Ak má uzdravovanie fungovať, musí fungovať vtedy, keď sme na dne

Vnímam, že ak má uzdravovanie z traumy či závislosti fungovať, nemôže fungovať iba vtedy, keď máme prístup k zdrojom. Nemôže fungovať iba počas dní, keď sa nám nič nechce. Nemôže fungovať iba vtedy, keď máme ten luxus, že máme k dispozícii čas alebo bezpečie. Ak má fungovať, ak sa má udržať, musí fungovať počas tých najhorších okolností.

Je pravdou, že keď máme prístup k zdrojom a bezpečiu, uzdravovanie je o 1000 % ľahšie. Samozrejme, že to tak je. Prístup k zdrojom a bezpečiu všetko tisícnásobne uľahčuje. No nie každý má prístup k zdrojom a bezpečiu.

Nie každý si dokáže zaplatiť za špeciálnu terapiu či liečenie.

Nie každý si môže vybrať v práci voľno, aby chodil na terapiu alebo šiel na liečenie.

Nie každý má ten luxus, aby mohol zavolať sponzorovi vždy, keď mu hrozí recidíva alebo sebapoškodzovanie.

Je veľmi veľa ľudí, ktorí musia dávať dokopy svoj plán uzdravovania počas jazdy – BEZ prístupu k zdrojom a privilégiám, ktoré by robili uzdravovanie ľahším.

Uzdravovanie sa veľmi podobá projektu „urob si sám“. Musí to tak byť.

Dúfam, že raz sa nám podarí vytvoriť svet, v ktorom bude mať viac ľudí reálny prístup k určitým zdrojom. No nemôžeme čakať, kým sa tak stane.

Ak tvoj život teraz ničí trauma alebo závislosť, tvoje uzdravovanie sa musí začať teraz.

Ľudia a domáci miláčikovia, ktorých milujeme a ktorí s nami rátajú, nás potrebujú – a potrebujú, aby sme svoju traumu či závislosti riešili aktívne.

Je veľmi veľa vecí, ktoré ovplyvňujú našu schopnosť uzdravovať sa z traumy či zo závislosti. Peniaze. Zdravie. Schopnosť a neschopnosť. Vek. Spoločenské a silové dynamiky. Dokonca aj to, čo sa deje v kultúre a vo svete.

Prial by som si, aby som vám mohol povedať, že toto je dokonalý svet, v ktorom má každý rovnaké príležitosti pre uzdravovanie z traumy či závislosti – ale, samozrejme, to tak nie je.

Nechcem, aby to kvôli tomu ktokoľvek vzdal.

Stretneš sa s množstvom ľudí, ktorí ti veľmi radi povedia všetky možné dôvody, prečo sa z toho nemôžeš uzdraviť. Majú právo na svoj názor.

Ale nechcem, aby si to vzdala, pretože čelíš niečomu, čo vyzerá ako neprekonateľná prekážka.

Viem. Vôbec to nie je ľahké a je množstvo faktorov, ktoré to robia neskutočne ťažkým.

Ale ty za to stojíš.

To, čo sa ti stalo, nie je tvoja vina.

Nevybrala si si prostredie, v ktorom si vyrastala a nevybrala si si ani svoje genetické predispozície.

Ty aj ja sme dostali karty, ktoré sme dostali. Nevybrali sme si ich. Nechceli sme si ani sadnúť za stôl, aby sme tú hru hrali. Stalo sa to.

No nerobil by som to, keby som si nemyslel, že sú reálne spôsoby, ktorými môžeme pomaličky kráčať smerom k lepšiemu životu – takému, ktorý nie je ovládaný traumou ani závislosťou a ktorý nie je určovaný našou minulosťou ani našimi génmi.

Naše uzdravovanie nemusí byť dokonalé. Vlastne ti garantujem, že také ani nebude.

Zdroje, ktoré nemáme, jednoducho nemáme a všetko, čo môžeme robiť je to, čo robiť môžeme. Ale – zvládneme to!

Deň po dni.

Dr. Glenn Doyle