Je utrpenie v manželstve Božia vôľa pre tvoj život?

Abrahámova žena Sára je ukazovaná ako príklad zbožnej, poddajnej manželky a to najmä v prípadoch tyranizujúcehosprávania, kedy sa cituje 1Pt 3,9. Pastori a poradcovia používajú tento oddiel, aby zranené ženy povzbudzovali poddať sa šialenému, nezodpovednému, utláčajúcemu a kontrolujúcemu správaniu svojho manžela a dôverovali Bohu, že ich ochráni. No ako kresťanskí poradcovia sa musíme pozrieť oveľa hlbšie. Prečo by mala byť Sára dávaná ako príklad zbožného podriadenia sa, keď jej Abrahám povedal, aby urobila veci, ktoré boli proti Bohu (1M 12 a 20)?

Vieme, že Abrahám sa Bohu nepáčil, keď povedal Sáre, aby klamala a povedala, že je jeho sestra, pretože ju vystavil riziku sexuálneho zneužívania. Preto verím, že Svätý Duch by neviedol Petra k tomu, aby ju chválil za to, že sa poddala hriechu Abraháma.

V tom, čo Peter písal, neuvádza konkrétne, na čo odkazuje príkladom Sárinho poddania sa. Komentár Matthewa Henryho o tomto verši hovorí: „Sára, ktorá poslúchla svojho manžela a nasledovala ho, keď išiel z Úr Chaldejských nevediac, kam ide a nazvala ho pánom, čím mu preukázala úctu…“

Musíme sa teda pozrieť hlbšie na aplikáciu pre súčasnosť. Prečo Boh dal do Biblie tieto konkrétne príbehy o Abrahámovi a Sáre?

2 Tim 3,16 nám pripomína, že „Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti.“ 

Nesprávna aplikácia, ktorú kresťania odvádzajú z príkladu Sáry je, že manželka, s ktorou manžel zaobchádza zle, sa má ticho poddať jeho šialenstvu bez ohľadu na to, čo ju to stojí. Skrýva sa za tým presvedčenie, že ak má byť ochránená, musí dôverovať Bohu, že zakročí a ochráni ju tak, ako Sáru.

No toto je krátkozraká teológia a nie je v súlade s úplnou Božou radou. Najprv sa pozrime na celý kontext tohto príbehu: Abrahám a Sára boli nomádi. Nemali poblízku nijakú rodinu ani „cirkevnú“ komunitu, ktorá by im poskytovala zúčtovateľnosť či ochranu. Žili v patriarchálnej kultúre, kde mali ženy malé možnosti a veľmi obmedzené práva. Keď Abrahám povedal Sáre, aby klamala a tvárila sa, že je jeho sestra, jedinou jej ochranou bol Boh. Nemala pastora, za ktorým by mohla ísť, nemohla sa obrátiť k starším, k poradcovi ani zavolať na tiesňovú linku. Sám Boh zakročil, aby ju ochránil od Abrahámovho šialenstva a sebectva a nie raz, ale dvakrát.

Boh nás ako veriacich povoláva k tomu, aby sme boli jeho vyslancami. Máme ho napodobňovať (Ef 5,1). Cirkev je vyzývaná, aby reprezentovala Jeho a jeho charakter ubolenému a zlomenému svetu. Preto ak máme byť ako Boh a reprezentovať jeho charakter, čo je zodpovednosťou cirkvi voči tým, s ktorými sa zaobchádza zle, ktorí sú utláčaní alebo zneužívaní tyranizujúcim, šialeným a sebeckým správaním? Má byť pasívna? Má sa tváriť, že to nevidí? Má byť ticho a svojím mlčaním povzbudzovať tyrana alebo šialenca, aby si myslel, že jeho správanie vôbec nie je hriešne alebo škodlivé?

Alebo nám dal Boh príklad, ktorý má cirkev nasledovať tým, že bude zachraňovať ženy pred šialeným rozhodnutím ich manželov? Boh ukázal, že mu záleží na človeku, ktorý musí znášať bolestivé dôsledky zlých rozhodnutí svojho partnera. Aj nám ako jeho ľudu má záležať na tých, voči ktorým sa pácha zlo a máme ich zachraňovať, aby sme demonštrovali Boží charakter a zámer voči utláčaným.

Biblia hovorí, že máme otvoriť svoje ústa namiesto nemého a za práva všetkých slabých. Otvoriť svoje ústa, spravodlivo súdiť a zastávať sa práva chudobných a núdznych! (Príslovia 31,8-9).

Mohla by som citovať ďalšie verše o tom, ako Boh nenávidí nespravodlivosť, útlak, grobianstvo, pýchu, klamstvo a tých, ktorí zneužívajú svoju autoritu, aby ubližovali druhým. Prečo si cirkev myslí, že Boh nenávidí iba rozvod? Prečo sa tvári, že nevidí grobianov, klamárov, utláčateľov a pyšných, keď ubolený partner či partnerka volá o pomoc k tým, ktorí majú zastupovať Boha a chrániť ich?

Boh si ctí manželstvo, ale rovnako mu záleží na bezpečí a zdravom rozume manželky/manžela. Záležalo mu na situácii Sáry. Ochránil ju a konfrontoval Abrahámov hriech. Znamená to, že dnes ako jeho vyslanci máme robiť to isté.

Leslie Vernick

https://www.facebook.com/groups/exposingnarcissismandhealingfromabuse/