Keď sú hranice používané ako zbraň: Ako postupovať uprostred narcistického týrania

Slová „hranice“ a „narcista“ sa obyčajne nepoužívajú v rovnakej vete s výnimkou, keď ide o ich porušovanie. Narcisti sú známi tým, že ignorujú alebo priamo nerešpektujú hranice druhých ľudí. Obyčajne hranice vnímajú ako osobnú hrádzu ich pýche a sú presvedčení, že pre nich nijaké limity neplatia a zaslúžia si všetko, čo chcú. Obyčajne odolávajú každému odmietnutiu a to najmä vtedy, keď sa ich obeť pokúša uplatniť si hranice.

Cieľom hraníc je pestovať a chrániť si zdravý a uspokojujúci život, no čo sa stane, keď hranice, ktoré majú obeť chrániť, sa stanú zbraňou proti nej podnecujúc narcistický hnev, ktorý ohrozuje jej bezpečie?

Chronické porušovanie hraníc je týranie

Obeť sa obyčajne celé roky snaží, modlí sa, vzdeláva a lepšie komunikuje v nádeji, že zlepší tzv. „výzvy vo vzťahu“. Toto platí obzvlášť vtedy, keď sú prítomné aj deti, keďže práve ony sú ďalším stimulom k tomu, aby vzťah fungoval. Problém je, že opakované ignorovanie hraníc obete nie je vzťahový problém – je to týranie.

Narcista hranice často používa ako nástroj týrania, aby ničil to, čo je pre obeť najcennejšie. Keď obeť odhalí, čo sú jej hranice, toto poskytne narcistovi presný návod k tomu, čo nemá rešpektovať a čo má ničiť, aby jej spôsoboval čo najväčšiu ujmu. Tyran nikdy nemal v úmysle hranice rešpektovať. No obeť to obyčajne nevidí dovtedy, kým nie sú spôsobené veľké škody. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov aj s návrhmi, ako môže obeť týrania postupovať.

Hranice môžu byť obzvlášť nebezpečné, keď ich tyran zneužíva, aby obeť vyprovokoval, ohrozoval, kontroloval či zastrašoval, aby od nich upustila. Buď otvorene rozpúta kolotoč narcistického hnevu alebo to robí skryte a hrá sa na obeť. Ak nedokáže obeť vyprovokovať, aby reagovala na porušovanie hraníc, obyčajne prepukne v narcistický hnev alebo do iných foriem násilia.

Otvorené spôsoby reagovania:

 • hádky
 • obviňovanie
 • zahanbovanie
 • kritizovanie
 • odmietanie (stonewalling)
 • manipulovanie
 • vyhrážanie
 • výbuchy hnevu

Ak tieto taktiky nezaberú a obeť od hraníc neupustí, nacista sa môže pokúsiť vsadiť na kartu obete. Skryté spôsoby reagovania na hranice:

 • zvaľovanie viny na stres, hlad či iné tlaky
 • odkláňanie príčiny svojho správania na druhých
 • obviňovanie obete: „Ty si ma donútila…“
 • vyhlasovanie, že hranice sú príliš prísne alebo nezmyselné
 • ignorovanie alebo správanie sa, ako nevedel, že nejaké hranice porušil
 • používanie nejakej traumatizujúcej spomienky – najmä takej, o ktorej dovtedy obeť nevedela alebo ktorá môže byť čistý výmysel

Ak má niekto obavy stanoviť si a uplatňovať hranice zo stachu z toho, aké to bude mať následky, je čas, aby si obeť položila otázku, ako dlho je ochotná to akceptovať alebo zostať vo vzťahu, kde nie je milovaná a kde je týraná.

Ako postupovať

1. V hraniciach musí mať úplne jasno – musí jasne vedieť, čo je pre ňu dôležité skôr, než sa to pokúsi komunikovať druhým. Ak v tom nemá jasno, ako to môžu pochopiť druhí? Okrem toho ak nemá jasne stanovené hranice, môže byť veľmi ľahko zahnaná do kúta, pretože nejasné hranice je veľmi ťažké uplatňovať. Obzvlášť to platí pri komunikovaní hraníc narcistovi, ktorý im zámerne „nebude rozumieť“, pretože absolútne nemá záujem o to, aby nejaké hranice vo vzťahu k obeti rešpektoval.

