Čo je gaslighting? Rafinový druh emocionálneho týrania

Vyvolal v tebe niekto niekedy pocit, že si príliš emocionálna alebo že veci, o ktorých si presvedčená, že sa stali, sú len výplodmi tvojej mysle? Poznáš niekoho, kto v tebe neustále vyvoláva úzkosť, spochybňuje tvoje duševné zdravie alebo máš pri ňom vždy pocit, že sa musíš ospravedlniť? Ak je to tak, možno si obeťou gaslightingu.

Čo je gaslighting?

Je to akt manipulovania niekoho pomocou psychologických snáh vyvolať v ňom pochybnosti o jeho vlastnom zdraví. Je to ťažká forma emocionálneho týrania, ktorá často dotyčného vedie k spochybňovaniu vlastných spomienok, myšlienok či udalostí, ktoré sa stali. Ak toto správanie nie je zastavené, môže vyústiť do stavu, kedy obeť stratí vnímanie vlastnej identity a sebahodnoty.

Ku gaslightingu môže dochádzať v akomkoľvek vzťahu – osobnom aj profesionálnom. Je to bežná technika, ktorú používajú tyranskí či intímni partneri, narcisti a ľudia, ktorí sa usilujú ovládať veľké skupiny ľudí, ako sú vodcovia kultov. Dopad gaslightingu môže byť často zničujúci.

Tento výraz pochádza z divadelnej hry, ktorá bola neskôr sfilmovaná. Film Gaslight z roku 1944 rozpráva príbeh ženy, ktorá sa vydala veľmi mladá. Jej manžel bol manipulatívny a kontrolujúci. V jeho snahe ovládať ju začal manipulovať jej okolie spôsobmi, ktoré spôsobili, že začala spochybňovať svoje duševné zdravie. Svetlá v ich dome boli plynové. Manžel v týchto svetlách tlmil plyn tak, že začali blikať a keď o tom jeho manželka začala rozprávať, tak hovoril, že to vôbec nie je pravda, že neblikajú. Vravel jej, že je šialená a že svetlá svietia normálne. Emocionálna trauma, ktorú prežívala, bola veľmi ťažká. Na konci filmu našla niekoho, kto jej pomohol dosvedčiť, že nie je šialená a že veci, o ktorých hovorila, sa naozaj diali, že to nebolo len v jej predstavách a od svojho manžela odišla.

Týranie má mnohé podoby a nie je ohraničené rasou, pohlavím, náboženstvom ani sexuálnou orientáciou. Týranie môže byť fyzické, duševné, emocionálne, sexuálne či finančné. Krik, facky, sácanie, hrozby či neustále nadávky – to je len niekoľko príkladov týrania. Odopieranie sexu alebo financií sú ďalšie spôsoby, akými môžu byť ľudia týraní. Existujú aj oveľa zrejmejšie formy týrania. No gaslighting sa len veľmi ťažko odhaľuje. V skutočnosti sú obete tohto typu týrania v takom zúfalom stave sebaspochybňovania, že môže trvať veľmi dlho, kým si uvedomia, čo sa deje a začnú sa usilovať o vyhľadanie pomoci.

Znaky gaslightingu

Gaslighting môže mať rôzne podoby a často sa deje v štádiách postupnosti. Medzi najbežnejšie znaky patrí:

Popieranie, aby v tebe tyran spôsobil zmätok: Tyran popiera, že niečo povedal, hoci existujú dôkazy o tom, že klame. Aj keď presne vieš, čo si počula alebo videla a aj keď to vie tyran, bude to popierať, aby v obeti vyvolal dojem, že si to všetko len predstavuje.

Klamstvá: Tyran klame a ak ho konfrontuješ s pravdou, tvári sa šokovane. Tí, čo druhých gaslightujú, vo všeobecnosti hovoria klamstvá s takou horlivosťou a presvedčivosťou, že keď odídu, rozmýšľaš, ako si vôbec kedy o nich mohla pochybovať.

Činy hovoria hlasnejšie než slová: Dávaj si pozor na to, čo tyran robí a nie na to, čo hovorí. Bežne používajú slová tak, aby prekrúcali pravdu a tým v tebe vyvolali pochybnosti o tvojom duševnom zdraví. Dávaj pozor na ich činy a dôveruj svojmu inštinktu.

