Pozor! Narcisti a sociopati sú nebezpeční

„Keď zápasíme so sviňami, zašpiníme sa“, povedal G. B. Shaw. Narcista nad nami získa moc, keď nás rozruší. Keď do seba vpustíme ich psychologickú energiu, je to jed. Rozvinul som techniku, o ktorej sa viac môžete dozvedieť z iných videí na youtube – volá sa „Pozoruj, ale neabsorbuj“. Musíme rozpoznať patologických narcistov, emocionálnych manipulátorov a potom sa od nich zámerne musíme odpútať, pretože ak ich vpustíme do svojich emócií, majú nad nami kontrolu. A potom, aj keď sú preč, aj na ďalší deň, ďalší týždeň to cítime, a je to preto, lebo sme dovolili, aby vpustili tú toxickú energiu do nášho vnútra.

Cieľom je teda rozpoznať týchto narcistov – kto to vlastne je; pochopiť, že majú nad nami moc, keď sa nahneváme; potrebujeme si od nich udržiavať odstup s emocionálnym odpútaním. Vnímam ich ako viac než len dobrých profesionálnych hercov. Dokážu sa úplne prispôsobiť, tak veľmi dobre sa pretvarovať, svoju hereckú rolu hrajú dokonale. Vedia presne, čo majú robiť, aby docielili určitú psychologickú reakciu. Nielenže majstrovsky zvládajú svoje prestrojenie za iného človeka, ale dokážu urobiť vo vzťahu dokonalú choreografiu tak, aby u partnera docielili to, že bude konať, dávať alebo veriť tomu, čo je dobré pre nich.

Potrebujeme hľadať určité stopy, náznaky, aby sme to vedeli rozpoznať. 

Mnohí z nás to už počuli: „Ak je niečo príliš dobré, asi to nie je dobré.“ Nikto z nás nie je dokonalý. A ak je niečo dobré, obyčajne si to vyžaduje určitý čas, určitú prácu, aby to bolo dobré. Sociopati vystupujú ako milí, príjemní, príliš dobrí ľudia. Vedia, čo majú povedať a ako to majú povedať. Vždy je dobré mať určitý stupeň skepticizmu. Nehovorím o udržiavaní negativizmu. Ale ak sa niekto zdá až neuveriteľne dobrý, tam je na mieste troška skepticizmu. Odhaliť ich masku sa spája s tým, že sa pozrieš, ako veľmi si zraniteľná/ý a ako veľmi chceš niečo, čo ponúkajú. Poľujú na tvoje slabé stránky, zraniteľnosť, citlivosť. Potrebuješ peniaze? Potrebuješ lásku? Potrebuješ sex? Potrebuješ utvrdenie? Sociopat ti všetko toto ponúkne v hojnej miere. 

Čím je sociopat bystrejší, tým menej stôp zanecháva.

Existuje, samozrejme, veľa dobrých ľudí, ktorí jednoducho chcú byť dobrí, ale rozdiel medzi sociopatom a človekom, ktorý je naozaj dobrý, je príbeh za ich životom, ktorý je uveriteľný. Sociopat vytvára príbehy a keď budeš mať dostatok informácií, zistíš, že to akosi neklape. Keďže sociopati nemajú empatiu a nerozumejú skutočnému spojeniu, ktoré vo vzťahu vzniká, dokážu nás zneužívať, vykorisťovať, lebo väčšina ľudí má určitý stupeň viny alebo hanby. No sociopat nič také vo svojom vnútri nepozná, preto je veľmi ťažké rozpoznať, že nás manipuluje, lebo vôbec nepociťuje hanbu či vinu (takže sa napr. ani nezačne potiť ako to môžeme vidieť u niekoho, kto tieto pocity má), neprežíva nijakú úzkosť, nie je nervózny.

Svojim klientom preto hovorím, že sa nesmú pozerať na to, čo im sociopat hovorí, ale čo v skutočnosti robí. V tom môžeš vidieť určité varovné stopy. Čím je sociopat bystrejší, tým menej stôp zanecháva. Ak si myslíš, že je niekto sociopat, získaj príbeh za jeho životom, dávaj otázky, urob si prieskum, pretože vtedy na to môžeš prísť. 

Sociopat presne vie, kto je. Vie, že nemá empatiu. Vie, že môže ubližovať, kradnúť a vôbec z toho nemá zlý pocit; vníma to ako normálne. Vníma to tak, že všetci by mali byť ako on. Podľa neho si v tomto svete máš brať, čo chceš, ináč ti to vezme niekto iný. 

V prípade mnohých sociopatov na to nikdy neprídeš, že sú sociopati, iba ak by si ich pri niečom priamo nachytal …

Ross Rosenberg – úryvky