Z traumy sa nedostaneme tým, že sa všetko bude točiť okolo „osobnej zodpovednosti“

Sú ľudia, ktorí ťa budú varovať pred „mysľou obete.“

Povedia ti, aby si sa nedefinovala tým, že si viktimizovaná traumou.

Povedia ti, že keď sa každý deň budeš sústreďovať na traumu, uviazneš v nej.

A veľmi často ti budú hovoriť, aby si „prevzala zodpovednosť“ za svoj život.

Pre nich to znamená NEAKCEPTOVAŤ v nijakom zmysle, tvare či podobe to, že si kedy bola bezmocná – alebo že si aj teraz bezmocná nad určitými vecami.

Preživším sa veľmi často dostávajú prednášky o tomto „nastavení obete.“

Ak na verejnosti povieš, že si prežila traumu – jednoducho to vyjadríš ako fakt – pravdepodobne ti niekto povie, aby si sa prestala hrať na obeť.

Poviem vám, že tí, čo prežili traumu, absolútne nemajú sklony „hrať sa na obeť.“

Jedna z veľkých úloh uzdravovania je REÁLNE vnímať to, koľko kontroly sme kedysi NEMALI – a koľko jej nad určitými symptómami a situáciami NEMÁME ani teraz.

To určite nie je „nastavenie obete.“ TO JE REALITA.

Svoju nedostatočnú kontrolu alebo bezmocnosť nad určitými vecami – minulými a prítomnými – neuznávame kvôli tomu, aby sme sa v tom „váľali“ alebo „uviazli.“

Tieto veci priznávame preto, že ak máme byť reálni v tom, čo môžeme ovplyvniť a do akej miery, nemôžeme sa klamať tým, že „prevezmeme zodpovednosť“ za veci, za ktoré zodpovední nie sme ani sme neboli.

Jedna z vecí, ktoré udržiavajú preživších zaseknutých, je odmietanie vzdať sa fantazírovania o tom, že máme kontrolu nad všetkým alebo že sme zodpovední za to, čo sa nám stalo. Pokiaľ sa tejto fantázie budeme držať, nemôžeme sa reálne uzdravovať – pretože nekonáme reálne.

Poznámka na okraj: Určite sú takí ľudia, ktorí nechcú, aby ste konali na základe reality. Chcú, aby ste sa hanbili za svoje minulé skúsenosti a súčasné symptómy, pretože vás v tomto stave môžu ľahšie kontrolovať.

Ak vás dokážu presvedčiť, že to, čo sa vám stalo, je vaša vina a že symptómy, ktoré teraz prežívate sú dôsledkom toho, že sa „nesnažíte dostatočne“ uzdraviť, vedia, že ste oveľa zraniteľnejší voči ich názorom a náchylnejší na ich požiadavky.

Kultúra absolútne používa zhadzovanie viny na obeť k tomu, aby nás emocionálne manipulovala a ovládala naše správanie.

Pravda je taká, že minulosť sa už stala a ovplyvnila nás presne tak, ako nás ovplyvnila. Prežívame presne to, čo prežívame. Popierať a dištancovať sa od toho, čo sa stalo alebo čo prežívame, nie je „zmocňujúce.“

Keď raz poctivo akceptujeme to, kde sa naozaj nachádzame, čo naozaj riešime a to, že nemôžeme zázračne použiť „osobnú zodpovednosť“ a zrazu mať „pod kontrolou“ premáhajúce symptómy a spomienky… vtedy sa NAOZAJ môžeme začať uzdravovať.

Prvý z Dvanástiach krokov uzdravenia je celý o vyrovnávaní sa s vlastnou bezmocnosťou. Je o priznaní toho, že bojujeme PRESNE s tým, s čím bojujeme – a že nemáme možnosť NEBOJOVAŤ s tým. Dôvod, prečo je Prvý krok prvým krokom je skutočnosť, že nijaká práca na uzdravovaní sa nemôže udiať v štádiu popierania.

Kultúra a niektorí ľudia sa budú snažiť všikanovať vás do „prijatia zodpovednosti“ za situácie a symptómy, ktoré spôsobia iba to, že sa budete cítiť bezmocne a beznádejne.

Postupom času DOKÁŽEME ovplyvňovať svoje symptómy a DOKÁŽEME zmeniť nie fakty z minulosti, ale náš VZŤAH k týmto faktom. Ale aby sme čokoľvek z toho mohli urobiť, musí nám byť celkom jasné, že rozpoznanie uzdravovania z traumy ako hlavného projektu nášho života NIE JE o tom, že „zostaneme zaseknutí.“

Uzdravujeme sa práve preto, lebo NECHCEME zostať zaseknutí – najmä nie v takom „zaseknutí“, ktoré je umožňované fantazírovaním o tom, že viktimizácia je „nastavenie mysle“ a nie skutočnosť, ktorú musíme riešiť.

Dr. Glenn Doyle