Čo je duchovné týranie v manželstve?

Keď som sa opýtala Beth, ako sa za ňu modlil jej manžel Joe, povedala mi nedávny príklad. „Minulý týždeň prosil Boha, aby mi pomohol nebyť taká sebecká a lakomá a aby ma Ježiš oslobodil zo zla, ktoré ma ovláda. Prosil Boha, aby na mňa dával pozor, pretože sa mi nedá veriť.“ So slzami pokračovala v opisovaní jeho modlitby: „Povedal, že moja neschopnosť sebaovládania znamená, že nenávidím Boha a že Boh by urobil správne, keby ma vyhnal zo svojho kráľovstva.“

Ďalej sa modlil: „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď budeš jedného nenávidieť a druhého milovať alebo budeš jednému oddaná a druhým budeš pohŕdať. Nemôžeš slúžiť Bohu aj peniazom“ (Matúš 6:24). A keby to ešte nebolo dosť zlé, ukončila to slovami: „Prosil Boha, aby mu daroval schopnosť tolerovať to, čo dokáže sotva tolerovať Boh.“

Prečo sa Bethin manžel, ktorý bol starším cirkevného zboru, takto modlil? Toto bola jeho odpoveď na to, že Beth prekročila limit na rodinný nákup o šesť dolárov (ich rodina pozostáva z deviatich ľudí).

Po rokoch, kedy sa takto manžel nad ňou modlil veršami z Písma, bolo pre Beth takmer nemožné otvoriť Bibliu bez presvedčenia, že Boh ju odsudzuje rovnako, ako to naznačoval jej manžel. To ňou otriaslo. Už sa takmer nedokázala modliť. Čo bolo ešte horšie, začala si zamieňať slová svojho tyrana za to, čo o nej hovorí Boh. Kvôli duchovnému týraniu zo strany manžela uverila, že je nehodná Boha a jeho starostlivosti.

Aj muži môžu byť obeťami domáceho násilia a dá sa na nich aplikovať rada Darby Stricklandovej, no ona sa zameriava najmä na ženy, keďže tvoria až 85 percent terčov domáceho násilia a práve s nimi má poradenské skúsenosti.

Je to duchovné týranie?

K duchovnému týraniu dochádza, keď si tyran ustanoví kontrolu a dominantnosť používaním Písma, doktríny alebo jeho „vodcovskej role“, ktoré používa ako zbrane. Táto forma týrania môže byť veľmi nepatrná, pretože sa dá krásne zamaskovať ako náboženské praktiky. Ak manžel prejavuje vodcovstvo nad svojou manželkou, ktorého súčasťou je kontrola, uplatňuje nad ňou moc a požaduje podriadenosť alebo používa Písmo trestajúcim a zahanbujúcim spôsobom, sú to znaky duchovného týrania.

Keď duchovný tyran prekrúca Písmo a používa ho ako útok, jeho týranie môže obeť vnímať tak, akoby prichádzalo od samého Boha. Hoci vytrháva Písmo z kontextu, prekrúca ho a používa ako zbraň, hovorí pritom Božie slová – a tak sa môže zdať, akoby to bol Boh, ktorý obeť zahanbuje.

Duchovné týranie je blízke emocionálnemu týraniu okrem toho, že zraňuje ešte hlbšie, keďže spôsobuje to, že obete sú od Boha izolované. Keďže používa Boha a jeho Slovo kvôli dominancii a „kázneniu“, pre obete je veľmi ťažké oddeliť týranie od toho, ako chápu Boha alebo od toho, ako ich Boh vníma.

Používa Písmo, aby obeť ovládal?

Keď manžel používa Písmo, aby manželku kontroloval a kritizoval, používa ho úplne protichodne ako chce Boh. List Efezanom 5 hovorí manželom, že majú Písmo používať posväcujúcim spôsobom, ktorý zbavuje hanby.

„Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom; aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny“ (Efezanom 5:25-27).

Manžel by mal žene podávať Písmo spôsobom, ktorý jej pomôže vidieť, že Ježiš si ju ctí a opatruje ako svoju nevestu, ktorú miluje a za ktorú sa obetoval.

