Deti, ktoré stoja na strane tyrana, 2. časť

V prvej časti tohto článku som začal skúmať niektoré dôvody, pre ktoré sa deti môžu postaviť na stranu muža, ktorý týra ich matku, najmä ak je to ich otec. Pozreli sme sa obzvlášť na túžbu dieťaťa po bezpečí – a cítia sa bezpečnejšie, keď sú v tíme tyrana – a ich túžbu uniknúť bolesti nespravodlivosti, ktorú môžu dosiahnuť rozhodnutím o tom, že mama si zaslúži jednanie, aké sa jej dostáva. Je niekoľko ďalších príčin, ktoré sú rovnako dôležité ako tie, ktoré som skúmal v prvej časti.

Manipulácia zo strany tyrana

Je tragické, že väčšina tyranov má veľmi dobré manipulatívne zručnosti a to obzvlášť vtedy, keď sú vzdelaní. (Áno, čím je tyran vzdelanejší, tým väčšiu psychickú škodu môže deťom spôsobiť. No súdy milujú takýchto vzdelaných tyranov.) Zbierka manipulatívnych taktík je nekonečná, preto uvediem len niekoľko príkladov:

Nahnevajú mamu, keď sa snaží stráviť s deťmi dobrý čas: Tyran to obzvlášť rád robí v kľúčových obdobiach ako sú narodeniny, Vianoce alebo koniec náročného dňa. Jeho cieľom je v deťoch vytvoriť dojem, že „mama je vždy kvôli niečomu nahnevaná“ a vnímať ju ako hysterickú či náladovú. Robí to tak, aby to vyzeralo, že ona je tá, ktorá ničí tie krásne chvíle. Dieťa začne mať pocit, akoby nikdy nemalo ten blízky kontakt s matkou, pretože tyran to vždy zničí.

Podkopávajú jej úsilie o nastavenie hraníc: Otec vyzerá ako ten, s kým je zábava, kým mama je tá prísna. Táto dynamika sa zhorší po rozchode rodičov, pretože keď začne čas, že deti sú s ním samé, môže si robiť, čo chce – čo často znamená, že im dovolí robiť si to, čo chcú ony.

Súdy majú v tejto otázke dve tváre – vyhlasujú, že rodičia potrebujú pred deťmi ťahať za jeden povraz, no keď matka poukáže na to, že otec ničí jej materskú autoritu tým, že deťom dovolí všetko, súdy jej vytknú, že „súčasťou rozvodu je akceptovanie toho, že každý z rodičov má iný rodičovský štýl“ – akoby mal tento problém niečo spoločné s „rozdielnymi rodičovskými štýlmi“! Súdy sú kráľmi eufemizmu. Naozaj nechápu, že domáci tyran miluje, keď ničí matkinu autoritu.

Samozrejme v časoch, keď sa tyran hnevá na deti, zmení sa na inú osobnosť a niekedy je v svojich trestoch otvorene krutý, napr. keď deťom nedovolí ísť na akcie, ktoré sú pre ne veľmi dôležité. Pán Pekný sa jednoducho vytratí, keď sa mu nepáči to, ako sa mu niekto postaví a tyran ukáže svoju pravú tvár. No trauma, ktorú vtedy spôsobuje, mu tragicky hrá do karát, pretože vďaka tomu sú tie „pekné časy“ s ním pre deti ešte žiadanejšie a krajšie.

Klamstvá: Dobrí manipulátori sú dobrí klamári a domáci tyran klame, klame a klame. Deti to premáha; je neznesiteľné akceptovať skutočnosť, že ich druhý rodič je neustále a zámerne neúprimný. Spôsobuje to, že svet vnímajú ako desivé miesto. A tak samé seba presvedčia, že to, čo hovorí, musí byť pravda, hoci hlboko vo svojom vnútri vedia, že to tak nie je. Ako plynú roky, deti sú stále viac zmätené v súvislosti s tým, čo je a čo nie je skutočné. A emocionálne sa začnú odťahovať od mamy kvôli všetkým tým zlým veciam, ktoré jej o nej hovorí, pretože vďaka nim je vykreslená naozaj hrozne.

Súdy otravujú mamine výroky, že otec je klamár, no je to ich chyba, pretože sa odmietajú pozrieť na to, čo im hovorí. Ak by si dali tú námahu a skontrolovali to, veľmi ľahko by videli, že hovorí pravdu. (Viem, aké je to ľahké, pretože som sám robil tieto skúmania pre súdy a v 90% som dokázal zistiť, ktorý rodič hovorí pravdu a to len s minimálnym úsilím preskúmať dôkazy; no väčšina súdnych zamestnancov to odmieta robiť a jednoducho radšej uveria tyranovi.)

Kontrola prístupu detí k tomu, čo chcú: Napr. tyran robí rôzne kroky k tomu, aby matku finančne zruinoval, potom si kúpi pekný dom a deťom kupuje všetko od výmyslu sveta. Vyzerá ako ten štedrý a matka ako tá lakomá.

Potom začne namotávať príbuzných z matkinej strany. A ďalšia vec, ktorú zistíte je to, že deti sa stretávajú s bratrancami a sesternicami z matkinej strany cez neho a nie cez mamu. (Áno, stáva sa to znova a znova, mám s tým skúsenosti.) Potom deťom v tínedžerskom veku sľúbi, že im kúpi auto, ale len vtedy, keď sa presťahujú k nemu. A takto to pokračuje ďalej. Robí to tak, že on je ten, cez ktorého dostávajú veci, po ktorých túžia.

