Narcistické odzrkadľovanie a projekcia

Život s narcistom je ako byť v zábavnom bludisku bez zábavy: na každom rohu stretávaš narcistické odzrkadľovanie a projekciu. Spočiatku sa môžeš cítiť oslnená a zvedená tým, čo ti narcista ukazuje o tebe a o sebe. No čoskoro cítiš, že si uviazla v bludisku groteskných deformácií bez východových dverí.

Narcistické odzrkadľovanie

Odzrkadľovanie je odrážanie toho, čo hovoria a robia druhí. Je to bežné správanie, do ktorého sa mnohí často (podvedome) zapájame, aby sme s dotyčným vytvorili prepojenie a prejavili súvzťažné pocity. Napr. si môžeme osvojiť energiu, výraz tváre, reč tela či tón toho druhého, aby sme mu prejavili pochopenie a empatiu.

Na druhej strane ľudia s narcistickou poruchou osobnosti posúvajú toto odzrkadľovanie do extrémov. Keďže skúsenosti z detstva im zabránili v tom, aby si vybudovali stabilné vnímanie identity a sebahodnoty, neustále hľadajú vonkajšie zdroje sebadefinície a hodnoty. Keď si nájdu nového partnera, študujú ho a pokúšajú sa odrážať jeho osobnosť, štýl, záujmy a hodnoty. Ak rada chodíš cvičiť, rada pracuješ v záhrade, máš rada čokoládové koláče či pomáhaš v miestnom útulku, všetko to majú radi aj oni! Ak máš tetovanie, zrazu ho budú mať aj oni.

Ľudia s narcistickou poruchou osobnosti to robia kvôli trom hlavným dôvodom:

 1. Chýba im stabilná identita, preto sa snažia osvojiť si tvoju.
 2. Chcú si ťa získať, preto odzrkadľujú to, čo si myslia, že chceš vidieť.
 3. Predstierajú intimitu, pretože im chýbajú zručnosti a túžba po nefalšovanom spojení.

Tí z nás, ktorí od nich túto pozornosť dostávame, máme pocit, akoby sme stretli svoju spriaznenú dušu – niekoho, kto má a nemá rád presne to, čo oni, kto má rovnaký názor na život. Narcistické odzrkadľovanie končí, keď si narcista uvedomí, že si nedokonalá rovnako ako ostatní. Keďže narcisti majú primitívnu detskú perspektívu a chýba im empatia aj schopnosť vidieť druhých na komplexnej úrovni, ľudí zaraďujú do dvoch kategórií – dokonalý alebo bezcenný. Ich počiatočné idealizovanie teba sa nevyhnutne zmení na tvrdé hodnotenie, kritiku a devalváciu (znehodnotenie), po čom často existuje otvorené odmietanie a odvrhnutie.

Narcistická projekcia

Projekcia sa ľahko zamieňa s odzrkadľovaním, no tieto dve veci sú úplne odlišné. Odzrkadľovanie je odrážanie obrazu. Projekcia je premietanie obrazu akoby na prázdne plátno.  Z psychologického hľadiska môže byť projekcia pozitívna či negatívna, no vždy existujú vonkajšie prejavy, ktoré môžu, ale nemusia obsahovať  znaky vzťahu s človekom, ktorému sú pripisované.

Keďže narcistom chýba uvedomovanie si samých seba a zodpovednosti sa vyhýbajú za každú cenu, premietajú svoje vlastné črty, činy, hodnoty, strachy, fantázie, túžby, nenávisť, motívy a prekrútené názory o sebe na druhých. Automaticky si druhých buď idealizujú alebo z nich urobia obetného baránka pripisujúc im buď pozitívne alebo negatívne vlastnosti.

Zlaté dieťa a obetní baránkovia

Narcisti, ktorí majú deti, si typicky vyberú zlaté dieťa, ktoré im slúži ako projekčné plátno pre všetko, čo by radi videli na sebe. Toto dieťa sa stane akýmsi predĺžením narcistu, ktorému sa nedá nič vyčítať a ktoré zasypuje chválou, chráni ho pred následkami či trestom a vyzdvihuje nad ostatných členov rodiny. Obetný baránok, ktorý je takisto projekciou, no tej tienistej stránky narcistu, predstavuje jeho skryté pocity nedostatočnosti a sebanenávisti. Obetní baránkovia slúžia ako príjemcovia všetkého, čoho sa chce narcista zbaviť a zahodiť a sú zaťažovaní nadmernou zodpovednosťou, obviňovaním a trestajúcim hnevom.

Ani zlaté dieťa ani obetný baránok nie sú narcistom vnímaní reálne a nie je im dovolené slobodne vyjadrovať svoju autenticitu či individualitu. Sú to len projekcie v zábavnom filme, ku ktorému narcista napísal scenár, režíruje ho a hrá v ňom.

Narcista projektuje „pozitívne“, aby:

 • si zvýšil svoje sebavedomie
 • podporil svoje grandiózne tvrdenia
 • ovládal druhých favorizovaním
 • pripisoval si zásluhy za silné stránky a úspechy druhých
 • ukazoval svetu svoju zidealizovanú stránku.

„Negatívne“ projektuje, aby:

 • unikol zodpovednosti
 • rozptýlil sebapochybnosti a sebanenávisť
 • ospravedlnil svoju manipuláciu a vykorisťovanie
 • obviňoval druhých za svoje vlastné sklamania a zlyhania
 • bral druhých na zodpovednosť za svoje vlastné tyranizujúce správanie.

Bez ohľadu na to, či ťa narcista odzrkadľuje alebo na teba projektuje, snaží sa ťa manipulovať a ovládať svoje prostredie. V závislosti od okolností tak môže robiť vedome alebo podvedome, no jedna vec je istá: nikdy to nie je a nebude o tebe.

Life in the Fun House: Narcissistic Mirroring and Projection – (narcissistfamilyfiles.com)