Keď tyrani používajú náboženské učenie na zahanbovanie obetí a na to, aby zdôrazňovali ich zlyhania a vinu, zanechávajú obete odstrihnuté od poznania toho, ako im Ježišova obeť dáva hodnotu a spája ich s Ním. Ľudia, ktorí sú ponižovaní príkrym učením, sú bez nádeje a milosti. Uveria, že sú bezcenní, pretože v nich zostáva tyranov odkaz a nie to, čo pre nich urobil Ježiš.

Duchovné týranie farizejov

Ježiš odsudzuje tých, ktorí niečo učia a sami to nepraktizujú – tí, čo na druhých kladú ťažké bremená a nezdvihnú ani prst, aby im pomohli. V Matúšovi 23. kapitole vyslovuje sedem odsúdení proti tým, ktorí kladú takéto bremená. Jeho slová sú prísne, pretože ide o veľa.

Tí, čo nasledovali farizejov a zákonníkov, boli obťažení nesprávnymi vecami a to im bránilo v nasledovaní Boha. Podobne ako u Beth veľa z toho, čo im bolo povedané, bolo v priamom rozpore so skutočným Božím Slovom.

Aby ste lepšie pochopili zranenia manželského duchovného týrania, zamerajte sa na závažné škody, na ktorú poukazuje Ježiš vo vzťahu k farizejom a zákoníkom, ktorej sa dopúšťajú voči tým, o ktorých sa mali starať. Obviňuje ich z nasledovného:

 • zatvárania kráľovstva (verš 13)
 • okrádania zraniteľných (verš 14)
 • z toho, že ich zavádzajú na nesprávnu cestu (verš 15)
 • robia z nich deti pekla tým, že ich obracajú na klamné náboženstvo, ktoré hlása výkon, vystupovanie namiesto vzťahu s Pánom (verš 15)
 • podporovania formálnosti, úkonov, ktoré používali, aby sa dostali spod prísahy (verše 16-22)
 • posadnutosti nepodstatnými vecami a zanedbávaním oveľa dôležitých vecí zákona, ako je spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť – čo ľuďom spôsobovalo zranenia (verše 23-24)
 • z lakomstva a pôžitkárstva (verš 25)
 • prenasledovania tých, o ktorých sa mali starať (verš 34)

Farizeji rovnako, ako duchovne tyranizujúci manželia, odvádzali druhých od Boha. To, že u nich vyvolávali pocity viny a zahanbovali ich, spôsobovalo obrovské škody. Ježiš karhal farizejov tak prísne kvôli spôsobovanému poškodzovaniu, čo mu ničilo srdce. Keď sa stretávame s takýmto poškodzovaním, aj nám by to malo lámať srdce.

Duchovné týranie v manželstve

Manželia, ktorí používajú Písmo na utláčanie svojich manželiek, sú orientovaní na kontrolu – používajú vinu, strach a zastrašovanie, aby ich manipulovali pre svoje vlastné pohodlie a slávu. Útočia na osobnosť a charakter svojich manželiek a ako skalpel používajú Písmo.

Duchovne tyranizujúci manželia majú nasledujúce charakteristiky:

 • prehnane zdôrazňujú svoju autoritu; svoje názory môžu vyzdvihovať nad názory pastorov, učiteľov a dokonca nad Bibliu; manželia, ktorí používajú v manželstve duchovné týranie, často požadujú bezpodmienečnú podriadenosť
 • veľmi si potrpia na svoj imidž – zo všetkých síl udržiavajú imidž spravodlivosti, keď sú na verejnosti; popierajú alebo zakrývajú svoje vlastné hriechy a chyby a vynikajúco konajú skutky, ktoré sa javia ako spravodlivé a tiež sú vynikajúci v nasmerovaní pozornosti na ich „svätosť“
 • sú paranoidní – ich duchovnosť založená na vonkajšom správaní je v ohrození, že môže byť odhalená – keby druhí videli, akí naozaj sú, veľmi rýchlo by ich odmietli a tak svoje obete izolujú a obmedzujú vplyv, ktorý by na ne mohli mať ostatní
 • potláčajú kritiku – nedovolia otázky, nesúhlas či otvorenú diskusiu o problémoch
 • vyjadrujú nevyváženú teológiu – zameriavajú sa na nepodstatné či okrajové teologické záležitosti
 • majú neférové štandardy – od druhých vyžadujú vysoký štandard spravodlivosti, kým svoje vlastné zlyhania ospravedlňujú
 • nie sú poučiteľní – udržiavajú spoločnosť iba s ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako ako oni
 • sú zákonícki – vytvárajú a presadzujú extra-biblické pravidlá
 • často sa nepodriaďujú autorite – unikajú cirkevnej disciplíne a nepoddávajú sa vedeniu cirvi ani sekulárnym autoritám
 • ako motiváciu používajú strach – strach a nátlak používajú na to, aby druhých presvedčili, aby ich poslúchali alebo s nimi zdieľali ich názor

