Tri dôvody, prečo kresťania zlyhávajú v starostlivosti o obete domáceho týrania

Domáce násilie je hrozná vec. Väčšina ľudí by povedala, že ak by vedeli o akomkoľvek
prípade týrania v ich cirkevnom zbore, určite by sa proti nemu postavili a pomohli by obeti tak, ako
by najlepšie vedeli. Smutná realita je však taká, že je veľmi veľa ľudí, ktorí znášajú týranie rukami
svojho partnera, no nikdy nedostali potrebnú pomoc od svojho zboru. V mnohých prípadoch práve
cirkev ich bolesť ešte znásobila. Dr. Diane Langberg povedala:
„Kedy sme si začali myslieť, že tolerovanie domáceho týrania je zbožné? Keď sú Boží ľudia
poslušní, karhajú tyranov a bránia bezmocných; nanešťastie my často karháme bezmocných a
chránime tyranov.“
Prečo sa to deje? Sú ľudia naozaj takí chladní, že zámerne ubližujú alebo ignorujú niekoho,
kto trpí? Niekedy sú medzi ovcami naozaj vlci, ktorých zámerom je ničiť. Ako sa píše v Sk 20:28-
30:
Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli
Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, že po mojom odchode vniknú
medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú
hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu.
Niekedy sú vodcovia zapredaní nájomníci, ktorí namiesto toho, aby chránili ovce, utekajú pred
problémami. Ako hovorí Ján 10:12-13:
Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká.
A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier.
Poznám svoje a moje poznajú mňa.
V týchto prípadoch „sekundárne ubližovanie“ obetiam vychádza z chladného srdca. No
okrem týchto prípadoch aj dobrí ľudia s dobrými zámermi môžu v starostlivosti o obete týrania vo
svojom zbore zlyhať. Ak si jedným z tých dobrých ľudí, ktorí chcú naozaj pomáhať druhým,
pomôže ti, keď budeš vedieť o potenciálnych nástrahách, aby si sa im vyhol.

 1. O týraní nemáš správne vedomosti
  Je niekoľko spôsobov, vďaka ktorým môže byť cirkevný zbor v starostlivosti o obete týrania
  neefektívny. Po prvé – ľudia v cirkvi ani netušia, ako často dochádza v cirkvi k týraniu. Veľakrát
  som počula obmenu tejto frázy: „Bol by som prvý/á, kto by obeti týrania pomohol, keby som ju
  poznal/a.“ Takéto myslenie vychádza aspoň sčasti z rozšíreného mýtu, že domáce násilie sa
  vyskytuje najmä v určitej demografickej skupine. Niektorí ľudia si myslia, že k nemu dochádza
  v chudobných štvrtiach a v domácnostiach, kde zúrivý alkoholik bije svoju ženu a deti. (Tomuto
  stereotypu som verila aj ja.)
  No k domácemu týraniu dochádza znepokojivo často za zatvorenými dverami domovov
  ľudí, ktorých poznáš. Niektorí ľudia, s ktorými v nedeľu ráno v zbore spievaš chválospevy, idú
  domov a popoludní týrajú svoju partnerku/partnera. Keď kráľ Dávid opisoval týranie, ktoré zažíval
  od svojho utláčateľa; nebol to nepriateľ či cudzí človek, ktorý ho týral. Bol to niekto, s kým „chodil
  do Božieho domu“ (Žalm 55:12-14). Ježiš dal svojim nasledovníkom nové prikázanie, aby sa mali
  radi (J 13:34), no medzi ľuďmi v cirkvi boli ľudia, ktorí to nerobili (1 J 2:9-11). A dnes je to
  rovnaké. Do cirkvi chodia ľudia, ktorí spievajú a modlia sa, no voči svojmu partnerovi sa
  nesprávajú podľa charakteristík lásky, zapísaných v 1 Kor 13. Ústami Boha uctievajú, no ich srdcia
  sú od neho vzdialené (Mt 15:8). Možno rozmýšľaš, že keď je násilia v cirkvi toľko veľa, prečo si si
  ho nikdy nevšimol. Ak hľadáš dôkazy v podobe modrín či monoklov, asi ho nenájdeš. Ak sa ti to
  zdá nemožné, rozmýšľaj o skutočnosti, že domáce násilie nie je o jednotlivých incidentoch