Falošné pochvaly a oceňovanie: Gaslighter často používa falošnú pochvalu či ocenenie, aby v tebe vyvolal pochybnosti o tom, či je naozaj tyran alebo či sa v ňom jednoducho nemýliš. Najčastejšie je to jednoducho snaha vykoľajiť ťa z emocionálnej rovnováhy. Jeden zo znakov ako rozpoznať falošnú chválu či ocenenie je dávať pozor na to, za čo ťa chváli. Gaslighteri to obyčajne robia vtedy, keď si urobila niečo, čo im poslúžilo.

Projekcia, premietanie: Je to obviňovanie niekoho iného za svoje vlastné nedostatky alebo chyby. Napr. ak gaslighter vo vzťahu podvádza, tak bude z nevery obviňovať teba. Je to trik, ktorý často používajú, aby odvrátili pozornosť od seba a od svojho úbohého správania.

Manipulácia: Gasligheri sú typicky majstrovskí manipulátori. Jeden zo spôsobov, akým to robia je, že proti obetiam používajú priateľov alebo blízkych. V mnohých prípadoch si dotyčný vôbec neuvedomuje, čo gaslighter robí alebo hovorí. Napr. gaslighter ti môže nahovoriť veci, ktoré spôsobia, že druhým na tebe vôbec nezáleží, napr.: „Vôbec im na tebe nezáleží. Predsa keby to tak nebolo, nemyslíš si, že by k nám chodili častejšie?“ alebo „Vie, že nikdy by nenašla nikoho takého ako som ja.“ Takéto výroky často stačia na to, aby obete izolovali od tých, ktorí by im mohli pomôcť alebo ich podporovať. To poskytuje gaslighterovi ešte viac kontroly nad životom obete.

Osobnosť gaslightera

Čo spôsobuje, že si niekto myslí, že je celkom v poriadku niekoho manipulovať alebo v ňom vyvolávať zmätok a ako sa dá takýto človek identifikovať? Existujú niektoré osobnostné črty, ktoré môžu signalizovať, že dotyčný je gaslighter.

Gaslighteri sa často prejavujú spôsobom, ktorý mnohí označujú za autoritatívnu osobnosť. Ľudia s týmto druhom osobnosti typicky na sebe nevidia nijaké chyby, no veľmi ľahko poukazujú na chyby a nedostatky druhých. Je dosť bežné, že gaslighteri majú klinickú poruchu osobnosti. Antisociálna porucha osobnosti, často označovaná ako sociopatia či psychopatia je porucha, ktorej charakteristikou je nedostatok empatie či záujmu o druhých, manipulácia a kontrola mysle. Hoci nie každý, kto má antisociálnu poruchu osobnosti, je fyzicky násilný, niektorí sú. Ak si presvedčená, že si vo vzťahu so sociopatom či psychopatom, je dôležité vyhľadať pomoc a ustanoviť si bezpečnostný plán na svoju ochranu.

Narcistická porucha osobnosti je ďalšia porucha, ktorá je medzi gaslightermi bežná. Títo ľudia majú nafúknuté sebavedomie. Všetko sa má krútiť okolo nich a ak im druhí, ktorí ich obdivujú, nevenujú dostatočnú pozornosť, ľahko sa urazia. Narcistický gaslighter zmanipuluje každú situáciu, ktorú môže tak, aby bola nejakým spôsobom v jeho prospech. Môže sa tváriť, že pomáha obetiam, no v skutočnosti je za tým niečo, čo poslúži jemu samému.

Čo sa skrýva za gaslightingom?

Toto správanie je často poháňané túžbou dotyčného mať veci pod kontrolou alebo získať to, čo chce bez toho, aby musel vynaložiť nejaké úsilie alebo prevziať zodpovednosť za svoje činy. Niektorí gaslighteri môžu presvedčiť samých seba, že to, čo robia, je pre tvoje dobro a mala by si si ich kvôli tomu vážiť. Hoci ich správanie nasvedčuje niečomu inému, často pociťujú veľkú úzkosť pri myšlienke, že by ťa mohli stratiť. Nanešťastie hoci terče gaslightingu veľmi túžia po láske, gaslighteri im tieto pocity neodplácajú. Ich emocionálne spojenie je zakorenené v kontrole a manipulácii; nie je to o láske či záujme.

