Bežné nezdravé kresťanské učenie o tom, ako sa má manželka podriaďovať manželovi

Stručne chcem hovoriť o troch rozšírených učeniach, v dôsledku ktorých ženy mlčia, sú v pasci a žijú v strachu. Prvé učenie je o tom, že keď hovoríš o zlom správaní svojho manžela či o tom, ako sa správa doma, znamená to, že klebetíš a si mu neverná. Nedávno som za to dostala veľkú kritiku. Poďme si teda zadefinovať, čo je a čo nie je klebetenie, pretože Božie Slovo nám jasne hovorí, že klebetiť nemáme. Klebetiť znamená rozprávať nepotrebné veci ľuďom, ktorí ich nepotrebujú počuť, hoci by to bola pravda, pod zámienkou snahy pomôcť, no s motiváciou uškodiť. Biblia hovorí, že je to zlé a prevrátené. Takže odhaliť týranie znamená klebetenie? Myslím, že tradičná autoritatívna štruktúra v mnohých konzervatívnych kresťanských zboroch používa túto lož, aby obete týrania umlčala. Katolícka cirkev tak urobila so sexuálnym zneužívaním a rovnako to robila aj Sovereign Grace Church a Južní Baptisti, keď ľudia na ich čele boli obvinení zo sexuálneho zneužívania. Vodcovia cirkvi namiesto toho, aby boli úprimní a otvorení a priniesli tieto obvinenia na svetlo, prikryli toto zlo a temnotu a nechceli, aby sa to ľudia dozvedeli a tých, ktorí odmietli mlčať, označili za problematických, zlých a klebetných. Ženy, ktoré svojim cirkevným vodcom povedali o týraní, boli označené ako neverné, klebetné a vodcovia neboli ochotní dozvedieť sa o týraní viac bez toho, aby si pozvali manžela, ktorý im porozprával svoju verziu príbehu. No tento prístup hovorí o tom, akí ignoranti sú niektorí cirkevní vodcovia vo vzťahu k dynamike tyranského vzťahu. Nemôžeš obeť vystaviť ďalšiemu a väčšiemu nebezpečenstvu, aby si chránil obvineného či inštitúciu, aj keď sa jedná o cirkev či rodinu. Keď hovoríš ľuďom pravdivé veci a hľadáš pomoc, nie sú to ani klebety a nie je to ani hriech. Pomôcť tvojmu manželovi vyjsť na svetlo a urobiť pokánie pomôže tvojim deťom, aby žili v bezpečí, pomôcť tvojmu manželstvu, aby bolo obnovené, alebo pomôcť sebe, aby si mala viac múdrosti, bezpečia a podpory nie je nesprávne ani neverné. Naopak, je to presne to, čo od teba Boh chce. List Efezanom 5:11 nás povzbudzuje, aby sme sa nezúčastňovali na neplodných skutkoch tmy, ale aby sme ich odhaľovali. To, keď odhaľuješ temnotu, ktorá sa odohráva u vás doma, neznamená, že obviňuješ alebo súdiš svojho manžela a že sa robíš lepšou ako je on. Toto odhalenie znamená, že si sa postavila proti temnote a že ju nazývaš pravým menom. V opačnom prípade tvoje mlčanie znamená, že tú temnotu akceptuješ, schvaľuješ či dokonca podporuješ. Na základe výskumov vieme, že mlčanie na strane obete či dokonca iných, ktorí o tom vedia, páchateľa ešte viac povzbudzuje. Neznamená to, že je v poriadku verejne manžela obviňovať z toho, čo robí tým, že všetky podrobnosti zavesíš na facebook alebo to budeš hovoriť každému, kto ťa bude počúvať. No Boh od teba nežiada, aby si klamala a tvárila sa, že vaše manželstvo je v poriadku. To iba ubližuje tebe, jemu a určite to neoslavuje Boha. Boh si ctí úprimnosť a pravdu.

