Kedy odmietnuť manželské poradenstvo

Sľúbila som vám, že vám dám tri dôvody, prečo keď ste v deštruktívnom manželstve alebo v manželstve s tyranom, potrebujete ihneď odmietnuť manželské poradenstvo. Pravdu povediac, väčšina ľudí vrátane pastorov a dokonca manželských poradcov si myslí, že manželské poradenstvo je vždy tou najlepšou voľbou. Vieme, že na tanec sú potrební dvaja a preto sa zdá byť rozumné a dobré, aby boli zúčastnené obidve strany kvôli porozumeniu dynamike vo vzťahu ako aj kvôli hľadaniu Božieho riešenia. Nehovorím, že nikdy netreba chodiť na manželské poradenstvo – a k tomu sa dostaneme nakoniec – no teraz vám chcem povedať, prečo manželské poradenstvo nefunguje a v skutočnosti môže spôsobiť ešte viac škody.

Po prvé: Na manželské poradenstvo nechoď vtedy, keď to nie je bezpečné. Ak nemôžeš byť stopercentne úprimná a hovoriť o všetkom, čo sa doma deje bez toho, aby si za to draho platila, nechoď na manželské poradenstvo. Pri spoločnom poradenstve chce poradca počuť pohľad manžela aj manželky na to, ako vnímajú problém v manželstve. Napr. Carol vedela, že nemôže byť úprimná a preto ani nemôže povedať poradcovi, čo sa u nich doma naozaj deje, pretože keby to urobila, vedela, že by ju čakala hrôzostrašná cesta domov alebo ešte niečo horšie. Raz sa odvážne ozvala a povedala poradcovi, že to, čo manžel povedal, nie je pravda, v nádeji, že poradca jej uverí a bude jej klásť ďalšie otázky, no jej manžel jej protirečil a poradca sedenie ukončil slovami: „Nuž, každý z vás má celkom iný pohľad na realitu, takže neviem, komu mám veriť.“ Carol hneď vedela, že už nikdy viac nemôže hovoriť úprimne, ani si nebola istá, že keby to urobila, bola by vypočutá.

Takže ak u vás niekedy došlo k fyzickému týraniu, či išlo o jasnú nerovnováhu moci a kontroly alebo sa manžel snaží kontrolovať sedenie a poradcu vlastnou verziou pravdy a ty sa bojíš hovoriť alebo keď sa ozveš, je v tom ešte väčší zmätok alebo doma kvôli tomu znášaš dôsledky, manželské poradenstvo ti nepomôže. Bude to len mrhanie cenným časom a peniazmi. Pokiaľ nie si v bezpečí, manželské poradenstvo je kontraindikované a dokonca nebezpečné. V prípade Carol sa stalo, že do konca ich stretnutí s poradcom iba pasívne dovoľovala manželovi a poradcovi kontrolovať všetky sedenia. A ďalej dúfala, že sa manžel zmení. Stále sa zo všetkých síl snažila byť lepšou manželkou, pracovala na svojich slabostiach, no v ich manželstve sa nič nezmenilo.

Toto vedie k druhému dôvodu, kedy máš odmietnuť spoločné manželské poradenstvo. Je to dôvod, ktorý ti môže uškodiť, keď si tá jediná, kto sa chce skutočne zmeniť a kto ochotne preberá zodpovednosť za zmeny, ktoré je potrebné urobiť. Či tomu veríš alebo nie, stáva sa, že u poradcu sedia dvaja ľudia, no v skutočnosti je tam iba jeden klient. Ty. Ten druhý – tvoj manžel – tam nie je preto, aby na sebe pracoval. Nie je to skutočný klient. Nevníma seba ako toho, kto by mal na sebe pracovať. Je tam iba preto, aby sa uistil, že na sebe budeš pracovať ty. Je tam, aby sa uistil, že sa zmeníš, prestaneš ho hnevať, prestaneš ho dráždiť, prestaneš byť taká negatívna a prestaneš sa na všetko sťažovať. Je tam, aby sa uistil, že nepovieš nič, čo nechce, aby si povedala pred poradcom. Je tam preto, aby bola rozpovedaná jeho verzia vášho príbehu. Môže sa dokonca snažiť urobiť z teba tak trochu šialenca a ty potom v tom zúfalstve sa môžeš skutočne javiť ako trocha nestabilná, pretože si z toho všetkého hrozne unavená. Si zničená, depresívna, zúfalá; tak veľmi chceš, aby ťa vypočuli a potvrdili tvoju – skutočnú verziu reality, lenže môžeš vyznieť ako tá, ktorá nechce odpustiť, ktorá je zatvrdnutá či dokonca bipolárna. Mala som klientov, ktorým ich manželský poradca určil diagnózu hraničnej poruchy osobnosti.

Keď sa znovu pozrieme na príklad Carol, ona skutočne chcela lepšie manželstvo. Preto zúfalo prosila manžela Stana, aby spolu išli na poradenstvo. Vedela, že Stano sa často hnevá, vybuchuje a je z nej nešťastný. Nikdy presne nevedela, čo ho nahnevá alebo čo by mala zmeniť, aby ju miloval a bol znovu tým mužom, ktorého kedysi stretla. Aj Stano hovoril, že chce lepšie manželstvo, no z jeho pohľadu bola problémom vždy Carol. Keby len ona urobila – čokoľvek – veci by sa zmenili k lepšiemu. Keby len ona nerobila – čokoľvek – nehneval by sa tak. Stano ani poradca si neuvedomili, že manželstvo by bolo lepšie iba pre Stana, nie pre Carol. Stano nikdy nevidel nič, čo by malo Carol ublížiť, ani si nikdy nepriznal, že by mal niečo zmeniť, aby sa ich vzťah napravil. 

