od toxicity a zamerať sa na svoj vlastný vnútorný pokoj. Skúmaj alternatívne a tradičné metódy uzdravovania, ktoré ti pomôžu mať zdravšiu myseľ, telo a ducha. Hľadaj pomoc všade, kde sa dá – cez linky pomáhajúce obetiam domáceho násilia, právnikov, podporné skupiny, terapeutov, koučov, knihy, články – čokoľvek, čo ti pomôže posunúť sa k uzdraveniu a lepšej budúcnosti.

Predstavuj si, že si na lepšom mieste než je situácia, v ktorej sa aktuálne nachádzaš. Poznaj svoju vlastnú hodnotu a teš sa z toho, že si konečne slobodná od svojho tyrana. Poznaním svojej vnútornej sily a dôverou v schopnosť prežiť aj zdanlivo neprekonateľné veci si uvedomíš, že si oveľa silnejšia než si myslíš. Si dosť silná, aby si opustila svojho tyrana a prežila tie krutosti – nepodceňuj sa v tom, ako veľmi môžeš v budúcnosti prosperovať.