Ako by mohol byť tyran, keď je to taký milý chlap!

Keď sa jedná o tému domáceho násilia v cirkvi, je veľmi dôležité, aby sme neboli naivní. Ježiš napomínal svojich nasledovníkov, aby boli „múdri ako hadi a nevinní ako holubice“ (Matúš 10:16). Nemali by sme byť paranoidní ani odsudzovační, ale musíme rozpoznávať a mať múdrosť, pokiaľ ide o povahu zla a o taktiky týrania.

Človek, ktorý druhého týra, musí žiť dvojaký život, aby zakryl to, čo robí za zatvorenými dverami. Nejedná sa iba o samotné tyranizujúce správanie; ide aj o falošnú masku, ktorú ukazuje navonok a ktorá mu slúži na zakrývanie reality svedčiacej o tom, kto je vlastne tento človek v súkromí. Toto označuje Nová zmluva ako pokrytectvo.

Tyrani sú často okolím vnímaní ako „milí ľudia“

Musíme chápať, že zlí a tyranizujúci ľudia nie vždy konajú zlo, ktoré je zjavné aj navonok. Zdanlivo milí ľudia sú seriáloví vrahovia a znásilňujú deti. Biblia hovorí, že sám diabol sa snaží vystupovať ako anjel svetla (2 Kor 11:14). Skutočnosť je taká, že keby sa ti zjavil diabol v ľudskej podobe, odchádzal by si zo stretnutia s ním mysliac si: zdá sa to byť veľmi milý človek! Len neskôr by si odhalil jeho pravú tvár.

Žena, ktorá uviazla v tyranizujúcom vzťahu, môže mať problém rozpoznať prirodzenosť toho, čo sa  naozaj deje. Počul som ženy, ktoré opisovali ohavné spôsoby zaobchádzania zo strany svojich manželov a hneď potom dodali: „Ale on je v skutočnosti dobrý človek“ alebo „Viem, že v skutočnosti ma miluje.“ Možno je to snaha veriť v to najlepšie. Možno je to snaha o zvládanie či minimalizovanie týrania. Možno je to snaha nezničiť ilúziu o „dobrom manželstve“ a „dobrom kresťanskom mužovi“. Možno je to snaha nerozprávať o svojom manželovi zle. No chronické týranie a dobrý kresťanský manžel nejdú nijako dokopy.

Skutočnosť je taká, že okolie často vníma tyranov ako „milých ľudí“. Manželka môže mať problém presvedčiť druhých, že jej manžel je tyran, pretože poznajú len jeho vystupovanie na verejnosti. Keď je obrovská priepasť medzi človekom na verejnosti a tým, kto je tento človek v súkromí, máme do činenia s klamstvom, týraním a manipuláciou. Túto realitu opisujú nasledujúce citáty z mojej knihy Odhalené pokrytectvo:

„Notorický tyran nemá v srdci nijaké morálne zábrany, ale vie, že druhí ich majú. Jeho svedomie je otupené, ale vie, že u druhých svedomie funguje. V skutočnosti mu nejde o nasledovanie Boha ani o poslúchanie jeho Slova, ale vie, že druhým presne o to ide. Takže aby mohol fungovať v rodine, cirkvi či spoločnosti, ktorá má morálny kompas a úprimné svedomie, musí nosiť masku, aby medzi nich zapadol. Musí žiť dvojaký život, ktorý skrýva realitu toho, čo má vo svojom srdci. Musí navonok nosiť masku posvätného života, kým v súkromí sa správa diabolsky.

Je dôležité rozumieť, že tyrani sa nesprávajú tyransky ku každému; majú svoje terče, ktoré postupne systematicky ničia. K týraniu dochádza z času na čas v určitých cykloch, čo v obeti vytvára obrovský zmätok. Ak zistíš, že sa niekto správa tyransky, zrejme si budeš myslieť: Ako to môže byť pravda? Veď vyzerá byť taký milý! Toto je podvodná podstata pokrytectva a narcistického týrania.“

Ako prehliadnuť túto fasádu

Tyranizujúci manžel môže byť voči okoliu veľmi milý a láskavý, ale za zatvorenými dverami je to tyran. Aj k tebe môže byť niekedy dobrý a to najmä vtedy, keď sa od teba snaží niečo získať alebo ťa chce presvedčiť, že ťa v skutočnosti miluje. No my musíme túto fasádu prehliadnuť a dlhodobo sledovať jeho vzorce správania a jeho zmýšľanie.

Otázka neznie, či môže byť niekto občas milý alebo si nasadiť dobrú masku. Otázka znie: kto je to, keď sa nikto nepozerá? Aby sme mohli riešiť otázku domáceho násilia v cirkvi, musíme byť ochotní pozrieť sa pod povrch, čo sa tam naozaj deje. Musíme byť ochotní dať nabok svoje domnienky a predpoklady. Ak nie sme ochotní to urobiť, unikne nám realita týrania, ktorá sa pred nami odohráva.

Nenechajme sa oklamať presvedčením, že „milý“ človek nemôže byť tyran. Pozerajme sa za vonkajšiu masku, aby sme videli, čo sa naozaj deje. Učme sa viac o povahe týrania a o tyranizujúcich ľuďoch. Odhaľujme pravdu o domácom násilí v cirkvi, aby sme veci videli jasnejšie a konali spravodlivejšie a tiež aby mohli byť zraňovaní ľudia uzdravovaní!

How Can He Be Abusive if He is Such a Nice Guy? – Esther Company (esther-company.com)