Ako rozmýšľa

Často počujeme výraz narcis, narcista, ale čo to v skutočnosti znamená? Je to iba púhy opis niekoho, kto je rád stredobodom pozornosti alebo kto má rád svoj výzor? Alebo je za tým niečo viac? Psychiatrická literatúra definuje narcistov ako ľudí, ktorí majú konkrétne črty, napr. pocit akejsi nárokovateľnosti alebo vyžadovanie nadmerného obdivu. No akí sú naozaj narcisti v bežnom každodennom živote?

Každý, kto žije alebo pracuje s narcistom, ti to povie: Narcisti vnímajú samých seba v porovnaní s druhými úplne odlišne, t. j. prednostne a spôsobujú, že tí ostatní okolo nich vnímajú samých seba ako menejcenných. A ešte niečo viac: Všetko musí byť o narcistovi. Nevadí nám, že 2-ročné dieťa potrebuje neustálu pozornosť. Pre jeho vek je to primerané. No keď sa rovnakej pozornosti dožaduje 40-ročný človek a keď ju dosahuje na náš úkor, tak nám to vadí.

Narcisti robia obete z ľudí okolo nich iba tým, kým sú a to sa nezmení. Tento výrok sa ti môže zdať extrémny, až kým nebudeš počúvať príbehy ľudí, ktorí sú narcistom viktimizovaní. Až vtedy si uvedomíš, aké toxické môžu byť vzťahy s týmito ľuďmi.

Pracuj pre narcistického šéfa a on spôsobí, že fyzicky či psychicky ochorieš. Ži s takým človekom a môže to byť oveľa horšie. V mojej knihe Nebezpečné osobnosti som sa rozprával s množstvom ľudí, ktorí boli obeťami narcistických osobností. Keď som počúval množstvo príbehov o ukradnutom detstve, deštruktívnych manželstvách a komplikovaných vzťahoch, opakoval sa tam ten istý refrén: Narcisti vnímajú samých seba ako veľmi špeciálnych a na nikom inom im nezáleží. Na nikom. Po čase správanie, ktoré je výsledkom ich patologických čŕt, spôsobí obrovské utrpenie.

Od ich obetí som sa naučil lekcie, ktoré vás nenaučí nijaká lekárska kniha a sú to lekcie pre každého z nás.

Ako narcisti vidia samých seba

1. Milujem seba a viem, že ma miluješ aj ty. V skutočnosti ma miluje každý. Neviem si predstaviť niekoho, kto by ma nemiloval.

2. Nemám potrebu ospravedlniť sa. No ty ma musíš chápať, akceptovať a tolerovať bez ohľadu na to, čo urobím alebo poviem.

3. Na tomto svete existuje niekoľko mne rovnocenných ľudí, no zatiaľ som ani jedného z nich nestretol. Som najlepší _________ (manažér, podnikateľ, milenec, študent atď.).

4. Väčšina ľudí sa mi nemôže rovnať. Keby som to nemal pod palcom, ostatní by to nezvládali.

5. Cením si pravidlá a záväzky, no tie sa týkajú vás, pretože ja nemám čas ani potrebu sa nimi riadiť. Okrem toho pravidlá sú pre priemerných ľudí a ja ich neprekonateľne prevyšujem.

6. Dúfam, že si vážiš všetko, čím som a všetko, čo som pre teba urobil – lebo som úžasný a bezchybný.

7. Prial by som si, aby sme mohli byť rovnocenní, ale nie sme a nikdy nebudeme. Neustále ti budem pripomínať, že som ten najmúdrejší v miestnosti a že som bol dobrý v škole, v podnikaní, ako rodič atď. – a musíš mi byť vďačný.

8. Možno sa zdám arogantný a povýšenecký a to je v poriadku; nemôžem byť vnímaný tak, že som ako ty.

9. Očakávam, že mi budeš neustále oddaný bez ohľadu na to, čo urobím. No ty nečakaj, že ti budem nejakým spôsobom oddaný.

10. Budem ťa kritizovať a očakávam, že to budeš akceptovať, ale ak ma budeš kritizovať ty – najmä na verejnosti, padne na teba môj zúrivý hnev. A ešte jedna vec: Nikdy ti to nezabudnem a neodpustím a pomstím sa ti – zo svojich zranení si robím zbierku.