Biblia nám hovorí, že láska sa neteší z nespravodlivosti, ale z pravdy. Ak žiješ v tyranizujúcom či deštruktívnom manželstve, potrebuješ pomoc a rovnako ju potrebuje tvoj manžel. No často ju nedostane, to však neznamená, že ani ty by si ju nemala dostať. Takže o tom, čo sa u vás doma deje, porozprávaj dôveryhodnému pastorovi, poradcovi či priateľke; niekomu, komu sa môžeš zdôveriť a kde vieš, že je to bezpečné. Ak nie kvôli vášmu manželstvu, tak kvôli sebe. Neznamená to, že si neverná alebo že klebetíš, ak pravdivo hovoríš o tom, čo sa u vás deje a žiadaš o pomoc.

Druhé veľmi rozšírené učenie hovorí, že manželstvo nie je o tebe ani o tvojom šťastí. Manželstvo je o Božej sláve, takže zomri sama sebe a prestaň sa sťažovať. V tomto výroku je kus pravdy. Manželstvo je o Božej sláve. Manželstvo má reprezentovať obraz Krista a jeho cirkvi, ale oslavuje tyranizujúce manželstvo Boha alebo predstavuje tento obraz? Nie, je to jeho urážka. Takže ako má správne reagovať kresťanská žena? Má len predstierať? Má klamať a tváriť sa, že jej manželstvo je niečím, čím v skutočnosti nie je? To určite neoslavuje Boha, či áno? Čo teda znamená zomrieť sama sebe? Ježiš nám hovorí, že ak sa budeme držať svojho života, stratíme ho, no ak ho stratíme kvôli Nemu, nájdeme čo? Svoj život. Čo to znamená? Znamená biblicky zomrieť sebe to, že nemáš nijakú individualitu, nič, čo tvorí tvoju jedinečnosť, nijaké záujmy, nijaké túžby, nijaké želania, že nič z toho nie je podstatné? Máš zomrieť svojim silným stránkam, svojim talentom a stať sa ničím, stať sa robotom namiesto toho, aby si bola človekom? Presne toto učí táto lož. Takže aby tvoje deštruktívne manželstvo fungovalo, musíš sama sebe zomrieť, neozývať sa, nepoukazovať na manželovo choré správanie, na jeho sebectvo, nesmieš od neho nič žiadať, nesmieš byť nespokojná s odrobinkami jeho pozornosti, nesmieš ho ohrozovať svojimi silnými stránkami, svojim obdarovaním, nesmieš od neho požadovať vzájomnosť vo vašom vzťahu, nemôžeš ho prosiť, aby to oľutoval, nemôžeš od neho žiadať, aby sa snažil nanovo vybudovať otrasenú dôveru. Namiesto toho mu máš jednoducho dávať viac milosrdenstva, lásky, odpustenia a nakoniec budeš takým úžasným príkladom Ježiša, že tvoj manžel už to viac nevydrží, zmení sa a urobí pokánie.

Koľké z vás tomu verili alebo vás to učili? Ježiš urobil veľa z týchto vecí pre Judáša, ale zmenilo to Judáša? Nie. Ježiš často používa slovné obrazy či metafóry, aby vysvetlil hlbšie duchovné pravdy. Napr. V Jánovi 12:24 hovorí: „Ak zrnko pšenice nepadne do pôdy a nezomrie, neprinesie žiadny úžitok.“ Čo Ježiš učí o tomto koncepte umierania sebe? Keď semeno padne do pôdy a zomrie sebe, čo sa stane? Nie je to o tom, že semeno sa stane ničím. Stane sa niečím viac. Narastie, prinesie viac semien na celom klásku. Biblicky zomrieť sebe vždy znamená rast. Premenu. Dozrievanie. Prinášanie väčšieho množstva ovocia. Staneš sa niečím viac. Nestaneš sa niečím menej alebo niečím horším. Nestaneš sa ničím. A iný oddiel, kde nám Ježiš hovorí, že nájdeme svoj život, keď zomrieme – ponúka nám viac, viac z neho, viac života, viac z toho, kvôli čomu si bola stvorená a čím sa máš stať. Nehovorí ti, že sa máš stať ničím, ale že máš rásť a dozrievať na človeka, akým ťa stvoril, aj keď to tvoj manžel vníma ako hrozbu alebo to neschvaľuje. Nedovoľ, aby bol tvoj manžel tvojím Bohom. On nerozhoduje o tom, kto si ani kým máš byť. O tom rozhoduje Boh.