fyzického násilia, ale o vzorci moci a kontroly, ktorý jeden partner uplatňuje nad druhým. Podľa Ef
5:18 sa od veriaceho neočakáva, že má druhých kontrolovať ani ovládať, ale že má byť
kontrolovaný, ovládaný Svätým Božím Duchom. No je mnoho kresťanov, na ktorých nie je zjavné
ovocie lásky, nežnosti, krotkosti atď. (Gal 5:22) voči svojmu partnerovi, pretože ich viac zaujíma
uplatňovanie kontroly než to, aby boli kontrolovaní či ovládaní Duchom. Možno nevidíš, že by do
zboru chodili ženy s monoklami. Namiesto toho sú tam ženy, ktoré prídu domov z bohoslužieb a
dostávajú zničujúce lekcie od manželov, pretože príliš veľa rozprávali alebo si podali ruku s
nejakým mužom. Cestou domov manžel šoféruje veľmi riskantne, aby svoju manželku zastrašil a
primäl ju tak k „lepšiemu správaniu.“ Sú ženy, ktoré celú noc nespali, pretože majú malé deti a ich
manžel im nedovolí, aby si popoludní na chvíľku zdriemli, pretože „miesto ženy je v kuchyni“ a
urobí najlepšie, keď bude obed včas na stole; ženy, ktoré počúvajú odporné nadávky od manžela
kvôli tomu, že nedeľný obed nie je dochutený podľa jeho predstáv. Tieto ženy sú deň čo deň ubíjané
miliónmi nepatrných spôsobov. A hoci na nich nie sú viditeľné modriny, umierajú pomalou smrťou
v dôsledku toho, že ich telo a duch sa v dôsledku stresu podlamujú. Cirkev zlyháva v starostlivosti o
obete, pretože hoci sedia v jednej lavici s tyranom a jeho obeťou, neuvedomujú si, čo vidia.
Ďalší typ nevedomosti, ktorý bráni cirkvi v pomoci obetiam je nevedomosť o tom, ako tyran
funguje. Dôsledkom toho je neznalosť o tom, ako pomôcť obeti byť v bezpečí. Tyrani sú majstrami
manipulácie. „Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť“ (Ž 10:7).
Urobia všetko, čo sa dá, aby vyzerali ako neviniatka a aby ich obeť vyzerala ako šialená. Ak si
uvedomia, že niekto ich „prekukol“, so slzami budú „robiť pokánie“ a sľubovať, že sa zmenili.
Cirkev potom uverí, že už je všetko v poriadku a obeť prestanú chrániť. No pokánie tyrana je iba
naoko. Neverí, že by si Boh čo i len povšimol jeho prevrátené správanie (Ž 10:11).
A nakoniec – hoci by sa možno ľudia v cirkvi chceli o obete starať, často vôbec netušia ako
to robiť. Mnohí vnímajú svoju úlohu ako úlohu záchrancu, ktorý tam nabehne a obeť „zachráni“.
Počas tohto procesu obeti nariadia, čo má robiť: „Musíš odísť!“, „Musíš bývať tu!“, „Musíš si tu
nájsť prácu!“ Hoci to môžu robiť s cieľom obeti pomôcť, oberajú ju tým o autoritu a schopnosť
robiť vlastné rozhodnutia. Keď Peter povzbudzoval starších, aby sa starali o Božie stádo, vravel im,
že nad nimi nemajú vládnuť (1 Pt 5:3). Rovnako by žiadny kresťan nemal uplatňovať vládu nad
druhým, hoci by to bolo v mene starostlivosti o neho. Možno ste presvedčení, že urobiť rozhodnutie
namiesto nej je pre jej dobro, no tyran jej hovoril to isté. Nepotrebuje ujsť pred jedným
kontrolujúcim človekom kvôli tomu, aby bola ovládaná druhým. Snaha pomôcť je chvályhodná, ale
nedovoľte, aby vaša nevedomosť tento cieľ sabotovala a spôsobila opačný účinok. Namiesto toho
môžete navrhnúť pomoc niekoho, kto sa v problematike domáceho násilia vyzná a dovoliť, aby ju
týmto ťažkým procesom previedol.

