Chronickí tyrani sú tiež obyčajne chronickí klamári

Charakteristikou mnohých tyranov je používanie deštruktívnej reči. Falošné obvinenia, slovné kliatby, ponižujúce komentáre a krutá kritika sú súčasťou verbálneho tlaku, ktorý znášajú mnohé obete týrania. Okrem týchto typov poškodzujúcich slov sú tyrani obyčajne veľmi náchylní klamať. V skutočnosti sú v klamstvách takí zruční, že je to ich druhá prirodzenosť. Klamú pohotovo a bez výčitiek, nemajú žiadny strach z Boha a majú vypálené svedomie: „…pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený znak“ (1Tim 4:2).

Mnohí ľudia v našej kultúre stratili citlivosť voči klamstvu, akoby to nebolo nič dôležité. No nemýľte sa: klamstvo je pre Boha veľká vec. Je to pravá prirodzenosť Satana, ktorý je podvodník a je nazvaný „otcom lži“ (J 8:44). Ak niekto neustále klame a používa podvodné reči a taktiky, je tam niečo veľmi zlé.

To isté platí pri chronických tyranoch. Sú to takisto chronickí klamári. Niektoré z charakteristík tejto dynamiky uvádzame nižšie.

Tyrani žijú v klamstve a hovoria klamstvá

Tyrani v prvom rade žijú klamný život. Majú osobnosť, ktorou sa prezentujú na verejnosti a druhú, ktorá je ich realitou v súkromí – tieto dve osobnosti sú totálne odlišné. Všetci vieme, že nikto nie je dokonalý. Je jasné, že všetci robíme chyby a niekedy hrešíme. No toto je celkom odlišné od dvojitého života podvodu, klamstva, zatajovania a týrania. Tyrani používajú pokrytectvo, aby druhých oklamali o tom, kým skutočne sú. Tento dvojitý život podvodu podporuje cyklus týrania, udržiava obete v stavu zmätku a bráni druhým, aby videli to, čo sa v skutočnosti naozaj deje.

To je dôvod, prečo veľa ľudí verí tomu, že tyran je „naozaj milý človek.“ Preto sa tyrani zdajú byť dobrými a zbožnými ľuďmi. To je dôvod, prečo môžu byť tyrani pastormi, vedúcimi cirkevných zborov či vernými členmi cirkvi. Preto tyrani dokážu u druhých vyvolať presvedčenie, že skutočným problémom je ich manželka, nie oni. Oni nielen klamú, oni klamstvo žijú.

Vďaka tomu, že žijú dvojaký a pokrytecký život, je pre nich klamstvo druhá prirodzenosť. Tu je úryvok z knihy „Odhalené pokrytectvo“, ktorý vysvetľuje túto realitu:

Chronickí pokrytci sa spoliehajú na svoje klamstvá, aby si pred druhými udržali svoj spravodlivý imidž. Niekedy hovoria čisté klamstvá. Inokedy používajú polopravdy, manipulujú fakty, prekrúcajú pravdu alebo popierajú realitu. Môžu si získavať sympatie cez sebaľútosť a hru na obeť. Môžu používať manipuláciu, aby sa ten druhý cítil vinný alebo aby cítil tlak súhlasiť s nimi. Ako sme videli v predchádzajúcej kapitole, môžu predstierať pokánie a dávať falošné sľuby.

Nezabúdajte, že pokrytci sú veľmi zruční herci; dokážu vystupovať celkom presvedčivo. Hovoria úplné klamstvá spôsobom, ktorý vyzerá veľmi úprimne a pravdivo. Majstrovsky zvládajú umenie podvodu. Vedia, koľko treba pridať pravdy a koľko pravdy zamlčať. Vedia, ako klamať tak, aby druhých využili. Niektorí z nich bez problémov prejdú detektorom lži, pretože klamstvo je ich druhá prirodzenosť a ich svedomie je zničené.

Často máme sklony veriť tomu, čo ľudia hovoria. Je to preto, lebo na nich projektujeme svoje zdravé svedomie a lásku k pravde – predpokladáme, že ten, kto sa tvári, že je kresťan, chce chodiť vo svetle. Len keď je toho časom akosi veľa, začneme sa na niektoré veci pýtať a snažíme sa overiť si to, čo bolo povedané. Hoci odpoveďou na to nie je to, že by sme mali každého podozrievať, dôležité je uvedomovať si, že niektorí ľudia – aj tí, čo žijú ako kresťania – sú veľmi zruční klamári a podvodníci. Potrebujeme sa zlepšovať v rozpoznávaní a v schopnosti naozaj rozoznať znaky podvodu.

Klamstvo ničí vzťah

Ako si môžeš budovať vzťah s niekým, kto neustále klame a žije život podvodu? Je jasné, že sa to nedá. Základom každého vzťahu je dôvera, najmä v manželstve. Ak je dôvera opakovane ničená a klamstvo je normou, neexistuje, aby si mal s týmto človekom skutočný a hlboký vzťah.

Vzorec klamstva a podvodu sa môže v tyranizujúcom manželstve prejavovať mnohými spôsobmi. Nižšie je stručný zoznam príkladov, hoci by sme ich tu mohli pridať oveľa viac:

  • Klamstvo o tom, ako míňa peniaze
  • Klamstvo a zakrývanie súvisiace so závislosťou od pornografie
  • Klamstvo o nevere a aférkach
  • Polopravdy, ktoré skresľujú realitu, aby podporili určitý výmysel
  • Ohovárania, ktoré majú obeť vykresliť v zlom svetle
  • Popieranie reality a rôzne formy gaslightingu
  • Nesplnené sľuby
  • Zámerné zatajovanie dôležitých faktov/informácií

Pre tyrana je klamstvo spôsob života. Ako sme už uviedli, to je dôvod, prečo s ním nie je možné budovať hlboký vzťah. Keď sa ukáže, že dotyčný neustále klame, je ťažké veriť čomukoľvek, čo hovorí a to aj vtedy, keď hovorí pravdu. Ak je to tak, neexistuje nijaký základ pre zdravé, láskyplné či zbožné manželstvo.

Ak sa nachádzaš v chaotickom víre tyranizujúceho vzťahu, vedz, že nie si sama/sám. Je pre teba uzdravenie, nádej a vyjasnenie vecí. Rozhodni sa žiť v pravde a nedovoľ, aby klamstvá a podvod diktovali tvoju realitu či budúcnosť. Svojmu tyranizujúcemu partnerovi môžeš odpustiť, ale to neznamená, že mu máš automaticky dôverovať alebo že za to nebude znášať dôsledky. Dovoľ Bohu, aby pracoval v tvojom srdci a ujasnil ti veci, aby si sa mohla uzdraviť. Nech ti dá múdrosť, ktorú na tejto ceste potrebuješ!Chronic Abusers are Also Usually Chronic Liars | Esther Company (esther-company.com)