2. Mať rozhodný postoj v tom, o čom nebude vôbec vyjednávať – obeť nemusí vedieť iba identifikovať svoje hranice, ale musí si aj obozretne zvoliť, v súvislosti s ktorými hranicami vníma nebezpečie ich odhalenia s vedomím, že hranice veľmi pravdepodobne nebudú rešpektované a dokonca sa na ne môže tyran zamerať. Tým, že si zvolí svoje najhlavnejšie priority, zostane zameraná na oblasti, ktoré sú pre ňu najdôležitejšie. Nie je múdre zapojiť sa do každého zápasu, preto môže byť užitočné rozpoznať hranice, o ktorých vôbec nebude diskutovať a vopred sa na to pripraviť, aby nebojovala o niečo, čo nestojí za jej čas a energiu.

Tu je niekoľko spôsobov, ktoré ti môžu pomôcť ujasniť hranice, o ktorých nebudeš diskutovať:

 • Čo je pre teba dôležité?
 • Čo ti dáva pokoj?
 • Čo si chceš v živote pestovať?
 • Čo ťa obyčajne rozčuľuje?
 • Za ktoré oblasti tvojho času a energie sa oplatí bojovať?
 • Aké hranice boli v tvojom detstve často ignorované alebo porušované?

3. Skôr, než budú hranice porušené, stanoviť dôsledky – vo vzťahu s narcistom to nie je o tom, či budú hranice porušované, ale kedy budú porušované. Stres sa dá často zmierniť, keď má obeť pripravený následný plán alebo zoznam dôsledkov za porušenie hraníc. Následný plán môže obeti pomôcť zostať zameranou na svoj cieľ, aby v prípade potreby uplatnila dôsledky.

4. Najprv si precvičuj hranice v bezpečných vzťahoch – nestačí, aby mala obeť týrania jasné a upevnené osobné hranice, ale musí mať stanovený aj bezpečnostný plán, aby sa chránila, keď bude čeliť zaručenému hnevu tyrana. Často pomôže, keď sa obeť pripraví na týranie, ktoré bude nasledovať po stanovení hraníc a to tým, že si to najprv nacvičí v bezpečných vzťahoch. Hoci nemôže kontrolovať reakcie zo strany tyrana, môže sa rozhodnúť, ako bude reagovať ona sama. Precvičovanie uplatňovania hraníc vo vzťahu k sebe, k iným bezpečným ľuďom či dokonca k poradcovi jej pomôže upevniť sa v sebaistote. Keď sa bude držať plánu, môže jej to pomôcť zmierniť reakciu na narcistickú provokáciu.

Uplatňovanie hraníc môže vyzerať nasledovne:

 • stanoviť si a dodržiavať hranice vo vzťahu k sebe
 • stanoviť si hranice vo vzťahu k bezpečným ľuďom
 • vytvoriť si bezpečnostný plán ako sa postarať o seba, keď sa udeje tyranizujúci incident
 • poprosiť dôveryhodných a empatických vodcov o múdrosť a radu

5. Komunikovať hranice a dôsledky – pri komunikovaní hraníc a následkov narcistovi môže často pomôcť vyjadriť ich jasne, pokojne a dôsledne. Pokojne sa držať faktov bez prílišného vysvetľovania môže často ochrániť obeť pred hádkou. Narcista nemusí súhlasiť s tým, čo si obeť váži, no potrebuje vedieť, aké budú následky za to, že nebude rešpektovať to, čo je pre obeť najdôležitejšie.

Keď obeť tieto požiadavky napíše, ten druhý to nemôže prekrútiť. Narcista nemôže viac tvrdiť, že to nevedel alebo že na to zabudol.

6. Dodržať dôsledky – keď obeť napíše svoje hranice, môže si všímať ich porušovanie zo strany narcistu, čo jej pomôže uvedomovať si svoje slabé miesta. Môže byť ťažké opakovane stanovovať hranice s narcistom, ktorý nemá v záujme ich rešpektovať, preto môže byť pre obeť ľahké nebyť v tom dôsledná alebo to dokonca vzdať. Viesť si o tom písomný záznam jej môže pomôcť jasne vidieť to, čo sa deje a posilniť ju v tom, aby nie len dodržiavala hranice, ale aby uplatňovala aj dôsledky za ich nedodržanie.

Zlyhanie v tejto veci iba povzbudí narcistu, aby hranice naďalej porušoval, pretože vie, že to nebude mať žiadne následky. Narcista je často presvedčený o tom, že ak obeť znáša zlé zaobchádzanie, potom si to zaslúži.

7. Ako riešiť chronické porušovanie hraníc – obeť možno bude musieť akceptovať fakt, že jej hranice nebudú rešpektované. Môže to byť ťažké, no čeliť tomu je nevyhnutné. Tiež sa musí rozhodnúť, či chce naďalej pokračovať vo vzťahu s niekým, kto ju v skutočnosti nemiluje ani nerešpektuje. Jeho správanie zmeniť nemôže, ale môže sa rozhodnúť, či ho bude akceptovať alebo zo vzťahu odíde.