Dopady duchovného týrania

Duchovné týranie spôsobuje obrovské škody. Uvažujte o nasledujúcich príkladoch duchovného týrania v manželstve:

Logan

Mladá manželka Logan vidí svojho manžela Nata ako toho, kto so svojimi deťmi jedná príkro a neláskavo. Znepokojuje ju to a preto mu to neskôr večer povie. Nate jej pokojne povie, že ho nemá spochybňovať a že robí to, čo mu hovorí Biblia. Ona mu opäť poukáže na spôsoby, ktoré v deťoch vyvolávajú strach. Nate reaguje tým, že spochybňuje jej interpretáciu Písma, jej chápanie milosti, jej neschopnosť dôverovať jeho autorite a nakoniec jej vieru – a veľmi zručne k tomu používa oddiely z Písma. Logan je dezorientovaná a pošpinená vinou a hanbou. Spochybňuje nie len to, čo vidí, ale aj svoje vlastné srdce pred Pánom.

Carly

Carlyn manžel jej ukázal dlhý zoznam jej nedostatkov a vyhlásil, že sú to hriechy proti Bohu. Nebol jediný večer, kedy by neskritizoval jej varenie, výchovu, vzhľad či poriadok v dome. Začala spochybňovať to, či je vôbec veriaca. Bola presvedčená, že zlyhala v toľkých veciach a mala v sebe množstvo nezodpovedaných otázok. Ak jej srdce produkovalo iba zlé ovocie, má vôbec svojim deťom rozprávať o Bohu. Kládla si otázku, prečo jej Boh nepomôže. Modlí sa zle? Prečo by jej ináč nedal túžbu robiť všetko tak, aby sa mu to páčilo? Môže sa Biblia mýliť v tom, čo od nej požaduje? Mala pocit, že sú v nej nesplniteľné nároky.

Melissa

Stano bol príkladný starší zboru, ktorý vždy navštevoval domácnosti ľudí, aby sa s nimi modlil, keď mali nejaké potreby. Keď ich dieťa pri pôrode zomrelo, Stano bol chladný a krutý. Obviňoval Melissin nedostatok viery a namiesto toho, aby ju utešoval, dával jej porednášky o tom, že má slabého ducha a preto plače. Keď videla, ako sa naďalej stará o druhých, jej záujem o cirkev opadal a postupne sa izolovala od komunity, ktorá ho obdivovala.

Pomoc duchovne utláčaným

Keď niekto používa Božie Slovo alebo duchovné reči na kontrolu a zahanbovanie druhého, nedokážeme si ani predstaviť výsledné deformácie, zranenia, lži a zneužitie. Potrebujeme si klásť premyslené otázky, aby sme objavili, na ktoré časti Biblie sa tyran odvoláva, čo povedal a čomu teraz obeť verí.

Ľudia, ktorí chcú pomôť duchovne utláčaným, musia poznať škody, ktoré boli spôsobené obeti duchovného týrania a najmä konkrétnu škodu spôsobenú na jej vzťahu s Pánom. Musíme byť citliví na jej zranenia, aby sme jej v snahe pomôcť neuškodili ešte viac.

Duchovne týraní si v sebe nesú veľmi hlboké zranenia, preto musíme spomaliť a porozumieť ich situácii a skúsenostiam.

Zhromaždite informácie

 • poznanie jej príbehu, jej kontextu, jej konkrétnych zranení (a tiež toho, aký má vzťah k svojej komunite a k Písmu) vám pomôže pri starostlivosti o ňu. Keď s ňou začnete pracovať, snažte sa dozvedieť
 • konkrétne učenia a oddiely, ktoré jej manžel používal, aby jej uškodil a aby ju ovládal
 • aké to je žiť so zraneniami, ktoré jej boli spôsobené
 • ako tieto rany sformovali jej vnímanie kresťanov, cirkvi, manželstva, ľudí v postavení autority, Biblie a Boha.

