Do akého stupňa nebezpečenstva to musí dospieť?

Leslie Vernick

Fyzické týranie. Je to jeden z dvoch „veľkých hriechov“, pri ktorých cirkev obyčajne hovorí, že rozvod je akceptovateľný (ten druhý je nevera). No fyzické týranie má určitú postupnosť, tak aké zlé to musí byť predtým, než môžeš odísť? Musíš sa najskôr v cirkevnom zbore ukázať s dvomi monoklami a sadrou na ruke? Čo ak sa ti iba vyhráža, no nikdy na teba nepoložil ruku?

Je veľa žien, ktoré sú rukami svojich partnerov brutálne bité či dokonca zavraždené. Tieto útoky sa nedejú len tak, z ničoho nič. Takmer vždy je vo vzťahu fáza „medových týždňov“, kedy je všetko nádherné. Možno sa kde tu vyskytne hnev, no výbuchy hnevu predstavujú najmä hrozby. Nadávky. Možno nejaká diera v stene či hodená stolička.

Priatelia, keby sa tieto ženy, ktoré spomínam, rozprávali s vami, garantujem vám, že by vám dali rovnakú radu: „Nečakaj na to, kým ťa udrie.“ Príslovia 27:12 hovoria: „Rozvážny človek vidí nebezpečenstvo a skryje sa, neskúsení doplácajú na to, že idú ďalej.“

Ak sa ty alebo niekto iný, koho poznáš, rozhoduje ako ďalej v súvislosti s nebezpečenstvom, v ktorom sa môže nachádzať, použi nasledovný akronym „DANGEROUS“ (anglický výraz pre „nebezpečný“), ktorý ti pomôže rozpoznať, aké kroky je potrebné urobiť:

D – rozvod alebo odlúčenie:

Ak plánuješ odísť od svojho partnera, stupeň nebezpečenstva sa môže ešte zvýšiť. Preto ťa prosím, priprav si dobrú stratégiu pre odchod a tiež bezpečnostný plán. Ďalšiu pomoc môžeš získať od miestnej organizácie pre týrané ženy.

A – alkohol alebo drogy:

Alkohol či drogy nespôsobujú týranie druhého človeka, no znižujú vnútornú kontrolu a zábrany. Ak je tvoj partner tyran a vyhráža sa ti alebo má tieto sklony a tiež užíva drogy či alkohol, stupeň nebezpečenstva sa tým zvyšuje.

N – narcistické tendencie:

Má ten, komu chýba empatia, objektivizuje, používa ľudí a neberie ohľad na ich pocity či dokonca na ich život.

G – zbrane:

Máte doma zbrane? Sú pod zámkom? Sú nabité? Mať k zbraniam ľahký prístup vysoko zvyšuje stupeň nebezpečenstva.

E – emocionálna nestabilita:

Má tvoj partner alebo niekto z jeho rodiny v anamnéze duševnú chorobu? Ak áno, zvyšuje to stupeň nebezpečenstva.

R – vzdor voči autoritám:

Má tvoj partner niekoho, voči komu je zúčtovateľný? Vie sa podriadiť? Ak má vzdor voči autoritám, naznačuje to vyššie riziko nebezpečenstva.

O – iné násilné správanie:

Bol v minulosti násilný? Ublížil domácim zvieratám alebo iným zvieratám? Ak áno, zvyšuje to stupeň nebezpečenstva.

U – nepredvídateľný Dr. Jeckyll / Mr. Hyde:

Vedie tajný život, ktorý vidíš iba ty? Správa sa ináč na verejnosti a ináč doma? Ak áno, zvyšuje sa tým stupeň nebezpečenstva.

S – Samovražedné a vražedné hrozby:

Kedykoľvek sa tyran vyhráža, že si vezme svoj vlastný život alebo vezme život niekomu inému, je nutné brať to vážne.

Priateľka, nezatváraj oči pred informáciami, ktoré máš pred sebou. Ak si zažila alebo zažívaš jedno či viac z týchto varovaní, maj sa na pozore. Boh ťa varuje tak, ako varoval Jozefa, že dieťa Ježiš je v nebezpečenstve kvôli kráľovi Herodesovi.

Prosím, vedz, že nikdy nie je sebecké ani nesprávne chrániť seba alebo deti. Neignoruj tieto varovné signály. Boh ti daroval jeden vzácny život. Dobre ho chráň!