Títo ľudia nerobia pokánie

Čítam kázeň Johna Bunyana s názvom: Neplodný figovník. Ako viete, zastávam názor, že domáci tyran/sociopat, ktorý sa maskuje ako kresťan, nikdy nerobí pokánie. Nikdy. Príležitostne sa obete takýchto ľudí na mňa hnevajú a trvajú na tom, že „ich Boh“ je dosť veľký, aby kohokoľvek zachránil. No sú veci, ktoré ani Boh nemôže urobiť a neurobí ich – napr. nezachráni diabla. Boh nezachráni človeka, ktorý odmieta robiť pokánie – ako faraón. Bunyan má rovnaký názor. Počúvajte, čo hovorí na adresu neplodného figovníka – t. j. kresťana bez ovocia, ktorý sa vtlačil do Kristovej cirkvi:

Neplodný figovník. Dokážeme si predstaviť, že tí, čo nosia takúto masku, niekedy ľutovali svoju pýchu? Alebo že tí, ktorým sa páči tento svet, niekedy ľutovali svoju žiadostivosť? Alebo tí, čo majú zhýralé oči, robili niekedy pokánie zo svojich telesných žiadostí? Kde je ovocie pokánia týchto ľudí? Nie, neoznamujú radšej svetu, že urobili pokánie z toho, že vyznali Krista? Ich pýcha hovorí, že oľutovali svoju pokoru. Ich žiadostivosť vyhlasuje, že sú unavení zo závislosti na Bohu. Kde je tvoje ovocie, neplodný figovník?

                                                                                               John Bunyan: Neplodný figovník

Jedna vec je, keď vďaka Božej práci a volaniu robí hriešnik, ktorý nikdy nebol pokrytcom v Kristovej cirkvi, pokánie. Avšak niečo celkom iné je hriešnik, ktorý celé roky predstiera, že je kresťan, no podobne ako farizeji je iba obieleným hrobom plným smradľavých hnijúcich kostí.

Tento druh hriešnika, tento tyran, tento sociopat, ktorý nosí masku významného svätca, nikdy nerobí pokánie. Na rozdiel od Saula z Tarzu, ktorý bol kedysi farizej a potom sa z neho stal apoštol Pavol, títo zlí ľudia sú „svätí“ iba vtedy, keď im vyhovuje nosiť masku. No za oponou maska padá a sú tým, kým naozaj sú – zlým a diabolským človekom. Pavol žil v ignorantstve viery predtým, než sa ho zmocnil Kristus a zachránil ho. Nikdy nenosil masku pokrytca.

Jeff Crippen