Obete nie vždy vidia, ako ich tento útlak poškodil, preto im nepoložte otázku: „Ako používal Písmo, aby ťa zahanboval?“ Svoje utrpenie nemusia pripisovať tomu, čo im bolo povedané. Pýtajte sa širšie otázky, na základe ktorých sa pokúste zistiť, čo im bolo povedané, napr.: „Čo podľa vás hovorí o zahanbovaní Biblia?“

Obyčajne nie je múdre nálepkovať správanie, o ktorom ste počuli alebo ktoré ste pozorovali, ako týranie – aspoň nie zo začiatku. Pravdepodobne by to spôsobilo, že obeť by prestala odhaľovať zneužívanie Písma, ktoré zažíva(la). Zistite, kto z jej komunity sa ozýva proti prekrútenému učeniu, ktoré počúva. Možno má takéto pomýlené názory celá cirkev alebo rodina. Zistite, ako jej komunita rozmýšľa.

Pomôžte jej správne vidieť Ježiša

Naším konečným cieľom je pomôcť obetiam duchovného týrania vidieť Ježiša pravdivo a opraviť ich vzťah s Ním. Aby sme tento cieľ dosiahli, potrebujeme opraviť ich vzťah s Písmom, aby opäť uverili a dôverovali Božej láske naproti nim. No tento proces musí byť rovnako obnovujúci ako samotný cieľ.

Keď sa staráme o ľudí, musíme to robiť spôsobom, v ktorom je Ježišovo srdce naproti nim. Tyrani im už povedali, ako majú rozmýšľať a v čom sú nevyhovujúci, preto musíme byť v tomto procese veľmi obozretní. Ako to máme robiť správne? Musíme konať spôsobom, ktorý napraví vnímanie Ježiša zo strany obete a ktorý jej pomôže pochopiť, čo Božie Slovo naozaj hovorí – ako ju Ježiš naozaj vidí a čo od nej naozaj požaduje.

Ježišove vlastné slová v Matúšovi 11 sú pozvaním pre zlomené a preťažené duše a to zahŕňa aj manželky trpiace duchovným týraním. Ježiš povedal tieto slová rovnakým ľuďom, čo počúvali farizejov, ktorých v Matúšovi 23 karhá. Povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké“ (Matúš 11:28-30).

Ježiš sa v tomto oddiele z Matúša prihovára ľuďom, ktorí trpia kvôli slovám Izraelských vodcov a ich zlej aplikácii zákona a Písma – rovnako ako manželky, ktoré trpia v duchovne tyranizujúcich manželstvách.

Ukážte im Ježišovu nežnú lásku

Ježiš ich pozýva, aby v Ňom našli odpočinok, pretože On je iný. On je ten, ktorý znovu napĺňa duše naplnením zákona, aby z nich mohlo byť odňaté bremeno a aby mali pokoj s Bohom. Ježiš je ten, ktorý dáva pokoj založený výhradne na tom, čo urobil. Potom ich pozýva k tomu, aby si vzali jeho bremeno. To nie je bremeno Mojžišovho zákona, ale bremeno učenia sa o Ježišovi a o vštepení do Neho – do toho, kto už urobil všetku prácu.

Ježiš je ten, ktorý dokonale pozná skazený stav nášho srdca a rozhoduje sa zbaviť nás našej viny a nie zahanbovať nás. Nevyhráža sa nám (okrem tých, ktorí zneužívajú svoju autoritu – Matúš 23:13-38; Lukáš 11:37-54).

Neutláča nás. Oslobodzuje nás. Jeho bremeno je ľahké, pretože On nesie naše bremená spolu s nami a namiesto nás niesol naše hriechy. Svojím rozhodnutím a kvôli svojej radosti nás k sebe priťahuje. Skláňa sa k nám z lásky a robí to veľmi nežne.

Zranení a slabí boli priťahovaní k Ježišovi, pretože utvrdzoval ich osobnosť tým, že ich počúval, mal s nimi súcit a obhajoval ich. Nežne ich miloval – a to isté by sme mali robiť aj my.

Darby Strickland

What Is Spiritual Abuse in Marriage? – Focus on the Family