Bez ohľadu na to, či tvoj gasligher rozumie tomu, čo robí alebo nie, ak nevyhľadáš pomoc, jeho správanie ťa poškodí. Gaslighteri nechcú, aby ich obete rozmýšľali samé za seba, aby robili vlastné rozhodnutia, aby mali priateľov či osobný život. Vôbec neprichádza do úvahy niečím ich predčiť. Chcú totálnu kontrolu a obyčajne sú v tom veľmi zruční. Ak si vo vzťahu s takým človekom, hľadaj pomoc a usmernenie, aby si si ochránila svoje emocionálne zdravie.

Gaslighting vo vzťahoch

Hoci ku gaslightingu môže dôjsť v akomkoľvek vzťahu, bežnejší je v manželstve alebo vážnom vzťahu. V týchto typoch vzťahov dvojice trávia viac času spolu, čo poskytuje gaslighterovi viac príležitostí k manipulácii a kontrole obete bez zasahovania druhých.

Gaslighter, ktorý je vo vzťahu neverný, sa môže snažiť presvedčiť svoju partnerku, že je šialená alebo že si to len predstavuje, hoci jeho partnerka s istotou vie, že videla tie sms-ky alebo počula rozhovory, ktoré sú dôkazom opaku. Keď sa obete snažia konfrontovať gaslightera, tento často používa taktiky, ktoré u obete spôsobujú pochybnosti v súvislosti s tým, čo videla či počula. Staré príslovie: „Nechcem ťa, ale nechcem ani to, aby ťa mal niekto druhý“ je dobrým príkladom toho, ako gaslighter pracuje. Jeho túžba mať dotyčnú vo svojom živote je otázkou kontroly, nie otázkou vzťahu či lásky. Ak obeť gaslightingu odíde, tyran si musí nájsť niekoho iného, koho namotá a začne týrať.

Ku gaslightingu môže dochádzať aj v iných vzťahoch. Dospelé deti môžu vo svojich rodičoch vyvolávať pocity, že sa nedokážu o seba postarať a že nie je nikto, kto by to mohol robiť, preto musia ísť do domova pre seniorov. Títo ľudia môžu byť stále schopní postarať sa o seba, no ich dospelé dieťa nechce mať zbytočné starosti, preto používa rôzne taktiky, aby spochybnil ich schopnosť zostať sebestačným. Môže to robiť tak, že doma popresúva veci ináč, aby rodiča zmiatol a potom bude predstierať, že rodič veľmi zabúda. Dôvodom môže byť to, že gaslighter sa nechce starať o stárnúceho rodiča alebo chce mať kontrolu nad jeho domom či majetkom.

Gaslighting v práci

Gaslighting v práci môže narušovať tvoju produktivitu a mať negatívny dopad tvoje emocionálne a fyzické zdravie. Keď ťa niekto gaslightuje, nemusíš sa vedieť sústrediť a môžeš mať problémy vykonávať svoje povinnosti. Intenzívny stres, ktorý je dôsledkom gaslightingu, môže spôsobiť, že budeš robiť chyby, ktoré si nikdy predtým nerobila alebo sa budeš vyhýbať povinnostiam.

Príklady:

 • Gaslighter ti povie, že ti povedal, že máš niečo urobiť, hoci vieš, že to nikdy nepovedal.
 • Gaslighter popresúva veci na pracovisku a potom sa ťa snaží presvedčiť, že si to urobila ty alebo že si si len predstavovala, že niečo bolo na určitom mieste.
 • Niekto ťa môže gaslightovať tak, že vyhlási, že si svoju prácu neurobila poriadne, hoci vieš, že tie chyby, o ktorých rozpráva, si nikdy neurobila.

