Skrytý narcizmus: Vlk v ovčom rúchu

Skrytý narcizmus je zo všetkých typov narcizmu nepochybne najzaujímavejší. Skrytí narcisti sú vlci, ktoré sa skrývajú v ovčom rúchu. Spomedzi všetkých týpov narcizmu je tento druh najľstivejší a možno aj najnebezpečnejší. Tvária sa ako milujúci, obdarujúci, altruistickí, láskaví, ako tí, ktorí sú trpezliví, láskaví. Často to môžu byť psychoterapeuti, učitelia, duchovní, rabíni, politici. Vonkajšiemu svetu premietajú láskyplné, obdaruvajúce, milé a trpezlivé správanie, no v skutočnosti sú vo svojom vnútri veľmi sebeckí a narcistickí. Majú presne tie isté kvality ako zjavní narcisti, lenže vedia, že ak by tieto kvality ukázali, stálo by im to v ceste, aby mohli dosiahnuť moc, uznanie a sebastredný úspech, o ktorý sa tak veľmi usilujú. 

Títo skrytí narcisti sa tak veľmi dokážu prispôsobovať a klamať nás, pretože vedia, čo chceme a dokážu sa tváriť, že sú presne takí ľudia, akých chceme, pretože veríme ich vonkajšej stránke, ktorú nám tak dokonale ukazujú. Napr. terapeut, duchovný alebo učiteľ sa pred celým svetom môže tváriť ako človek, ktorý je veľmi láskavý a srdečný. A ak sú v tejto pretvárke dobrí a úspešní, dostanú to, čo potrebujú – moc, uznanie a peniaze. Na druhých im absolútne nezáleží, ale správajú sa tak, akoby im záležalo, lebo ak to dobre dokážu, vtedy úspešne dostanú to, čo najviac potrebujú – peniaze, uznanie, úspech. 

Ale ako rozpoznať skrytého narcistu od snobského alebo zjavného narcistu? 

Dá sa to jedine tak, keď s ním budete vo veľmi blízko osobnom vzťahu, lebo skrytý narcista sa pred nimi nemôže skrývať. Sú to ľudia, ktorí vidia za jeho vonkajšiu fasádu – vidia jeho sebeckosť, sebastrednosť, egoizmus, grandióznosť a nárokovanie si povýšeneckosti. 

Dám vám jeden príklad skrytého narcistu: Asi pred dvomi rokmi som pracoval so 17-ročným mladým mužom, volajme ho Steve. Jeho otec bol sociálny pracovník na strednej škole a na tejto škole ho poznali ako láskavého, trpezlivého človeka, ktorý stále myslí iba na druhých. Milovali ho tam. Každý chodil za mojim klientom a hovoril mu, aký je jeho otec úžasný. Lenže nikto nepoznal pravdu. Pretože ten človek, ktorého všetci v škole milovali, bol agresívny alkoholik, bol verbálne aj fyzicky zneužívajúci človek. Lenčo prišiel domov, opil sa, zhadzoval Stevovu matku, vrieskal, kričal, a niekedy bil svoje deti. Pre vonkajší svet to bolo úžasný človek. Ale tam, kde sa mohol skrývať, kde ho nevidel nikto okrem svojej rodiny, bol veľmi zlý sebastredný narcista. Takíto sú skrytí narcisti. (Poznámka: V tomto prípade skrytý narcista zneužíval alkohol, no mnohí skrytí narcisti sú abstinenti alebo sa „ventilujú“ iným spôsobom, napr. pornografiou či iným chorým správaním.)

Navonok sa zdajú byť dokonalí.

Môžu to byť aj ľudia preslávaní cez televíziu, cez médiá, môžu to byť učitelia, terapeuti. Navonok sa zdajú byť dokonalí. Skrytí narcista sa nedokáže bezpodmienečne zaujímať o svojich priateľov, blízkych, deti, manželku či manžela. Všetko niečo stojí. Nič nie je len tak. Skrytý narcista bude taký milujúci a láskavý, a to najmä v očiach verejnosti, ale keď nemá čo stratiť a keď ho nikto nesleduje, prejaví sa jeho narcizmus. 

Ak si vo vzťahu so skrytým narcistom, môže to byť veľmi znepokojujúce, pretože každý ti bude hovoriť, akého máš úžasného partnera, ale ty poznáš pravdu – že za tou falošnou maskou človeka, ktorý sa javí ako veľmi láskavý a ktorý sa niekedy správa ako spoluzávislý, je narcista, ktorý je sebecký, často je zlý a všetko sa točí iba okolo jeho potrieb. Takže čo robiť, ak odhalíš skrytého narcistu? Stalo sa mi to niekoľkokrát. Pretože ak ho budeš konfrontovať s jeho narcismom, s jeho duplicitnou fasádou, veľmi ho to nahnevá. To ti môžem sľúbiť. Odporúčam ti, že ak si vo vzťahu so skrytým narcistom, najlepšie je spočítať si, čo ťa tento vzťah stál, odísť od neho a posunúť sa ďalej. 

Nezabúdaj, toto sú narcisti!

Ak ho odhalíš, hrozí ti riziko – osobné, emocionálne, finančné. Nezabúdaj, toto sú narcisti! Keď sa im postavíš do cesty, keď im vezmeš ich živobytie, keď ich odhalíš, urobia všetko, čo budú môcť, aby zostali tam, kde sú po profesionálnej, osobnej, finančnej stránke, aj keby to bolo na úkor svojho dieťaťa alebo partnera. Takže ťa varujem, že niekedy ľudia, ktorí sú láskaví, srdeční, altruistickí to môžu iba hrať. Asi najlepší spôsob ako rozpoznať, či je niekto skrytý narcista, je konfrontovať ich, dám im konštruktívnu kritiku, pretože narcisti sa veľmi nahnevajú a zaujmú obranný postoj, keď im povieš, že robia niečo zlé. Niekedy sa dokonca rozzúria a začnú byť agresívni. Niektorí zaujmú pasívno-agresívny postoj, sú ľstiví a záludní. No ak si vo vzťahu so skrytým narcistom, a nie si si tým istý, vyskúšaj toto – povedz mu: „Potrebujem si dať spätnú väzbu o niečom, čo robíš zle a dúfam, že to napravíš.“ To, čo sa okamžite stane je, že niečo v ňom prepne, uvidíš niečo v jeho očiach, v jeho výraze tváre a budeš vedieť, že si spustil niečo, čo voláme „narcistické zranenie“. Skrytý narcista sa nahnevá, bude zúriť, ale pretože dokáže skrývať svoje pravé ja, vymyslí plán, ako ti ublížiť, ako sa obrániť, ako ťa obrať o tvoju dôveryhodnosť. Alebo sa začne brániť, útočiť a bude sa ťa snažiť kontrolovať pomocou manipulatívnych stratégií a psychologických techník, aby si uverila tomu, že sa mýliš v tom, ako veci vnímaš a že by si sa mu mala ospravedlniť za tvoju negatívnu spätnú väzbu. Chcem ti znovu pripomenúť, že skrytí narcisti sú takí ľstiví. 

Ross Rosenberg