Čo je paralelné rodičovstvo a prečo je užitočné, keď je druhý rodič narcista

Spoločná výchova, pokiaľ rodičia nežijú spolu, môže byť ťažká, no keď je druhý rodič narcista, sú ďalšie veci, ktoré je potrebné brať do úvahy. Vo väčšine prípadov spoločná výchova (alebo „spolurodičovstvo“) nie je praktická a môže škodiť všetkým zúčastneným.

Paralelné rodičovstvo umožňuje obom rodičom mať zmysluplný vzťah s deťmi a zároveň sa zo vzájomného vzťahu celkom stiahnuť. Hoci o najdôležitejších veciach ako je vzdelanie či zdravotný stav zrejme budú musieť rozhodovať spolu, každodenné rozhodnutia sú ponechané na rodičovi, pri ktorom je dieťa v danom čase. Toto znižuje nepotrebný konflikt medzi rodičmi.

Narcisti si užívajú konfrontáciu a ak sa snažíš o spolurodičovstvo, veci môžu byť naozaj veľmi zlé. No pri paralelnom rodičovstve svoju interakciu minimalizuješ a tým sa vyhýbaš nepotrebnému konfliktu.

Ako to urobiť, aby paralelné rodičovstvo fungovalo:

VŠETKO RIEŠ PÍSOMNE

Narcista miluje gaslighting, aby realitu menil podľa toho, ako to vyhovuje jemu. Najlepší spôsob, ako sa chrániť, je všetko riešiť písomne. To zahŕňa:

  1. Mať napísaný plán rodičovstva alebo súdnu dohodu, ktorá jednoznačne stanovuje podrobnosti výchovy vrátane času s každým rodičom. Akékoľvek úpravy dohody by sa mali robiť písomne.
  • Všetku komunikáciu s narcistom rob cez SMS-ky alebo e-mail, aby si mala vždy dôkaz.
  • Všetka komunikácia by mala byť vymedzená len na deti a nemala by zahŕňať nič o osobnom živote. Tiež sa vyhýbaj komunikácii cez deti a nepoužívaj ich ako sprostredkovateľov odkazov.
SIVÁ SKALA

Zostaň pokojná a neprejavuj emócie pri interakcii s narcistom. Tvoj bývalý sa bude usilovať vytočiť ťa, čo bude mať negatívny dopad na deti. Sivá skala je stratégia, pri ktorej neprejavuješ nijaké emócie, takže narcistovi neposkytuješ nijaký pohon (sýtenie). Hoci najlepšie je nemať s ním nijaký kontakt, toto nie je možné, keď máte spolu deti.

(Poznámka: Niektorí autori odporúčajú „sivú skalu“ zmeniť na „žltú“ – tzn. pri vystupovaní na verejnosti nevystupovať ako robot bez všetkých emócií, ale správať sa zdvorilo, teda niekedy nahodiť aj nevýrazný úsmev.)

KEĎ SÚ DETI U DRUHÉHO RODIČA, SNAŽ SA KOMUNIKÁCIU S NIMI ČO NAJVIAC OBMEDZIŤ – TO ISTÉ PLATÍ AJ OPAČNE

Narcisti často používajú komunikáciu s deťmi ako nástroj k tomu, aby ťa manipulovali a obťažovali. Volajú ti na mobil, aby rozprávali s deťmi, čo vyvoláva drámu alebo keď im voláš ty, aby si rozprávala s deťmi, poskytuje im to priestor, aby s tebou rozprávali a obťažovali ťa. Najlepší spôsob je tento kontakt minimalizovať. Dohodnite sa na pravidelnom čase, kedy bude dieťa volať rodičovi, s ktorým nie je. Týmto spôsobom bude minimalizovaná príležitosť pre spory. Ak sú deti už dosť veľké, môže byť lepšie, aby mali svoj mobil a tým pádom s nimi môžeš komunikovať priamo. Je dôležité všetko toto zahrnúť do rodičovského plánu alebo dohody, aby si mala niečo, na čo sa môžeš v prípade porušení dohody odvolávať.

Parallel Parenting With A Narcissist — Joleena Louis Law