Chronická bolesť JE komplexná trauma

Chronická bolesť komplikuje uzdravovanie z traumy, pretože dupluje presne to, čo spôsobuje, že chronická trauma je taká zničujúca. Dá sa povedať, že chronická bolesť je učebnicovým stresorom komplexnej traumy. Komplexná trauma je preto komplexná, lebo sa odohráva v dlhom časovom období, je z nej ťažké alebo nemožné uniknúť a je prepletená s mnohými – alebo všetkými – našimi dôležitými vzťahmi.

To isté by sa dalo povedať aj o chronickej bolesti. Chronická bolesť nie je taká bolesť, ktorú zažijeme a potom pominie. Je to bolesť, ktorá pretrváva, hoci jej intenzita môže byť premenlivá. Chronická bolesť je niečo, čo zažívame dlhodobo – rovnako ako komplexnú traumu.

Tí, čo trpia chronickou bolesťou, ju nezažili „len vtedy raz“; mnoho ich spomienok – alebo všetky – sprevádza to, ako ich v tom čase ovplyvňovala ich bolesť. Rovnako sa chronickej bolesti nedá vyhnúť ani pomocou liekov proti bolesti.

Toto je niečo, čomu veľa  ľudí nerozumie – lieky proti bolesti neriešia samotný problém, iba robia túto bolesť znesiteľnejšou – no nikdy nevymažú jej zničujúce dopady. A ako to môžu dosvedčiť tí, čo ňou trpia – chronická bolesť napadá každý dôležitý vzťah v ich živote – od pracovných, cez priateľské až po romantické. Je nemožné zažívať chronickú bolesť bez toho, aby mala v našom živote centrálne miesto. Jej prežívanie je často zdrvujúce.

Jedna z vecí, ktorá spôsobuje, že traumatické stresory sú „traumatizujúce“ je to, že ničia schopnosť dotyčného zvládať to – a chronická bolesť je jedna z najzničujúcejších skúseností akú môže ľudská bytosť vydržať – deň po dni, rok po roku.

Veľa ľudí nechápe, že skúsenosť traumy nie je len o tom, čo sa stane, keď na nás doľahne traumatický stresor. Trauma, najmä komplexná, je aj o zničujúcej bolestivej skúsenosti žitia s dopadom traumatizujúceho stresoru, čo je dlhodobý stav.

Žiť s traumou predstavuje samé o sebe stresor komplexnej traumy – a život s chronickou bolesťou je definitívne stresor komplexnej traumy. To znamená, že zvládanie chronickej bolesti si nevyhnutne vyžaduje začlenenie nástrojov, zručností a filozofií na uzdravovanie sa z traumy.

Život s chronickou bolesťou veľmi často rozdúchava negatívne presvedčenia a postoje o sebe samom – o našej hodnote, schopnostiach a o tom, že nie sme hodní byť milovaní. Život s chronickou bolesťou v nás často zanecháva pocity beznádeje a bezmocnosti.

Život s chronickou bolesťou veľmi často deformuje náš vlastný vzťah so sebou a s našimi myšlienkami, presvedčeniami a správaním týkajúcim sa našich vzťahov s druhými.

Všetky príznaky a zápasy týkajúce sa komplexnej traumy postihujú aj všetkých tých, čo prežili týranie a zanedbávanie v detstve, domáce násilie, duchovné týranie a akúkoľvek inú formu komplexnej traumy.

Prečo je to dôležité? Preto, lebo veľmi často sa pri liečbe chronickej bolesti neberie do úvahy to, že je to stresor komplexnej traumy. Komunita zdravotníkov často vníma bolesť len ako „fyzický“ problém a akékoľvek psychické problémy, ktoré z nej pramenia, sú prehliadané. 

Každý, kto zápasí s komplexnou traumou vie, že práve trauma ovláda celý jeho život – rovnako ako chronická bolesť. Zručnosti, nástroje a filozofie na uzdravenie z traumy sú pre tých, čo trpia chronickou bolesťou, nesmierne užitočné. Okrem iného mu poskytujú uistenie o tom, že v tom nie je sám – aj keď každý, čo traumu prežil, má niekedy pocit, že je v tom celkom sám.

Dr. Glenn Patrick Doyle