Zmení sa?

Ak si vo vzťahu s narcistickým tyranom a dúfaš, že veci sa zmenia, nemrhaj dychom. Narcisti sa považujú za oveľa lepších než sú všetci ostatní, vrátane svojho partnera. Samých seba vidia ako dokonalých, preto neexistuje dôvod, prečo by sa mali meniť.

Keď ich prvý raz stretneš, javia sa ako inteligentní, dôležití a príťažliví. Prečo? Lebo ti to povedia. „No keď ich spoznávaš viac, začne sa to meniť“, hovorí Laurie Endicott Thomas, autorka knihy „Nekŕm narcistu“. „Z tvojho pohľadu spoznávaš jeho pravé ja. Z jeho pohľadu prekračuješ povolenú hranicu. Vtedy sa zmení na šikanistu.“

Ako môžeš vedieť, či je tyran narcista

Shannon Thomas, LCSW, autorka knihy „Uzdravenie zo skrytého týrania“ hovorí, že môžeš vedieť, či si vo vzťahu s narcistom podľa toho, že si nikdy neprizná vinu ani nepreberie zodpovednosť.

„Narcistickí tyrani všetko prekrúcajú cez zákernú manipuláciu (gaslighting), trianguláciu, projekciu a vždy je to vina niekoho iného. Narcista sa často veľmi nahnevá a odíde z poradenstva. Nikdy nechce úprimne hovoriť o tom, aký má podiel na konflikte vo vzťahu. Stále sa bude odkláňať, vyhovárať.“

Shannon ďalej hovorí, že ďalším znakom je to, že narcista zostáva pokojný a s chladnou hlavou – niekedy sa dokonca baví – keď jeho partner prežíva úzkosť.

„Narcistickí tyrani sa zabávajú vďaka chaosu, ktorý vytvárajú a to je niečo úplne odlišné od človeka, ktorý má nejaké problémy, na ktorých potrebuje pracovať“, hovorí Shannon. „Veľmi dobre poznajú hru, pri ktorej sa so svojou obeťou zahrávajú.“

Domáce násilie nie je duševná choroba

Nenechajte sa pomýliť, keď má niekto diagnostikovanú narcistickú poruchu osobnosti, neospravedlňuje to jeho týranie. Znamená to iba, že tyran má dva problémy – duševnú chorobu a to, že sa rozhodol kontrolovať a týrať svojho partnera.

„Už pred desaťročiami sme sa dozvedeli, že až na zriedkavé výnimky domáce násilie nie je spôsobované duševnou chorobou, ale sexizmom, povýšeneckosťou, históriou, počas ktorej manželia mohli týrať manželky a laxným presadzovaním práva,“ hovorí Barry Goldstein, celonárodne uznávaný autor, spíker a obhájca tých, na ktorých je páchané domáce násilie a tiež odborný poradca organizácie DomesticShelters.org.

„Tyrani, ktorí sú duševne chorí, majú menej zábran a preto je ich týranie často ešte horšie. To je dôvod, prečo vznikol mýtus o tom, že domáce násilie je spôsobované duševnou chorobou, keďže tieto ataky sú široko zapamätateľné“, hovorí Goldstein.

„Pokiaľ ide o narcistov, je to ich rozhodnutie“, hovorí Shannon Thomas. Takmer všetci, ktorí sa zaoberajú týranímhovoria, že týranie je vždy rozhodnutie.

A hoci Thomas hovorí, že u niektorých tyranov by mohlo dôjsť k zmene vďaka intervenčným programom, odborníci pracujúci v tejto oblasti varujú, že tieto programy len zriedkakedy spôsobujú naozaj fundamentálnu zmenu, a to najmä u narcistov. „Výskumy ukazujú, že u narcistov dochádza veľmi zriedkavo k trvalým zmenám v správaní“, hovorí Thomas.

Čo ak si v pasci vzťahu s narcistom

Ak si myslíš, že si vo vzťahu s narcistickým tyranom, uvedom si, že tento človek sa nikdy nezmení. „Ak sa niekto rozhodne v takomto vzťahu zostať, jediný spôsob ako zostať v bezpečí, je veľmi jasne vedieť, s čím má do činenia, pretože narcisti žijú vo vzorci húsenkovej dráhy“, hovorí Shannon. „Majú naozaj úžasné momenty alebo dni, kedy sa zdá, že sú k svojmu partnerovi naozaj pripútaní, že sú milujúci, láskaví a podporujúci a potom zrazu, veľmi rýchlo, sa presunú do tej časti, keď sa to rýchle rúti dole a sú tam všetky tie prekrúcania a zvraty. Táto jazda na húsenkovej dráhe sa nikdy nezmení a bude to takto počas celého trvania vzťahu.“

Ak sa rozhodneš, že to ďalej nechceš prežívať, mal by si si vytvoriť bezpečný plán a odísť. No aj v prípade, keby si sa rozhodol zostať, mal by si vyhľadať poradenstvo u terapeuta, ktorý je vyškolený na narcistickú poruchu osobnosti či traumu, dodáva Shannon.

https://www.domesticshelters.org/articles/identifying-abuse/a-narcissistic-abuser-will-never-change?fbclid=IwAR16U95_WMsh_2PEPJ544e_0dFaqEBVwTxiWeCuPwpI1w33aRaskhZzRi3I