Ako zareaguje, keď odídeš

Keď nazbieraš dostatok odvahy a od tyrana odídeš, môžeš očakávať nasledovné:

1. Falošné sľuby a krokodílie slzy: zrazu sa ospravedlňujú, zrazu majú výčitky svedomia – „všetko idú nahradiť“. Lenže ľudia sa nemenia len preto, že to povedia – k zmene môže dôjsť iba vtedy, keď preberú zodpovednosť za všetko svoje minulé správanie a začnú na sebe pracovať – je to dlhodobý proces. Šanca, že sa zmení človek, ktorý má narcistickú poruchu osobnosti, je takmer nulová; žiadne vyhlásenia a ospravedlnenia neznamenajú, že sa naozaj zmenia. Mnohí z nás sa k narcistovi, žiaľ, vrátili a zistili iba jedno: že cyklus zneužívania sa po každom návrate iba zhoršuje.

2. Povedia ti, že aj tak to už chceli ukončiť – pretože nemôžu dovoliť, aby bolo otrasené ich ego a musia mať posledné slovo: takže nie ty si ich nechala, to oni teba nechali. Ak sa to stane a ty im začneš vysvetľovať, že to tak nebolo, že si musela odísť kvôli tomu, ako sa k tebe správali – dávaj si pozor: budú ťa znovu namotávať; dávaj si veľký pozor, aby si sa nenechala vtiahnuť späť.

3. Budú ťa stopovať, sledovať, obťažovať a napádať – môžu prosíkať, plakať, vyjednávať, zneužívať, vyhrážať sa slovami aj činmi – PROSÍM, PROSÍM, PROSÍM: MUSÍŠ PRACOVAŤ NA TOM, ABY SI SA ZBAVILA STRACHU A VYBUDOVALA SI PORIADNE HRANICE. KAŽDÝ ČLOVEK MÁ PRÁVO NA TO, ABY NEBOL OBŤAŽOVANÝ A ZASTRAŠOVANÝ!!!

4. Potrestá ťa. Bude útočiť na to, čo je pre teba dôležité: napr. zoberie ti to, čo ti patrí, bude druhých obracať proti tebe, odstrihne ťa od peňazí atď. Narcista je schopný každej špinavosti. Keď ťa bude špiniť, najlepšie je ignorovať to, nebrániť sa proti tomu. Ak sa potrebuješ brániť, musíš sa zbaviť strachu zo špinavej kampane, zostaň pokojná a čestná. Keď takto budeš postupovať, jeho špinavá kampaň sa čoskoro rozsype.

5. Nahradí ťa niekým iným a dá ti to vedieť. Je veľmi dôležité uzdraviť sa z toho, že si bola nemilovaná. Uisťujem ťa, že keď sa tak stane, nebudeš voči nemu pociťovať nič, len súcit.

6. Buď pripravená – to je veľmi dôležité. Pamätaj, že narcista presne vie, kam má udrieť – tam, kde ťa to bude najviac bolieť, kde to v tebe vyvolá zmätok, kde ťa vie najviac namotať – presne toto bude robiť. Najlepšia vec, ako na to byť pripravený, je zamerať sa na uzdravenie svojho vnútra.

(M. T. Evans – voľný prepis videa)https://www.youtube.com/watch?v=4X3yPO9haBY&fbclid=IwAR10ZXZJSOg_yj_LN3ci4VfmKnGCPpkGhTIjHQky3Nwxp9vNmKw6_HkuzSI