Nedôveryhodní ľudia sa ospravedlnia bez toho, aby zmenili svoje správanie

„Ale tentokrát mu je to naozaj ľúto,“ povedala. „Keď som ho s tým konfrontovala, plakal a povedal, že to, čo urobil, mu celkom zlomilo srdce. Naozaj som videla, že je z toho celkom rozorvaný.“

Žena, ktorá ku mne chodí na poradenstvo, mi to hovorila o svojom manželovi, o ktorom zistila, že chodí za inou ženou. Celkom ju zasiahla jeho „skutočná bolesť“ nad tým, čo urobil a tiež jeho sľub, že už sa to nikdy nestane. No podobné „vyznania“ urobil dotyčný už veľakrát a zakaždým mu to bolo „tak veľmi ľúto“. Plakal a na krátky čas sa aj zmenil. Toto bolo štvrtýkrát, čo mal niečo s inou ženou. A zakaždým predtým to naozaj „ľutoval“.

No vždy to bola len taká ľútosť naoko. Synonymom ľútosti je pokánie, čo znamená skutočnú zmenu. No na rozdiel od „zmien“, ktoré tento človek robil, je pravá zmena trvalá. Neznamená to, že po nej už existuje len dokonalé správanie, ale tá zmena je skutočná a postupom času prináša ovocie.

Urobiť pokánie znamená zmeniť svoje myslenie, správanie a byť celkom premenený. Manželka jedného môjho priateľa mi raz povedala: „Za celých 25 rokov manželstva si nedokážem spomenúť na jediný prípad, kedy by sa stalo, že keď som manželovi spomenula niečo, čím mi ublížil, že by to zopakoval znova.“ Toto sú dôveryhodní ľudia, pretože kráčajú po ceste k zmene a na ich správaní im naozaj záleží.

Ľudia, ktorí sa rýchlo ospravedlnia, sa môžu správať, akoby im to bolo naozaj ľúto alebo akoby sa naozaj chceli zmeniť, no v skutočnosti iba zavádzajú. Môžu hovoriť všetky správne slová a niektorí naletia na ich slzy a „žiaľ“, no im je ľúto iba to, že boli prichytení. Nemenia sa a ich budúcnosť bude presne taká ako ich minulosť.

A opäť – nejde tu o dokonalosť. Ľudia, ktorí sa menia, nie sú dokonalí. No je pri nich zrejmá kvalitatívna zmena, ktorá je viditeľná u ľudí robiacich pokánie a nemá to nič spoločné s tým, že boli prichytení, sú obviňovaní alebo sa usilujú zbaviť sa niekoho.

Prognóza pre zmenu je vždy lepšia, keď nie je motivovaná tým, že som bol prichytený, ale skutočným vyznaním a vyjdením na svetlo v súvislosti s tým, čo je zlé. Niekedy, keď je niekto prichytený, môže robiť pokánie a zmeniť sa, no toto pokánie sa dá otestovať iba po určitom čase.

Všeobecným princípom je skúmať, či je „pokánie“ motivované vonkajším tlakom alebo skutočnou vnútornou túžbou po zmene. Byť prichytený alebo sa prispôsobiť niečiemu hnevu nie je dlhodobý motivátor. Motiváciou musí byť hlad smäd po láske k zranenému.

Unsafe People Will Apologize Without Changing Their Behavior (boundaries.me)