11. Očakávam, že sa budeš zaujímať o to, čo som dosiahol a o to, čo ti chcem povedať. Ja sa – na druhej strane – o teba vôbec nezaujímam, ani o tvoje úspechy, takže odo mňa nečakaj nijaký záujem ani zvedavosť. Je mi to úplne jedno.

12. Nie som manipulátor, iba mám rád, keď sa veci robia po mojom bez ohľadu na to, koľko nepríjemností to spôsobuje druhým alebo ako sa kvôli tomu cítia. Je mi jedno, ako sa druhí cítia – pocity sú len pre slabých.

13. Neustále očakávam vďačnosť – aj za tie najmenšie veci, ktoré robím. Pokiaľ ide o teba, očakávam, že urobíš všetko, čo ti poviem.

14. Stýkam sa iba s tými najlepšími ľuďmi a úprimne – väčšina tvojich priateľov medzi nimi nie je.

15. Keby si len robil to, čo ti poviem, všetko by bolo lepšie.

Ako si dokážeš predstaviť, nie je ľahké žiť alebo pracovať s niekým, kto takto rozmýšľa alebo sa takto správa. Skúsenosť tých, ktorí to zažili, nás učí nasledovné (a ak si nezapamätáš nič iné, pamätaj si toto): Narcisti preceňujú seba a znehodnocujú iných, čo znamená teba. Nikdy s tebou nebudú jednať ako s rovnocenným, nikdy ťa nebudú rešpektovať a časom ťa nevyhnutne znehodnotia, aby mohli nadhodnotiť seba.

Tolerovanie narcistickej osobnosti

Poznať črty narcistickej osobnosti a toho, ako vnímajú samých seba je užitočné, no rovnako užitočné je vedieť, čo sa stane, ak s nimi budeš v styku. Niektorí ľudia, ako ich deti, blízki príbuzní či starší ľudia nemusia mať na výber. V iných prípadoch je to na priateľoch, príbuzných, učiteľoch, koučoch, známych a kolegoch, aby týchto ľudí (obete) čo najlepšie podporovali.

Ale sú aj takí, ktorí sa to rozhodli vydržať – kvôli financiám, okolnostiam alebo preto, že sú s nimi v komplikovanom vzťahu či manželstve. Týchto varujem: Draho za to zaplatíte. Hovorím to na základe skúseností a na základe rozhovorov s mnohými obeťami. Tí, ktorí sa rozhodnú žiť alebo pracovať s narcistickou osobnosťou, musia byť pripravení akceptovať nasledovné:

1. Akceptuj, že nie ste rovnocenní, pretože narcisti si myslia, že im rovnocenní neexistujú.

2. Tie pocity neistoty, zdesenia, neuveriteľnosti či nesúladu sú skutočné a budú pokračovať aj naďalej.

3. Keďže narcisti seba preceňujú, teba budú podceňovať. Počítaj s tým, že budeš neustále degradovaný.

4. Bude s tebou rozprávať a zaobchádzať spôsobmi, aké si si nikdy nedokázal ani len predstaviť a bude od teba očakávať, že to budeš tolerovať.

5. Narcista potrebuje, chce a túžiť byť vždy prvý – bez ohľadu na to, koľko nepríjemností ti to spôsobí.

6. Buď pripravený na to, že sa v okamihu zmení a bude k tebe ľahostajný a nepriateľský, akoby na nijakých pozitívnych interakciách z minulosti nezáležalo. Keď to zrazu urobí, budeš spochybňovať svoj zdravý rozum, no toto sa stane tvojou realitou.

7. Keď sú narcisti milí, vedia byť veľmi milí; no ak sa stále cítiš neistý, je to preto, lebo je to iba divadlo, nie skutočné city. Tá milota je iba nástroj pre spoločenské prežitie – je to prostriedok na získanie toho, čo chcú, je to ako potreba kladiva na zavesenie obrazu.

8. Budeš hltať narcistovu láskavosť, pretože tú nezažiješ často. No táto jeho láskavosť je povrchná, slúži iba pre jeho prospech.

9. Buď pripravený na narcistove bičovanie a to nie len hnevom, ale silnou zúrivosťou. Bude na teba útočiť a zničí tvoju dôstojnosť.

10. Morálka, etika a láskavosť sú iba slová – narcisti ich ovládajú majstrovsky, ale iba z praktických dôvodov, nie preto, lebo to je niečo slušné a primerané.