Na ktoré techniky si dávať pozor

 • Odporovanie: hovorí ti, že si niečo nepresne pamätáš.
 • Trivializovanie: vyvoláva v tebe pocit, že tvoje myšlienky a pocity vôbec nie sú podstatné.
 • Odopieranie: odopiera ti peniaze či prejavy lásky, náklonnosti
 • Ignorácia: odmieta počúvať ťa alebo sa s tebou rozprávať
 • Blokovanie: mení tému
 • Odklon: spochybňuje opodstatnenosť tvojich myšlienok
 • Zabúdanie: tvári sa, že zabudol na to, čo sa stalo
 • Popieranie: hovorí ti, že niečo sa nikdy nestalo (hoci sa to stalo)
 • Falošný súcit: hovorí ti, že robí niečo, čím ti škodí, pre tvoje dobro
 • Diskreditácia: presviedča druhých, že si šialená alebo nestabilná
 • Preformovanie: prekrúca tvoje myšlienky, správanie a skúsenosti, aby bol uprednostnený jeho pohľad

Frázy, ktoré používajú gaslighteri

Vo všeobecnosti nemajú problém používať krátke vety a frázy, ktoré ti uštedria veľkú ranu. Robia to preto, aby spochybnili tvoju pamäť, myšlienky či schopnosti. Naučiť sa rozpoznávať znaky gaslightingu a vedieť, kedy hľadať pomoc, ti môže pomôcť ochrániť sa pred dlhodobou emocionálnou traumou. Ak často počúvaš nasledujúce výroky, možno si obeťou gaslightingu:

„Nechcem to počuť.“

„Nesmieš sa snažiť vo mne vyvolávať zmätok.“

„Nemáš pravdu.“

„Zle si to pamätáš.“

„Odkiaľ si prišla na ten šialený nápad?“

„To sa ti len zdá.“

„Nebolo to tak.“

„Vieš, že mám pravdu.“

„Si príliš precitlivelá.“

„Robím to len preto, že ťa mám rád.“

„Ty sa tak ľahko nahneváš.“

„Si príliš citlivá.“

„Nemám šajnu, o čom hovoríš.“

„Vymýšľaš si.“

„Upokoj sa.“

Myšlienky, pocity a správanie spojené s gaslightingom

Keď ťa niekto gaslightuje, tvoje myšlienky, pocity a činy sa môžu dramaticky zmeniť. Kým si predtým bola sebaistá a verila si si, teraz môžeš mať pocit, že nemôžeš dôverovať svojim myšlienkam. Rozmýšľaj o tom, ako sa tvoje myšlienky o sebe aj o iných zmenili, odkedy si vo vzťahu s gaslighterom.

„Špecializovaný terapeut ti môže pomôcť pochopiť, čo si prežila, stanoviť si hranice alebo opustiť tento vzťah. Nemusíš na to prísť sama a mala by si hľadať pomoc.“

Národná linka domáceho násilia opisuje, na čo dávať pozor. Tu je kontrolný zoznam, ktorý ti pomôže:

 1. Často sa spochybňuješ?
 2. Rozmýšľaš, či si naozaj príliš citlivá?
 3. Často sa cítiš zmätená?
 4. Máš pocit, že sa zblázniš?‘
 5.  Všímaš si, že sa niekomu často ospravedlňuješ?
 6. Rozmýšľaš, prečo nie si šťastná, keď toho máš toľko veľa?
 7. Ospravedlňuješ gaslightera?
 8. Máš premáhajúci pocit, že niečo nie je v poriadku, hoci nevieš, čo to je?
 9. Často klameš, aby si sa vyhla kritike zo strany partnera, šéfa či kolegu?
 10. Je pre teba ťažké robiť jednoduché rozhodnutia?
 11. Máš pocit beznádeje?
 12. Máš pocit, že nikdy nič nedokážeš urobiť správne?
 13. Kladieš si otázku, či si dosť dobrá pre svojho partnera či prácu?

Ako jednať s gaslightingom?

Ak si obeťou gaslightingu, je dôležité chápať, že ide o týranie. Je to taktika emocionálneho týrania, ktorá môže spôsobiť, že sa budeš cítiť neistá o sebe, o druhých a všeobecne o živote. Ak obete gaslightingu nevyhľadajú pomoc, môže to mať ďalekosiahly a dlhodobý dopad na ich duševné aj fyzické zdravie. Okrem toho to môže spôsobiť, že si budeš klásť otázku, či je vôbec možné mať zdravý vzťah.

