Zoznámte sa s Ruby, pastorovou manželkou a tou, čo prežila týranie

Zoznámte sa s Ruby! Pred uzavretím manželstva robila magisterské štúdium na kresťanskej škole a pritom pracovala vo veľkom cirkevnom zbore. „Život bol fajn a uvedomovala som si, že mojím cieľom je podporovať a budovať nasledujúcu generáciu“, vyhlasovala s istotou. Keď sa zoznámila s manželom, zdal sa jej ideálny, v súlade s jej víziou a cieľmi o budúcnosti a tiež študoval na seminári. Rok pred manželstvom udržiavali vzťah na diaľku. Všimla si pár výkričníkov, no prehliadla ich, pretože sa zdalo, že „robil pokánie a prekonával traumu spolu s hlbokou neistotou súvisiacou s kritickými a zanedbávajúcimi členmi rodiny.“

Keď spolu chodili, veľmi krásne rozprával a často citoval Písmo. Keď mu niečo ušlo, veľmi rýchlo sa ospravedlnil. V deň, keď sa zosobášili a odchádzali z kostola, padla mu maska – keď z auta mávala rodine a priateľom, schmatol ju za ruku a príkro povedal: „Zalez!“ Zvyšok večera bol napätý. Nasledujúce udalosti Ruby šokovali. Počas svadobnej cesty bol veľmi vážny a prišlo u neho k úplnej zmene osobnosti. „V ten prvý týždeň som vedela, že niečo nie je v poriadku; prešiel od toho, že ma zbožňoval, ku kritike absolútne všetkého, čo so mnou súviselo,“ spomína Ruby.

Spočiatku ho Ruby ospravedlňovala rovnako, ako to robila počas chodenia. Jeho chyby vnímala ako niečo, čo vychádza z dysfunkčného detstva a to, že nedokázal „milovať“ tak, ako nás vyzýva Boh, bolo podľa nej preto, lebo nikdy takú lásku nezažil. Zároveň však bol postavený do služby a medzi životom v tele a v duchu bol hlboký rozpor.

Prvých päť rokov bolo najťažších, keď sa snažila pochopiť, čo sa vlastne deje. Vyčerpaná z toho, že robila 99% rodičovskej práce a zmätená začala pomaly hľadať pomoc potom, čo sa odohralo niekoľko násilných epizód súvisiacich s deťmi. Stále sa však „veľmi snažila byť dobrou kresťanskou manželkou, ktorá si ctí a chráni svojho manžela.“ Profesionálny poradca tvrdil, že to nie je zdravé, no dvaja pastori, u ktorých hľadala pomoc, ju len povzbudzovali, aby ho viac milovala a viac mu slúžila. „Chcela som byť zbožná manželka, tak som sa utiekala k Biblii a modlila sa za zázrak“, dodáva Ruby.

Keď s ním poradcovia či pastori hovorili o tom, čo znepokojuje Ruby, spočiatku sa správal pokorne a hovoril, že nebol láskavý. Často spomenul, že Ruby si zaslúži lepšie zaobchádzanie a že mu je to ľúto. Plakal, hovoril krásne poetické slová a často nadväzoval pozitívny vzťah s inými pastormi. Vyvodzovali z toho záver: „Je to chlap na správnom mieste. Páči sa nám.“

Okrem toho zneužíval látky. Keď prišiel domov, napil sa alebo si vzal lieky. Raz, keď sa zabudol a pastor uvidel jeho pravú tvár, reagoval slovami: „Váš manžel potrebuje psychickú pomoc! Musíte sa o neho starať a správať sa k nemu tak, akoby ste mali dieťa so zvláštnymi potrebami, napr. s downovým syndrómom. Okrem toho musíte so všetkým prestať a starať sa o neho.“ Ruby bola zmätená a myslela si: „To všetko som už skúsila a len som mu tým umožňovala ďalej hrešiť!“

Po 9 rokoch manželského poradenstva začala zdravotne upadať – mala hrozné migrény zo stresu. „Bolo to akoby Boh dovolil, aby sa mi zdravotný stav zhoršil preto, aby mi ukázal, že to nemám držať pohromade. Bolo to moje zlyhávajúce zdravie, strach a úzkosť detí, kedykoľvek zostávali s otcom, čo ma viedlo k tomu, aby som hľadala východisko z môjho manželstva. No ešte stále som bola sústredená na zmierenie!“

Tri roky po ďalšej usilovnej snahe priniesť uzdravenie a zmierenie a po znášaní hrozného zaobchádania, podvádzania a nevery Boh zatvoril dvere! Počas tých troch rokov sa Ruby stretla s Joy z organizácie Called To Peace Ministries (CTPM). „Pri našom prvom rozhovore som mala pocit, že rozumie mojej situácii a nemusím jej veľa vysvetľovať. Môj príbeh bol „učebnicou“ pre mnohé iné ženy. Potvrdila moje pocity a poskytla mi hodnotné zdroje, ktoré mi nakoniec priniesli slobodu a vykúpenie z útlaku.“ Nakoniec, keď Ruby odovzdala tento vzťah Bohu a prijala to, že možno nebude fungovať kvôli neustálemu odmietaniu ich manželskej zmluvy zo strany jej manžela, začala sa uzdravovať.

Spomedzi všetkej kresťanskej podpory, cirkevných zborov, seminárov a priateľov bolo CTPM to najpodporujúcejšie, najpomocnejšie – niečo, čo mi dodávalo život. „Prijala som podporu, kde nebolo nijaké odsudzovanie a bola tam praktická pomoc. Bola som prijímaná a cenená ako tá, ktorú Boh nesmierne miluje. Nebola som vnímaná ako súčasť problému, ale ako niekto, komu bolo hrozne ublížené.“

„Dnes som v Kristovi slobodná a vďačná za Jeho lásku, milosť a milosrdenstvo. Život je stále často tvrdý a ťažký, ale som oslobodená z hlbokého útlaku. Naučila som sa, že Boží zámer pre manželstvo je odrážať Jeho lásku a pokoj. Keď jeden z dvojice koná v protiklade k Božiemu plánu, ako tento vzťah môže odrážať Krista a cirkev? Nemôže! Boží zámer pre manželstvo je nádherný, každý z dvojice má byť podriadený Kristovi a milovať toho druhého z úcty k Pánovi, aby bolo budované Jeho kráľostvo!“

Domestic Violence | JoyfulSurrender.com (wordpress.com)