Ako stanoviť hranice, keď to nie je bezpečné

Stanovenie a uplatňovanie hraníc v tyranizujúcom vzťahu so sebou nesie vnímanie blížiacej sa pohromy, pretože je takmer isté, že sa to stane. Hoci tejto reakcii zo strany tyrana zabrániť nemôže, môže sa rozhodnúť, ako bude postupovať a ako sa o seba postará. Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov, ako sa to dá urobiť:

 • akceptuj skutočnosť, že stanoviť si hranice môže byť veľmi ťažké
 • smúť nad vedomím, že chronické porušovanie hraníc je týranie
 • odpútaj sa fyzicky, emocionálne a duchovne
 • limituj kontakt alebo sa vyhýbaj tomu, aby ste boli spolu sami
 • rozhodni sa nezúčastňovať na neproduktívnych rozhovoroch pomocou metódy „sivá skala“
 • zbav sa odsudzujúcich zahanbujúcich hlasov zo svojho vnútra alebo od iných
 • buduj podporný tím a zapoj do svojho plánu iných
 • ako priroritu si stanov starostlivosť o seba a buď k sebe milosrdná
 • priprav si plán odlúčenia, hoci budete bývať v jednej domácnosti
 • vytvor si plán odlúčenia, kedy budete bývať oddelene
 • fyzicky odíď z akejkoľvek nebezpečnej situácie
 • priprav sa na problémy, aby si nebola zaskočená
 • priprav si núdzový plán s pomocou dôveryhodných ľudí, ktorí rozumejú dynamikám skrytého týrania

Narcista si môže zvoliť svoje činy alebo správanie, ale nemôže si zvoliť, aké to bude mať následky.

Uvažuj nad obmedzeným alebo žiadnym kontaktom

Ak boli vyčerpané všetky možnosti, niekedy je najlepším spôsobom obmedziť kontakt, oddeliť sa od neho alebo to úplne skončiť. Obeť týrania potrebuje vedieť, či jej manžel ubližuje; nepotrebuje od nikoho súhlas k tomu, aby tak urobila. Účelom obmedzeného alebo žiadneho kontaktu nie je trest ani manipulácia. Je to forma starostlivosti o seba. Ak je niekomu ubližované fyzicky, duševne, emocionálne či duchovne, zaslúži si chrániť sa a urobiť vo vzťahu odstup.

Rozvod

Niekedy je jediný spôsob ako sa ochrániť ukončenie manželstva. Ak manžel obeti ubližuje a týra ju, obeť nepotrebuje ničí súhlas k tomu, aby sa rozviedla. Týranie už dávno naštartovalo rozvod; obeť ho potrebuje dotiahnuť iba legálnym spôsobom. Hoci je užitočné mať podporu, obeť nepotrebuje ničí súhlas, aby sa rozviedla – od rodiny, najlepšej priateľky, pastora či poradcu. Nikto z nich s tyranom nežije a nevie, čo prežíva za zatvorenými dverami. V Božích očiach týranie už zničilo manželskú zmluvu a obeť nie je viazaná dodržiavať porušenú zmluvu, keď je jej neustále ubližované.

Sú situácie, kedy obeť nemusí byť pripravená rozviesť sa alebo môže vnímať, že sa z tejto pasce nedá uniknúť. Rovnako, ako by nikto nemal hovoriť obeti, aby sa nerozviedla, nikto by jej nemal hovoriť ani to, aby tak urobila. Toto rozhodnutie by malo byť len na nej, no pomôže, keď sa čo najlepšie pripraví na uplatnenie hraníc a následnú reakciu s vedomím, že sa na to vlastne ani nedá celkom pripraviť. Často je to dlhotrvajúci proces a nijaké rýchle riešenie neexistuje.

Nie si sama

Slobodná vôľa narcistu sa zmeniť nedá a takisto ho nemôžeme donútiť, aby si ctil či rešpektoval hranice obete. Nijaké množstvo poradenstva, modlitieb, dokonca ani sám Boh nemôže zmeniť druhého človeka, ak to sám nechce. Boh nebude jednať proti slobodnej vôli človeka, ináč by šiel sám proti sebe. Narcista musí urobiť rozhodnutie, že sa zmení – no je takmer zaručené, že toto sa nestane. Obeť sa môže chrániť tým, že si zadefinuje hranice a vytvorí si plán, ktorý jej pomôže ich uplatňovať. Týranie ťa nemusí definovať, ale môžu ťa definovať tvoje hranice.

When Boundaries Are Weaponized: Navigating Boundaries in the Midst of Narcissistic Abuse – Esther Company (esther-company.com)