Kde je v mojom deštruktívnom manželstve Boh?

Každý, kto vyrastal v cirkvi, pozná pieseň: „Viem, že ma Ježiš miluje“ (Jesus Loves Me This I Know). A ako to vieme? Ako to pokračuje v tejto piesni: „Hovorí mi to Biblia.“

Potom vyrastieš a zistíš, že to nie je všetko, o čom Biblia hovorí. V skutočnosti tá istá Biblia hovorí aj o tom, že Boh nenávidí. Učíme sa, že Boh nenávidí veci ako napr. rozvod (Malachiáš 2:4). To by nebol až taký veľký problém… pokiaľ si sa nevydala (resp. neoženil) za emocionálne tyranského muža (resp. ženu).

Čo sa s tým dá robiť? Ako dať do súladu to, že ma Boh miluje s tým, čo je podľa mnohých cirkevných vodcov a poradcov pravdou – že Bohu zrejme viac záleží na posvätnosti môjho manželstva než na mojej osobnej bezpečnosti a duševnom zdraví a rovnako na bezpečnosti a duševnom zdraví mojich detí?

Títo vodcovia a poradcovia často týmto ženám radia, že aby zostali na tej dobrej strane, na strane Boha, majú:

„Odpustiť.“

„Prestať ho provokovať.“

„Viac sa snažiť urobiť ho šťastným.“

„Viac ho rešpektovať a podriaďovať sa mu – on je predsa hlavou rodiny.“

A, samozrejme: „Ak ťa nepodviedol, rozvod neprichádza do úvahy.“

Väčšina týchto radcov to určite myslí dobre a je presvedčená o tom, že je to zbožná rada. No som presvedčená o tom, že sa mýlia.

Každý si môže vybrať nejaký verš z Biblie a urobiť z neho teológiu. No ak má človek správne vykladať Bibliu, musí vnímať celú Božiu radu a musí poznať Božie srdce. Je veľmi dôležité vedieť, kto je Boh a ako riešil podobné situácie.

Prosím, vedz, že Boh vie, ako sa cítiš. Boh vedel, čo je to zármutok a žiaľ, keď Adam s Evou zhrešili… až do bodu, kedy v skutočnosti oľutoval, že stvoril človeka (podobne ako ty možno ľutuješ, že si sa vydala za svojho partnera). Dal im všetko a nestačilo im to. Chceli viac (1 M 6:5-6).

A potom sú tu Židia… národ, ktorý si Boh vyvolil. Mali zmluvný vzťah. No namiesto vernosti Izrael porušil svoju zmluvu. Boli neverní a nepriateľskí. A Božie srdce to opäť ranilo. (Lk 13.34)

Máš bezpečné miesto, kde si môžeš vyliať srdce. Máš Boha, ktorý ti rozumie a ktorému záleží na trýznení, ktoré prežívaš.

Prosím, vedz, že Boh nenávidí to, čo sa deje vo vašom manželstve.

Veľa pastorov a kresťanských poradcov chce, aby ženy (alebo muži) v deštruktívnych manželstvách hrali nebezpečnú hru klamstiev a pretvárky. Iba sexuálnu neveru vnímajú ako biblické ospravedlnenie na porušenie manželskej prísahy. Každý iný hriech (výbušný hnev, pornografia, ľahostajnosť, finančné nejasnosti atď.) má zraňovaný partner opakovane odpúšťať a znášať toto týranie.

Boh ťa nežiada, aby si sa pretvarovala, klamala či zakrývala zlo. Nemusíš sa tváriť, že máš úžasné manželstvo, keď to nie je pravda. Je v poriadku potvrdiť, že hriech tvojho manžela závažne poškodil vaše manželstvo. Že dôvera je zničená. Že sa necítiš bezpečne, že nie si milovaná a že tvoja hodnota je znevažovaná.

V Biblii o tom máme veľa príkladov. Len v Prvej knihe Mojžišovej čítame o Kainovi a Ábelovi, Jozefovi a jeho bratoch, Rebeke a Izákovi, Lábanovi a Jakobovi. Boh neskrýval ohyzdné hriechy v týchto vzťahoch ani škodu, ktorú spôsobili (1 kniha Mojžišova, kapitoly 4, 24, 29, 37).

Neslávne známy oddiel v prorokovi Malachiášovi v 2. kapitole, ktorý je tak často citovaný – „Boh nenávidí rozvod“ – v skutočnosti hovorí o tom, že Boh nenávidí, keď je manžel ľstivý a neverný svojej manželke. Toto nenávidí. Nenávidí, keď sa k tebe tvoj manžel správa kruto a ľahostajne. Nenávidí, keď máš finančné problémy kvôli hriechu tvojho manžela. Vidí tvoju situáciu a nenávidí ju. (Nie je to tak, že nenávidí tvojho manžela, ale nenávidí jeho hriech a tvrdosť jeho srdca.)

Prosím, vedz, že Bohu záleží na tvojom bezpečí a duševnom zdraví.

Príliš veľa kresťanov (a dokonca pastorov) očakáva, že ženy zostanú vo vzťahu, kde nie sú v bezpečí. Ale toto nie je príklad, ktorý vidíme v Biblii. Bohu záležalo na bezpečí jeho ľudí. Boh povedal Jozefovi, aby ušiel pred kráľom (Matúš 2:13-15), Dávidovi, aby ušiel pred Saulom, Ráchab, aby ukryla židovských vyzvedačov a nepovedala o tom vojakom pravdu (Židom 11:31). Ježiš konfrontoval farizejov so sobotnými pravidlami a vravel, že je správne v sobotu zachrániť dieťa alebo vola… že ich bezpečie a dobro je oveľa dôležitejšie než „odpočinok“ (Ján 7:1; Lukáš 14:5).Príslovia 27:12 nám pripomínajú: „Rozvážny človek vidí nebezpečenstvo a skryje sa.“ 

Preto, ak si v nebezpečenstve, musíš odísť do bezpečia! Buď si istá, že je to Božia vôľa. To sa týka rovnako fyzického bezpečia ako bezpečia tvojho duševného zdravia. Ak si v koncoch, povedz to niekomu. Hľadaj pomoc. Neklam a nepretvaruj sa, že všetko je v poriadku, keď je to v skutočnosti toxické a nebezpečné. Bohu určite nezáleží viac na posvätnosti vášho manželstva než na tebe a na bezpečí a duševnom zdraví teba a tvojich detí.

Leslie Vernick

https://leslievernick.com/wp-content/uploads/newsletters/2020-02-04-Where-is-God-in-My-Destructive-Marriage.html