Keď narcisti a umožňovatelia hovoria, že si precitlivelá

Ľudia s vysokou mierou narcizmu usilovne pracujú na tom, aby presvedčili svoje okolie, že ich obete sú len prehnane precitlivelé, keď prezentujú epizódy týrania. Táto forma gaslightingu (zákernej manipulácie) sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi vrátane toho, že narcisti trvajú na tom, že iba žartujú alebo že tí druhí to berú veľmi osobne. Dá sa však naučiť neskočiť im na túto návnadu.

Hovorí ti tvoj partner, rodič, súrodenec či iný člen rodiny, že si príliš citlivá, ak poukážeš na to, že ti ubližuje alebo že ti ublížil niekto druhý? Tu sú niektoré ďalšie frázy, ktoré môže používať s rovnakým skrytým odkazom:

  • Musíš sa trochu obrniť.
  • Nevieš, čo je humor?
  • Prečo berieš všetko tak osobne?
  • Mala by si sa naučiť nebrať to tak vážne.

Nech používajú akékoľvek slová, možno sa ťa hlboko dotýkajú a to najmä vtedy, keď ich počúvaš od svojich rodičov. Možno si roky strávila v zmätku a hanbe v súvislosti s tým, že si taká nedotklivá a príliš ľahko zraniteľná. Možno veríš tomu, že máš naozaj dôvod hnevať sa, no nevieš sa dostať z cyklu bolesti a viny, s ktorými vždy na konci hádky skončíš.

Ak sa hneváš, máš na to dobrý dôvod. Hovoriť druhým, že prehnane reagujú, keď sú obeťami násilia, je tá najbežnejšia forma gaslightingu (zákernej manipulácie), ktorú tyrani a ich umožňovatelia robia. Často je človek, ktorý sa stal obetným baránkom, označovaný ako príliš citlivý, aby ho zdiskreditovali a zmietli zo stola jeho pocity. Keď tyrani svoje činy takto prezentujú, vyhnú sa zodpovedanosti a podkopávajú vnímanie reality obete, takže obeť začne o sebe pochybovať a zdráha sa to označiť ako týranie. Ostatní v rodine to môžu akceptovať či dokonca sa zúčastňovať na obviňovaní obete buď preto, aby sa to neobrátilo proti nim alebo aby si získali priazeň tyrana.

Ako to funguje

Ako pri iných formách gaslightingu, aj tu je rutina „si príliš citlivá“ obyčajne zamaskovaná, aby bol ukrytý jej skutočný zámer aj pozícia narcistu tak, aby za to nemal nijakú zodpovednosť. Tu sú štyri bežné spôsoby ako to robí:

1. Maska „rozumnosti“. Keď narcista zaujme stanovisko toho „rozumného“, umožňuje mu to opísať obetného baránka ako iracionálneho, príliš emocionálne založeného, snáď dokonca hysterického. Takéto stanovisko často zaujímajú muži voči ženám a je podporované inštitucionalizovanými kultúrnymi predsudkami. Realita je taká, že narcistická osobnosť je hypersenzitívna, emocionálne dysregulovaná a plná klamstva. Hovoriť ti, že si príliš citlivá, keď reaguješ na to, že si ponižovaná, kritizovaná alebo keď na teba útočí, je klasická forma narcistickej projekcie.

2. Žartovná maska. Ako lepšie uniknúť pred zodpovednosťou, než zarámovať urážky a výsmech ako žart? Pokiaľ narcista „len žartuje“, je len nevinný komediant, spolu s ktorým sa druhí smejú, kým obetný baránok sa stáva outsiderom, čo nerozumie humoru. Kruté „doberanie“ je príliš rozšírená forma pokorovania v narcistických rodinách a vzťahoch.

3. Maska tvrdého realistu. Narcisti a ich umožňovatelia radi hovoria druhým, že sa musia obrniť, utužiť. To, že sa hrajú na najmúdrejšieho realistu v kontraste s „precitlivelým“ obetným baránkom spôsobuje, že sa cítia nadradení a vyzerajú ako znepokojení popierajúc svoju vlastnú precitlivelosť a tyranizujúce správanie. Pridávajúc k zraneniu aj urážky tyrani času označujú túto stratégiu gaslightingu ako niečo, čo je „pre tvoje vlastné dobro.“

4. Maska sympatizujúceho. Pasívno-agresívna stratégia, bežná medzi skrytými narcistami, sa tvári ako niečo sympatické voči „precitlivelosti“ obetného baránka; zranené pocity sa javia ako niečo, čím prejavuje záujem, zatiaľ čo smeruje negatívnu pozornosť na obetného baránka. V súkromí narcisti často mieria na obetného baránka svoj zmrzačujúci pohľad, poznámky alebo tón a potom v prítomnosti druhých, keď sa obeť nahnevá, prejavujú zúčastnené ohromenie, zmätok. Skrytí narcisti typicky fungujú v rámci vierohodnej popierateľnosti, aby sa zbavili zodpovednosti, keby ich k nej vyzval obetný baránok či niekto iný. Deti lapené v tomto cykle s rodičom, ktorý je skrytý narcista, môžu fungovať celé desaťročia bez toho, aby celkom rozpoznali tyranizujúcu manipuláciu, do ktorej sú namočení.

Ako to zvládnuť

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť týraniu a gaslightovaniu, je limitovať alebo ukončiť kontakt s osobou alebo ľuďmi, ktorí ťa týrajú. No ak nemôžeš odísť z tejto situácie, sú stratégie, ktoré ti pomôžu posunúť sa na lepšiu pozíciu.

1. Prestaň s vysvetľovaním. Patologický narcista prekvitá, keď môže týrať a znehodnocovať druhých a tvoje pokusy vysvetľovať sú úplne zbytočné. Podstata je v tom, že narcistovi sú tvoje dôvody, pocity a vysvetlenia úplne ukradnuté.

2. Nebuď zraniteľná. Narcisti vnímajú zraniteľnosť ako slabosť a príležitosť vykorisťovať alebo útočiť. Čím skôr prestaneš zdieľať svoje najvnútornejšie myšlienky a pocity, tým viac budeš chránená.

3. Nenechaj sa namotať. Je ťažké nereagovať a to obzvlášť vtedy, ak si bola dlhodobo jeho terčom, no zadržať svoje emócie, keď si kritizovaná alebo urážaná, je ten najlepší spôsob ako odzbrojiť narcistu a jeho umožňovateľov. Podstata je, že to robia preto, aby získali tvoju reakciu a ak im toto palivo nedáš, budú ho hľadať inde.

4. Pracuj na sebe. Bola si dlhodobým terčom týrania a pravdepodobne trpíš nízkym sebavedomím, nedokážeš si stanoviť hranice a máš ďalšie symptómy komplexnej traumy. Hľadaj podporu a zdroje, ako sa vzdelávať o narcizme a traume, ktorá je výsledkom narcistického týrania. Ľudia, ktorým na tebe úprimne záleží a chcú pre teba to najlepšie, nebudú brať naľahko tvoje pocity a to ani vtedy, keď sa kvôli nim nebudú cítiť príjemne.

When Narcissists and Enablers Say You’re Too Sensitive | Psychology Today Australia