O tom, ako tyrani manipulujú deti, by som mohol napísať celú knihu. No vyššie uvedené príklady zachytávajú niektoré z týchto kľúčových dynamík.

Využívanie spoločenských posolstiev pre svoju výhodu

Prevládajúca kultúra v USA a po celom svete učí, že:

  • Za deti nesú primárnu zodpovednosť matky vrátane toho, že im majú zaisťovať bezpečie.
  • Otcovia majú byť obdivovaní, ak sa akýmkoľvek spôsobom pričinia pri výchove detí (inými slovami: matky a otcovia sú posudzovaní úplne inými normami – a robia to tak aj súdy).
  • Matky sú hysterické a príliš sa trápia kvôli ničomu.
  • Deti bez otca nemôžu dopadnúť dobre, najmä chlapci. Potrebujú otca bez ohľadu na to, aký je to tyran alebo nehľadiac na to, že sa o ne nezaujíma.

Je mi zle, keď sledujem filmy (a je ich spústa), kde sa otec správa k deťom hrozne – kombináciou hrozného zanedbávania a priameho zlého zaobchádzania – a potom nakoniec sa po rokoch zjaví, správa sa milo a my si máme myslieť, že je to úžasné a skvelé. No nájdite mi jeden film, kde sa matka stratí na celé roky a potom sú diváci dotknutí tým, že sa rozhodla vrátiť späť; pochybujem, že taký nájdete. Deti tieto filmy pozerajú a absorbujú nezdravé posolstvá. A tyran aktívne podporuje tieto prevrátené, sexistické hodnoty.

Deti si tiež nemôžu pomôcť, len absorbovať silnú realitu, že v modernej spoločnosti majú muži oveľa väčšiu moc ako ženy. Takže postaviť sa na stranu tyrana ťa stavia nielen na víťaznú stranu v tvojej rodine, ale tiež na privilegovanú stranu v tomto svete. Táto realita je obzvlášť zvádzajúca pre chlapcov, ktorí vidia, že keď sa stanú tyranmi ako otec, otvorí im to dvere do celého sveta, ktorý môžu vykorisťovať.

Využívanie toxicity, ktorá už v rodostrome existuje

Nezakrývajme si oči – vo väčšine rodín sú problémy so závislosťou, domácim násilím, lakomstvom, sexuálnym zneužívaním detí, narcizmom a inými toxickými vzorcami. Len zriedkavo sa stane, že by som sa stretol s niekým, v ktorého širšej rodine by nebolo aspoň niekoľko z týchto závažných problémov a v niektorých rodinách je to rébus. (A platí to bez ohľadu na to, či je vaša rodina bohatá alebo chudobná, vzdelaná alebo nevzdelaná, či je takej alebo onakej kultúry.)

Tyran si často získava spojencov tým, že sa spája s toxickými jednotlivcami spomedzi príbuzných. Má rád najmä to, keď ich nájde na matkinej strane a tým proti nej používa jej vlastných.

Súdy na to naletia. Pohŕdavo žene povedia: „Vaši vlastní rodičia a aj jedna vaša sestra vypovedala, že problémom ste vy.“ Majú snahu zaoberať sa tým, akí sú títo ľudia? Samozrejme, že nie. Keby to tak bolo, zistili by, prečo sa títo ľudia postavili na stranu muža, ktorý týral ich dcéru alebo sestru. (Presne túto dynamiku opisujem vo svojej knihe „In Custody“.) Títo spojenci môžu mať na deti veľký vplyv. Posolstvo od otca – či je vyslovené alebo nie – znie: „Vidíš, ja vychádzam s každým a matka s nimi ani nehovorí!“

Našťastie je táto manipulácia oveľa ťažšia, keď má matka zdravší rodostrom a je to ešte lepšie, ak má zdravých príbuzných aj tyran. No rozprával som sa s mnohými matkami, ktoré si ani neboli vedomé toho, koľko toxicity je medzi ich vlastnými príbuznými až dovtedy, kým nezačali vidieť, ako sa títo ľudia stavajú na stranu tyrana. A v našej dobe, keď je všade počuť, že deti budú mať zničený život, ak nebudú mať otca, môže tyran veľmi získať tým, že bude obchádzať príbuzných a vyplakávať: „Všetko, o čo žiadam, je byť len súčasťou života mojich detí.“

Muži, ktorým záleží na svojich deťoch, netýrajú ich matku. Škoda, ktorú deti utrpia, keď tyran zneužíva ich matku je taká zrejmá, že vám to nemôže uniknúť – iba ak vám záleží len na sebe. Tvrdiť, že muž môže týrať matku svojich detí a pritom byť dobrý otec, je absurdné; týranie matky je pozitívna definícia hrozného otcovstva. No prajem vám veľa šťastia, ak máte toxických príbuzných alebo sa dostanete na súd, ktorý je v súčasnosti rovnako toxický ako vaši najhorší príbuzní.

Ako obyčajne, ani dnes som to nestihol. Takže tento článok bude mať aj tretiu časť, keďže som sľúbil, že budem písať aj o stratégiách, ako znova vybudovať vzťahy, ktoré tyran zničil. Urobím to v priebehu niekoľkých dní, pretože mnohí z vás mi písali, že sa nemôžu dočkať toho, aby si to prečítali.

KIDS WHO SIDE WITH THE ABUSER, PART 2 | Lundy Bancroft