Takže čo sa deje na takýchto poradenstvách, a to najmä vtedy, keď poradca nevie rozoznať tyranizujúce taktiky? Začne pracovať s tým, kto je ochotný meniť sa – teda s manželkou, ktorá je schopná sebareflexie, ktorá vidí svoj vlastný hriech a preberá zaň zodpovednosť. Ani ty nie si dokonalá a máš na čom pracovať. Dúfaš, že ak budeš robiť svoju prácu a snažiť sa ešte viac, povzbudí to aj manžela, aby na sebe pracoval. Lenže v deštruktívnych manželstvách sa to nedeje. Keď poradenstvo pokračuje týmto smerom a ty na sebe pracuješ a robíš to pred svojím manželom, škodí ti to ešte viac. A škodí to aj tvojmu manželovi. Poviem ti prečo. Po prvé: dáva ti to falošnú nádej, že keď sa budeš viac snažiť a budeš zdravšia a budeš robiť všetko, čo máš, aby si ho nevytáčala, potom sa tvoj manžel zmení. Prestane ťa týrať. Začne ťa milovať tak, ako túžiš. Lenže to nefunguje. Po druhé: v tvojom manželovi to zanecháva dojem, že poradca s ním súhlasí, že problémom si ty a že ty si tá, ktorá robí problémy a musí sa zmeniť. Okrem toho všetky svoje slabosti, o ktorých hovoríš, počúva tvoj manžel a použije ich proti tebe, aby ti ešte viac ublížil, vysmieval sa ti a vyhrážal sa ti. Takisto to podporuje jeho presvedčenie, že je zvláštne privilegovaný a má právo na ženu, ktorá ho nikdy nebude otravovať, nikdy ho nebude vytáčať, hnevať, nikdy ho nesklame a nikdy nezlyhá v napĺňaní jeho potrieb, ktorá celú svoju existenciu sústredí na to, aby ho urobila šťastným. Tento prístup tvojmu manželovi dovoľuje ospravedlňovať jeho podvody, pornografiu či tyranské reakcie v dôsledku jeho sklamania či nešťastia a všetko je to tvoja chyba. 

To vedie k tretiemu dôvodu, prečo by si mala odmietnuť manželské poradenstvo – vzorce týrania, podvádzania, cudzoložstva či závislostí nie sú manželskými problémami. Tieto veci spôsobujú manželské problémy, lenže sú to problémy charakteru. Sú to problémy osobného hriechu a preto ich liečba musí byť individuálna a nie cez manželské poradenstvo. Len vtedy, keď je dotyčný ochotný pracovať na sebe, keď skutočne mení tieto vzorce, sa môžeš cítiť dostatočne bezpečne, aby si začala nanovo budovať zničenú dôveru a presvedčila sa, či je ešte možné manželstvo uzdraviť. V tomto štádiu môže manželské poradenstvo pomôcť. Potom, čo tvoj partner prevzal zodpovednosť za svoje vlastné správanie a názory, ktoré ti ublížili a ktoré poškodili vaše manželstvo a potom, čo urobil prácu, ktorá je potrebná k tomu, aby sa menil a napredoval. Potom a len potom môžeš mať dostatočné bezpečie a duševné nastavenie ako základ dobrého emocionálneho a duchovného zdravia, ktoré je potrebné k tomu, aby si začala skúšať vaše manželstvo napravovať. Ak on nie je ochotný robiť svoju prácu, tak ti to niečo hovorí a ty sama nemôžeš napraviť zničený, poškodený a deštruktívny vzťah. Niekedy si možno počula, že keby si ho len dostatočne milovala, neustále mu odpúšťala, mohla by si ho zachrániť. Ale to nie je pravda. Ani Ježiš nemohol zachrániť každého. Nie preto, že by nemal dostatok lásky či odpustenia, ale preto, lebo tí skazení nemali ochotu. Ani Judáš ju nemal. Ani farizeji. Ani jeden z dvoch lotrov na kríži. V Biblii je verš, kde sa píše, že ani Božia dobrota voči skazeným ľuďom ich nezmení a neurobí z nich dobrých ľudí. Hoci druhí konajú spravodlivo, skazení robia stále zlo a je im ukradnutý Boží majestát. Skutočná definícia lásky nie je pociťovať náklonnosť. Neznamená to zatvárať oči pred hriechom, klamať a tváriť sa, že všetko je v poriadku, keď pod povrchom je to všetko prehnité. Keď niekoho skutočne miluješ, miluješ ho dostatočne, aby si sa pred ním nepretvarovala. Miluješ ho dostatočne, aby si bola úprimná a urobila všetko, čo môžeš, aby si mu spôsobila dobro, čo určite nezahŕňa umožňovať alebo uschopňovať ho tvojím mlčaním alebo pasivitou voči jeho zlým skutkom a postojom, aby ďalej pokračoval v tom, že bude hrešiť proti tebe a proti tvojim deťom.

Leslie Vernick