Dobrý neveriaci

Bola raz jedna kresťanka, ktorá sa vydala. Krátko po svadbe na ňu manžel zaútočil. Zobral jej dôstojnosť a reputáciu, vysmieval sa jej, obviňoval ju, správal sa k nej ako k majetku a polomŕtvu ju nechal doma.

Našťastie išla rovnakou cestou aj vedúca malej skupinky z cirkvi, no keď túto ženu videla, prešla na druhú stranu a šomrala: „Keby bola robila veci vo svojom manželstve ináč, nebola by v takejto situácii. Je jasné, že po celé roky počas biblického štúdia nedávala pozor, ináč by vedela, že niektoré ženy sú povolané k tomu, aby trpeli. Mala by to považovať za radosť, ale namiesto toho sa utápa v sebaľútosti. Aká je sebecká. Je to hrozný duchovný stav.“ Potom vzala Bibliu a tresla ňou tú ženu po hlave.

Potom sa objavil starší z cirkevného zboru, ale takisto sa vyhol tejto žene hovoriac: „Počul som o tej žene od jej manžela znepokojivé veci. Je to nahnevaná klebetnica, ktorá svojho manžela nerešpektuje a nepodriaďuje sa mu. Vymýšľa si o ňom a snaží sa robiť mu problémy, hoci je to veľmi zbožný muž. Dokonca som počul, že s ním ani nechce spať a on s ňou má takú trpezlivosť. On je skutočná obeť. Ona s tým nechce prestať. Je falošná a kamkoľvek ide, vyvoláva nespokojnosť. Nechce robiť pokánie zo svojej rebélie. Rebélia je ako čarodejníctvo. Je jasné, že nepozná Boha. Možno aspoň odíde preč.“

Takisto do nej hodil Bibliu, ktorá ju udrela do hlavy.

Potom išla rovnakou cestou neveriaca žena. Prišla k nej a keď videla, v akom je stave, zastavila sa. Počúvala. Verila jej. Plakala.

Pomohla jej postaviť sa na nohy a priviedla ju k sekulárnej poradkyni. Tá jej povedala, že to, čo prežila, je skutočné, že jej rany sú hlboké a kým sa zahoja, nejaký čas to potrvá. Pomohla jej vidieť klamstvá, ktoré jej bránili v napredovaní a v tom, aby sa stala ženou, akou ju chce mať Boh. Neveriaci sa dali dohromady, zaplatili za jej liečbu a pomohli aj jej deťom.

Čo si myslíš? Kto bol skutočný blížny tej ženy, ktorá bola skryte týraná vo svojej „kresťanskej“ domácnosti a cirkevnom zbore?

Každý môže vidieť, že to bola tá neveriaca žena.

„Choď a rob to isté.“

To povedal Ježiš. A tí, čo ho poznajú, milujú a nasledujú, to budú robiť.

A Twist on the Good Samaritan – (flyingfreenow.com)