Cirkev nečelí kríze rozvodovosti, cirkev čelí kríze týrania!

Manželstvo je posvätná zmluva posvätená Bohom a je to inštitúcia, ktorá má preňho ohromnú hodnotu. S manželkou sme zosobášení viac ako šestnásť rokov a nikdy sme na rozvod nepomysleli. Hoci naše manželstvo nie je dokonalé, pre nás je to úžasná skúsenosť a vždy sa zámerne usilujeme spoločne napredovať.

Manželstvo nie je vždy jednoduché, no keď sú obaja zasvätení Bohu a jeden druhému, je to úžasná a odmieňajúca cesta. Je to miesto spoločenstva, intimity, partnerstva a rastúcej lásky. Hoci má byť manželstvo úžasným požehnaním, môže byť rovnako zničujúce, pokiaľ je v ňom týranie, hriech a pokračujúce deštruktívne správanie. To, čo bolo plánované ako zjednotenie, sa stáva miestom kontroly a nadvlády. Toto je úplne mimo Božieho plánu.

Týranie – skutočná kríza v cirkvi

Hoci je jasné, že Boh zamýšľal, aby bolo manželstvo celoživotnou zmluvou, som presvedčený, že cirkev urobila ohromnú chybu: často kladieme dôraz na trvanie manželstva namiesto toho, aby sme ho kládli na jeho zdravie. Inými slovami – dôraz dávame na to, že manželstvo má byť naveky a rozvod je zlý, akoby toto boli jediné faktory, ktoré určujú kvalitu manželstva v cirkvi. Často v cirkvi počúvame o rozvodových štatistikách a o tom, že rozvod je rovnako bežný v cirkvi ako vo svete. Je nám pripomínané, že „Boh nenávidí rozvod“ a že rozvod je zlý. No zamýšľali sme sa niekedy do hĺbky nad tým, čo spôsobuje toľko rozvodov?

Za posledných niekoľko rokov vidím, že v cirkvi je kríza – nie kríza rozvodov, ale kríza týrania. S manželkou sme sprevádzali mnoho žien a počuli sme nespočetné množstvo príbehov. Toto je skutočnosť: veľa zbožných žien sa rozvádza so svojimi manželmi, pretože je to pre ne posledné východisko po rokoch týrania, závislosti od pornografie, nevery, klamstiev a iného deštruktívneho správania. Toto nie sú ženy, ktoré jednoducho „prestali svojho muža milovať“, sú sklamané z manželstva alebo si našli niekoho iného. Nie. Celé roky sa modlili, robili všetko, čo bolo v ich silách, držali sa toho, čo im radila cirkev a zápasili o dobré manželstvo, kým ich manžel svojim deštruktívnym správaním porušoval manželskú zmluvu znova a znova a znova. (To isté by sa dalo povedať o prípadoch, kedy je tyranom manželka.)

Keď žena urobí ťažké rozhodnutie rozviesť sa po rokoch trvajúceho týrania, nie je to ona, kto zničil manželstvo. Vyjasnime si to: v prípadoch týrania nie je rozvod to, čo zničí manželstvo. Manželstvo zničilo týranie – rozvod je jednoducho deklaráciou o tom, že manželstvo je zničené.

Ako si v skutočnosti ceníme manželstvo?

Cieľom by nemalo byť len to, aby manželstvo neskončilo rozvodom bez ohľadu na to, čo sa odohráva za zatvorenými dverami alebo aké je manželstvo zdravé. Nízka miera rozvodovosti s vysokou mierou týrania by nebola nijakým úspechom. A trvať na tom, aby tyranizujúce manželstvo pokračovalo znamená, že pre nás nemá nijakú hodnotu – práve naopak: degraduje ho na niečo, čím nikdy nemalo byť.

Manželstvo má byť nádherným obrazom Krista a cirkvi a nie dehumanizujúcim a utláčajúcim väzením. Zistil som, že tyranizujúci manžel v skutočnosti vôbec netúži po zbožnom, láskyplnom a zdravom manželstve. Chce len jednostranný vzťah, kde si udržiava všetku moc a kontrolu. Chce mať všetku autoritu bez akejkoľvek zodpovednosti a zúčtovateľnosti. Manželská zmluva preňho predstavuje len to, že jeho manželka je k nemu pripútaná ako v pasci. Namiesto nádherného zmluvného puta je to väzenie.

Ceniť si manželstvo neznamená, že jeho úspešnosť meriame len mierou rozvodovosti. Je celkom jasné, že rozvod by nikdy nemal pripadať do úvahy iba preto, že manželstvo čelí skúškam a výzvam a nikdy by nemal byť záležitosťou púhej pohodlnosti pracovať na jeho zlepšení. No keď je v manželstve pokračujúce tyranizujúce a deštruktívne správanie, rozvod je nanešťastie niekedy tou najlepšou možnosťou.

Boh nenávidí rozvod

V cirkvi je kríza týrania. Miera emocionálneho, psychického, sexuálneho a fyzického týrania žien je alarmujúca. Tieto ženy potrebujú vedieť, že to, že „Boh nenávidí rozvod“, nie je jediná časť rovnice. Boh nenávidí, keď sa s jeho dcérami zaobchádza zle, keď sú týrané, dehumanizované tak, že je ničená ich osobnosť. Boh nenávidí klamstvo, podvody a pokrytectvo. Boh nenávidí to, čo robí s manželstvom pornografia. Boh nenávidí sebecké, narcistické nastavenie mysle, ktoré podporuje tyranizujúce správanie.

Boh je obhajcom manželstva, ale zároveň je proti týraniu. Záleží mu na jednotlivcovi, nie len na inštitúcii. Ak je manželstvo zničené týraním, rozvod je lepší spôsob ako udržať hodnotu manželstva než pokračovať v pretvárke, ktorá podporuje deštruktívne správanie. Boh dal Izraelcom rozvodový list kvôli ich pokračujúcemu cudzoložstvu (Jer 3:8). Podobne je niekedy rozvod tou poslednou možnosťou, ktorú je nutné urobiť.

Nebuďme slepí voči temnej realite domáceho násilia, ku ktorému dochádza v našom strede. Nesústreďujme sa iba na mieru rozvodovosti a na to, aby sme udržali manželstvo za každú cenu. CIRKEV, JE ČAS, ABY SME ČELILI KRÍZE TÝRANIA V NAŠOM STREDE!

The Church Does Not Have a Divorce Crisis – It Has an Abuse Crisis – Esther Company (esther-company.com)