 1. Stojí v ceste pomoci zlá teológia?
  Posledný dôvod, prečo cirkev zlyháva v starostlivosti o obete je skutočnosť, že často majú v
  ohľade na určitú tému zlú teológiu. Predhadzujú sa určité frázy, ktoré umlčia bolesť obete a naučia
  ju ignorovať spôsobenú ujmu:
   Odpusť a zabudni.
   Nebuď zatrpknutá.
   Neohováraj svojho manžela.
   Najprv si vyber triesku zo svojho oka.
   Kresťania nemôžu mať hranice, je to neláskavé.
   Tvoj strach je hriešny.
   Pamätaj, že si zasluhuješ peklo, takže toto je lepšie než to, čo si naozaj zaslúžiš.
   Nie je to o tebe.
   Musíš milovať svojich nepriateľov.
   Pamätaj, že tvoj najväčší problém je tvoj vlastný hriech.
   Musíš nastaviť druhé líce.

 Musíš byť ochotná pre Krista trpieť.
 Musíš by ochotná vzdať sa svojich práv.
Ak sú obeťou ženy, je tam ešte ďalšia vrstva názorov, ktorá môže spôsobiť, že cirkev jej uverí oveľa
ťažšie a takisto pomôcť bude ešte ťažšie:
 Ženy sú založené príliš emocionálne.
 Ženy sú zradné.
 Ženy sú pomstychtivé.
 Ženy spôsobujú, že sa k nim ich manželia správajú zle, pretože sa im nepodriaďujú
dostatočne.
 Ženy spôsobujú, že ich manželia zrádzajú, pretože dostatočne nenapĺňajú ich sexuálne
potreby.
A sú ďalšie frázy, ktoré ľudia neprestajne opakujú bez toho, aby uvažovali, či je to naozaj pravda.
Napr.:
 Vždy sú na to dvaja. (Aby manželstvo fungovalo, naozaj sú potrební obidvaja; na jeho
zničenie stačí jeden.)
 Boh nenávidí rozvod. (Boh však nenávidí týranie a zradu, ktoré rozvod spôsobili.)
 Ako si si ustlala, tak budeš spať. (Nikto si nevolí týranie. Tyran sa rozhodol vykorisťovať
svoju obeť a úlohou cirkvi je chrániť utláčaných.)
Starať sa o obete znamená, že si budete musieť premyslieť svoje názory a presvedčenia,
ktoré im ubližujú. Boh volá neskúsených k múdrosti (Pr 8:5). Prijímanie múdrosti od Pána vás bude
viesť k odmietnutiu arogantných postojov, ktoré predpokladajú, že viete všetko (Pr 8:13). Ak sa
rozhodnete nevzdelávať sa, napochodujete priamo do manipulatívnej pavučiny tyrana. Ich klamné
taktiky zahŕňajú prekrúcanie Písma pre svoj vlastný prospech. Musíte si pestovať silnú schopnosť
toto klamstvo rozpoznať a poraziť ho pravdou. Príslovie 22:3 hovorí: „Rozvážny človek vidí zlo a
ukryje sa, neskúsení idú ďalej a doplatia na to.“