A tretie kresťanské učenie, ktoré drží ženy v deštruktívnych manželstvách v tichosti a strachu je to, že utrpenie a obeť sú kresťanské cnosti a preto by si mala ochotne trpieť a obetovať sa, aby si udržala svoju rodinu a manželstvo pokope bez ohľadu na to, čo ťa to stojí. Toto je opäť veľmi záludné, lebo podobne ako iné učenia, aj v tomto sú prvky pravdy. Utrpenie a obeť sú kresťanské cnosti a je to krásne, keď niekto ochotne obetuje seba pre dobro druhého. Pamätám sa na príbeh, ktorý som čítala o dvoch chlapcoch, ktorých brala povodeň. Ich matka oboch nedokázala udržať, preto jej starší syn povedal, aby držala mladšieho a jeho pustila. Utopil sa. Toto je obeť. Ježiš povedal: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, ktorý ochotne obetuje život za druhého.“ Tento brat urobil presne toto. Bol to cnostný čin lásky a obete. 

Robert McQuilkin, bývalý prezident Columbia Bible College rezignoval na úrad prezidenta, aby sa staral o svoju drahú manželku, ktorej diagnostikovali Alzheimera. Napísal krásnu knihu s názvom: Dodržaný sľub. Tento muž bol ochotný obetovať svoju kariéru, aby sa staral o svoju manželku v jej chorobe. Bola to cnostná obeť? Áno a stála ho veľa. No je to rovnaký cnostný čin lásky obetovať svoj život preto, aby ťa niekto bil, znásilňoval, okrádal, klamal, podvádzal, keď je v tvojej moci zastaviť to? Je to v najlepšom záujme násilníka, aby si sa mu znova a znova poddávala len preto, aby ti naďalej ubližoval? Nie. Nie je to v tvojom najlepšom záujme a nie je to ani v jeho najlepšom záujme. Nie je to čin obetavej lásky ochotne dávať svoj život, aby sa mohla diať neprávosť bez následkov. Ani Ježiš to nerobil. Dvakrát čítame o tom, že unikol tým, ktorí mu chceli ublížiť a keď nakoniec išiel na kríž, urobil to pre väčšie dobro, pre našu záchranu a nie preto, aby umožnil tým zlým, aby sa im ešte viac darilo v páchaní zla. Preto dobrovoľne trpieť, obetovať sa a umožňovať tým hriešnikovi naďalej pokračovať v jeho hriechu bez následkov je nielen nemúdre, ale je to zlé. Napr. v Prísloviach 6 sa hovorí, že sa nemáme finančne obetovať kvôli pôžičke druhého človeka. Prečo? Pretože to umožňuje nezodpovednému človekovi, ktorý na to nemá, pokračovať v jeho nezodpovednom správaní. Ak ťa Boh varuje, aby si sa neobetovala kvôli finančne nezodpovednému človekovi, nemyslíš si, že ťa varuje aj predtým, aby si sa neobetovala kvôli morálne nezodpovednému človekovi, aby naďalej nemohol pokračovať vo svojej morálnej nezodpovednosti? Ak je tvoj manžel blázon alebo skazený človek, trpíš. Budeš trpieť a Boh ti hovorí, že keď trpíš, hoci neochotne, máš to riešiť tým, že budeš dôverovať Bohu, že dotyčnému odpustíš a nebudeš sa odplácať zlým za zlé. Ale ak máš na výber, Boh ťa nežiada, aby si si naďalej vyberala utrpenie. Boh si necení posvätnosť manželstva viac než bezpečnosť a duševné zdravie ľudí, ktorí v ňom žijú.

Dúfam, že si jasnejšie pochopila tieto tri učenia, pretože spôsobujú, že veľa žien v deštruktívnych manželstvách naďalej žije v strachu a mlčí o tom, čo sa u nich doma deje. Ešte nie je neskoro. Nech ti Boh žehná.

Leslie Vernick