Ako pastori spoza kazateľní umožňujú domáce násilie

Nehovoriť o domácom násilí z kazateľní znamená umožňovať domáce násilie. Byť ticho, keď máme hovoriť, je umožňovanie. Pastieri zradili ovce, keď v laviciach čakajú na objasnenie a nádej, no nič z toho neprichádza.

Pastori, vodcovia, autori, influenceri – práca je pripravená!

1. Potrebujeme hovoriť o skutočnosti, že niektorí ľudia žijúci v manželstve sa zaujímajú iba o manželské výhody a urobia všetko preto, aby ich dostávali aj naďalej.

Urobia naozaj všetko, aby zostali v manželstve vrátane toho, že sa budú tváriť, ako sa chcú zmeniť, hoci v skutočnosti to tak vôbec nie je. Nemajú žiadny záujem prevziať akúkoľvek zodpovednosť vo vzťahu. Manželstvo chcú len preto, aby im zabezpečovalo ich nezdravé a toxické presvedčenia, myslenie a správanie.

2. Musíme jasne hovoriť, že v manželstve nemá Kristov charakter a slušnosť zahynúť (Rim 8:5-9, 12-13; Ž 1:1-3). Musíme hovoriť o dopadoch zanedbávania, týrania, nevery, neúcty, podvodov, závislostí a chronickej nezrelosti.

3. Potrebujeme hovoriť o klamnom tvrdení, že Boh nenávidí rozvod a objasniť, že oveľa viac než rozvod nenávidí týranie (Malachiáš 2).

4. Potrebujeme hovoriť o hraniciach a vysvetliť, že láska bez hraníc nie je láska. Musíme artikulovať, ako láska bez hraníc ničí dušu obete a podporuje nezdravých toxických ľudí.

5. Musíme hovoriť o rovnosti a vzájomnosti v manželstve a o tom, že základom je vzájomná podriadenosť oboch partnerov (Ef 5:21). Je to jeden zo spôsobov, ako prestať umožňovať domáce násilie spoza kazateľní.

6. Musíme hovoriť pravdu o nerobení pokánia (resp. o falošnom pokání) a zatvrdnutých srdciach: o tom, že niektorí ľudia o sebe prehlasujú, že nasledujú Krista, no ich diabolské skutky hovoria niečo iné (Rim 8:5-9, 12-13). Biblia nehovorí, že máme prikrývať zatvrdnuté srdcia a falošné pokánie/žiadne pokánie ešte „väčšou láskou a odpustením“, modlitbou, vierou, spoločenstvom či dlhodobým utrpením.

Božie slovo je jasné: zlého, skazeného človeka máme vylúčiť; dokonca s takým nemáme ani jesť (1 Kor 5:9-13) a so skutkami tmy nemáme mať nič spoločné – máme ich odhaľovať (Ef 5:3-13).

7. Potrebujeme hovoriť o tom, že veriace spoločenstvá sú magnetom pre sexuálnych násilníkov a o tom, ako chrániť zraniteľné deti.

Prvoradé je bezpečie

Keď 30% žien čaká, že z kazateľní zaznejú slová nádeje vedúce k bezpečiu, keď jedno zo štyroch nábožensky založených manželstiev márne čaká na jasnú odpoveď, je to úplné opustenie zodpovednosti zo strany pastierov, ktorí o tom nehovoria a nezaoberajú sa nekonečným terorom a zmätkom.

Domáce násilie je v kresťanských spoločenstvách skutočný problém.

A dokiaľ nebudeme kázať o zničujúcich vzťahových vzorcoch rovnako ako kážeme o „bežných manželských problémoch“, budeme mať naďalej účasť – či už vedome alebo nie – na ničení Božích detí.

Páchatelia zla sú medzi nami. Hovorí to Biblia. A nemôžeme sa dlhšie tváriť, že nám Biblia nehovorí nič o tom, čo s nimi máme robiť.

Umožňovanie domáceho násilia: Zdroje, ktoré kresťanom pomôžu rozpoznať týranie a riešiť ho:

Poznámka k prekladu – nasleduje zoznam dostupných zdrojov v angličtine: v prípade záujmu si môžete rozkliknúť originál článku a pozrieť si uvedené zdroje.