 1. Si ochotný vystúpiť zo svoj komfortnej zóny?
  Toto môže byť veľmi ťažké – emocionálne aj fyzicky. Z emocionálneho hľadiska si ochrana
  obete prirodzene bude vyžadovať karhanie tyrana. Keď ste mali dojem (možno celé roky), že obaja
  sú rovnako dobrí ľudia, prirodzenou reakciou je snaha správať sa k obom rovnako. Je nebezpečené,
  keď veríte, že mať rád oboch znamená správať sa k nim rovnako. Kresťania majú odhaľovať skutky
  tmy, nemať na nich účasť (Ef 5:11) a vyhýbať sa ľuďom, ktorí majú cudzoložný, týrajúci či
  modlársky charakter (1 Kor 5:11). Náležite sa starať o obeť znamená opustiť svoju komfortnú zónu
  tým, že uveríte pravde o tyranovi a urobíte kroky k bezpečiu jeho obete. Žalm 10:17-18 hovorí:
  Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho. Brániš právo
  siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach.
  Ak máte byť partnerom s Bohom v jeho spravodlivom zápase o nastolenie spravodlivosti voči
  utláčaným, môže si to vyžadovať, aby ste sa postavili proti niekomu, koho ste dovtedy považovali
  za bezúhonného člena cirkvi alebo dokonca za osobného priateľa.
  Aby ste sa dobre postarali o obeť týrania, takisto musíte vystúpiť z fyzickej zóny komfortu.
  Počúvať obeť a učiť sa, ako jej najlepšie pomôcť, si bude vyžadovať váš čas. Vstúpiť do bolesti
  toho druhého vám môže spôsobiť bezsenné noci a emocionálny chaos. Poskytnúť útočisko
  niekomu, kto potrebuje bezpečné miesto, vám môže spôsobiť nepríjemnosti. Podporovať niekoho,

kto sa usiluje nanovo vybudovať zničený život, si môže vyžadovať, aby ste mu pomohli finančne.
No všetko toto sú veci, o ktoré nás žiada Kristus:
Plakať s nimi (Rim 12:15).
Niesť ich bremená (Gal 6:2).
Podporovať vdovy a siroty (Jak 1:27).
Mať radi jedni druhých tak, ako nás mal rád Kristus (J 15:12).
Zabezpečovať fyzické potreby druhých veriacich (Rim 12.13; Jak 2:15-16).
1 J 3:16-18 hovorí:
Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za bratov. Ak
však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom
môže byť Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo.
Ako vo vás môže byť Božia láska, ak nedávate zo svojho, aby ste naplnili potreby druhých?
Správať sa k druhým tak, ako chceme, aby sa správali k nám (Mt 7:12) si vyžaduje, aby sme sa vžili
do ich kože.
Rozmýšľajte, ako by ste sa cítili v cirkevnom zbore – na mieste, ktoré by malo byť pre vás
útočiskom – ktorý by nemal predstavu ako rozpoznať alebo reagovať na vaše potreby, keby ste sa
nachádzali v emocionálnom či fyzickom nebezpečenstve.
Rozmýšľajte, ako by ste sa cítili, keby vám zbor mohol pomôcť, no kvôli obavám o svoj
komfort by sa správal ako kňaz či Lévita a nie ako Dobrý Samaritán. Rozmýšľajte, ako by ste sa
cítili, keby bol zlomený váš duch aj vaše telo, no vaši utešitelia by trvali podobne ako Jóbovi na
tom, že musíte vo svojom živote hľadať hriech.
Ježiš sa počas svojej služby pozeral na ľudí so súcitom. Keď videl ako niekto trpí,
nepovedal: „Možno keby si lepšie dodržiavala zákon, nestalo by sa ti to.“ Nie, Ježiš s nimi plakal a
ponúkal im hojnosť milosti, nádeje a odpočinku. Modlím sa, aby Božia cirkev reagovala na tých, čo
trpia, podobne. Keď si budeme vedomí potenciálnych nástrah, o ktoré môžeme zakopnúť, môžeme
používať múdrosť, aby sme sa im vyhli. Potom môžeme urobiť praktické kroky, aby sme aktívne
bránili utláčaných a stáli im po boku.
https://heresthejoy.com/2022/06/3-reasons-christians-fail-to-care-well-for-victims-of-domestic-
abuse-guest-post-by-maryellen-
bream/?fbclid=IwAR3ybKy4EvOWSZGi0Ixc9jpVfPvG_ScT2DHqejGoIsY9uazD777sCVJMY4o