11. Narcisti klamú bez toho, aby ich nejako znepokojovala pravda, pretože lži sú užitočné pre ovládanie a manipulovanie iných. Keď ich pri tom nachytáš, povedia, že si to ty, kto klame alebo kto sa mýli alebo že si ich nesprávne pochopil. Priprav sa na takéto útoky a na protichodné tvrdenia.

12. Zdá sa, že dokážu hovoriť iba o sebe a to aj v tých najčudnejších chvíľach – nie, nezdá sa ti to. Narcisti vedia hovoriť iba o tom, čo si najviac cenia – o sebe. To je ich prirodzenosť.

13. Narcisti sa budú stýkať s tými, ktorým by si ani nedovolil zaparkovať tvoje auto, pretože ich priťahujú ľudia, ktorí vnímajú narcizmus ako niečo hodnotné (t. j. ktorí sú hladní po moci, sú bez škrupúl, radi profitujú a sú sociálni predátori).

14. Nikdy nečakaj, že si narcista prizná chybu alebo sa ospravedlní. Vina je vždy smerovaná vonku, nikdy nie dovnútra. Narcisti nemajú žiadny koncept sebauvedomovania či introspektívy. Ale veľmi rýchlo vidia chyby na druhých.

15. Očakávajú, že im budeš odpúšťať a zabúdať a hlavne – nikdy ich na verejnosti nespochybňuj. Musíš pamätať na to, že na verejnosti chcú vždy vyzerať dokonale. Nesmieš ich zahanbiť, strápniť alebo im protirečiť, lebo za to draho zaplatíš.

16. Zvykni si na to, že nebudeš vedieť spávať, budeš prežívať úzkosť, nepokoj, budeš mať pocit, že nič nemáš pod kontrolou, budeš sa stále viac trápiť a možno sa u teba vyvinú aj psychické problémy. Tieto veci sú prejavom toho, že k tebe hovorí tvoje podvedomie, ktoré ti radí, že musíš uniknúť.

17. Keďže narcistom chýba skutočný záujem a empatia, sú slobodní od tej sociálnej záťaže, že by im malo na niekom záležať, čo u teba spôsobí depresiu, prázdnostu, frustrovanosť a bolesť.

18. Nebudú ochotní uznať ani tie najmenšie veci, na ktorých ti záleží. Tým ťa znehodnotia, čo v tebe zanechá pocity nenaplnenia a prázdnoty.

19. Budeš sa učiť jednať s ich nepriateľstvom dvomi spôsobmi – ešte viac sa budeš snažiť získať ich pozornosť – ale odmeny sa nedočkáš, pretože narcistovi je to jedno – alebo rezignuješ a budeš psychicky prázdny, pretože narcista z teba všetko vysaje – jedno poníženie za druhým.

20. Narcista od teba bude očakávať, že budeš neustále jeho povzbudzovačom, že mu budeš tlieskať, hoci si to ty, kto potrebuje povzbudzovanie.

Toto je skutočná pravda o tom, ako narcisti vnímajú seba, ako sa správajú a aké v tebe vyvolajú pocity.

Prial by som si, aby to bol krajší obraz, ale ich obete vám povedia, že je to presne také zlé a je to toxické. Ako to vo svojej knihe Osudné chyby vysvetľuje Stuart C. Yudofsky, skutočná narcistická osobnosť má „silne poškodený charakter“.

Možno si kladieš otázku: „Čo môžem urobiť?“ Konvenčná múdrosť radí vyhľadať vyškoleného odborníka. To je múdre, ale nie vždy dostupné. Moja skúsenosť je taká, že jediné riešenie, ktoré funguje, je vzdialiť sa od takého človeka, len čo ho rozpoznáš a urobiť to tak skoro, ako je to len možné. Keď sa budú tvoje psychické rany hojiť, uvidíš, že sa tvoj život bude zlepšovať a budeš vnímať aj obnovenie svojej dôstojnosti. Hoci ti vzdialenie sa od neho môže pripadať bolestivé, často je to jediný spôsob ako zastaviť ubližovanie a obnoviť svoje celkové zdravie.

Joe Navarro M.A.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/spycatcher/201709/inside-the-mind-narcissist

1 komentár

Komentáre sú uzavreté.