Ak si myslíš, že si obeťou gaslightingu, je niekoľko vecí, ktoré môžeš urobiť, aby si si pomohla.

Ako riešiť gaslighting a týranie vo vzťahu

Gaslighting vo vzťahu môže byť oveľa ťažší než gaslighting v práci a to najmä ak sa jedná o dlhodobý vzťah. Bez ohľadu na to, či si novomanželka, či zisťuješ, že tvoj manžel je gaslighter alebo či si za niekoho vydatá roky a vôbec si si to neuvedomovala, môže ťa premôcť vedomie o tom, čo sa s tebou dialo.

Ak si vo vzťahu s niekým, kto ťa manipuluje, najlepšie je tento vzťah ukončiť a hľadať radu, ako riešiť emocionálnu traumu. Hoci je možnosť, ktorá sa druhým môže javiť celkom zrejmá – ihneď odísť zo vzťahu – ak žiješ s gaslighterom, môžeš mať pocit, že to hneď nemôžeš urobiť.

Píš si denník o tom, čo sa stalo. Zapisuj si svoje myšlienky a pocity. Ak sa to dá, vyhľadaj dôveryhodného priateľa alebo člena rodiny, ktorému sa môžeš zveriť v diskusii o svojich znepokojeniach.

Nemusíš byť schopná zmeniť gaslightera, no môžeš urobiť veci, ktoré ťa posilnia a ochránia. Je dôležité rozumieť, že – bez ohľadu na to, čo ti gaslighter povie – jeho správanie nie je tvoja vina. Je v poriadku stanoviť si hranice a očakávať, že ich druhí budú rešpektovať. No buď pripravená na to, že gaslighter ťa bude presviedčať, že si šialená, keď si myslíš, že potrebuješ hranice a bude ti hovoriť, že ak ho naozaj miluješ, tak nebudeš stanovovať pravidlá. To je manipulatívna taktika. Zostaň neoblomná a neakceptuj jeho manipulatívne správanie.

Ako získať pomoc na prekonanie gaslightingu

Zo začiatku môže byť veľmi ťažké pochopiť, čo ti gaslighting môže spôsobiť v emocionálnej oblasti alebo vo vzťahoch. Keď je vzťah na začiatku, nemusíš si uvedomovať, že si manipulovaná alebo týraná.

Najprv je dôležité vedieť, že vzťah, kde je prítomný gaslighting, je toxický. Musíš byť ochotná dať na prvé miesto svoje vlastné fyzické a duševné zdravie a zamerať sa na prekonanie týrania, ktoré si prežila.

Dôležité je mať vzťahy s priateľmi či členmi rodiny, ktorí ťa budú povzbudzovať, keď sa to budeš učiť riešiť a prekonávať to. Okrem toho môže byť veľmi užitočné skontaktovať sa s poradcom alebo odborníkom na duševné zdravie – keď mu budeš hovoriť o svojej skúsenosti s gaslighterom a o tom, čo to s tebou urobilo, bude to príležitosť vyjadriť svoje myšlienky a pocity niekomu, kto má na to objektívny pohľad. Môže ti pomôcť naučiť sa spôsoby, akými zvládať tvoje emócie a začať nanovo budovať tvoju sebadôveru a sebavedomie.

Bez ohľadu na to, ako dlho si bola obeťou gaslightingu alebo ako neisto sa cítiš v súvislosti so svojou budúcnosťou, je možné uzdraviť sa z toho a žiť zdravý a šťastný život. Vyhľadaj odbornú pomoc a neboj sa hovoriť o svojich znepokojeniach. Rozhovor s odborníkom ti môže pomôcť preskúmať tvoje pocity a nájsť silu žiť zdravo. S primeranou pomocou si môžeš zostaviť plán starostlivosti, ktorý ti pomôže ochrániť tvoju celkovú bezpečnosť a zdravie.

(skrátené)

What Is Gaslighting? A Sneaky Kind Of Emotional Abuse That Can Harm Your Mental Health | BetterHelp